lördag 21 december 2013

Juluppehåll

Politiken tar för visso aldrig ledigt men nu gör jag ett uppehåll i bloggskrivandet. God jul och gott nytt år!

måndag 16 december 2013

Hightech

Idag har det varit invigning av akuten, operation och sterilcentral. Väldigt fina lokaler och nöjda patienter och personal. Jag slogs av hur otroligt högteknologiskt allt är.

Rockarkivet

Svenskt Rockarkiv som ligger i Hultsfred har under de senaste tjugo åren samlat in och arkiverat den svenska populärmusikens historia. Sedan hösten 2005 har arkivet kontinuerligt utvecklat en databas där man har samlat exempelvis upphovsmän, producenter, musiker, artister och utgivningsår med mera. Under 2013 passerade databasen 110 000 inskrivna unika personer som på ett eller annat sätt varit med vid olika musikutgivningar. De har även en vädligt rolig samling från alla festivaler, en blandning av kort, kläder och allsköns prylar, väl värt att ses! Nu går Regionförbundet i Kalmar län in med 150 000 kronor för att hjälpa till i utvecklingen av arkivet så att det på sikt kan bli tillgängligt för allmänheten via webben. Det ska vara enkelt att söka i arkivet och för nya aktörer, såsom Spotify och Ginza, att ansluta sig. Vi hoppas även på att man nationellt ska inse att det är ett nationellt intresse att ha detta Rockarkiv, men så klart får det inte bli att de flyttar upp det till Stockholm som man gjorde med Almapriset!

tisdag 10 december 2013

Patientsäkerheten inom psykiatrin

Vilket pådrag på radion om patientsäkerhet, jag blir glad över att det är fokus på psykiatrin och fokus på patientsäkerhet som är ett av landstingets viktigaste mål. Hela hösten har vi i majoriteten träffat ett fyrtiotal patientföreningar för att höra hur de upplever vården och patientsäkerheten. Igår hade jag dessutom enskilda besök av patienter inom psykiatrin som gav sin syn på saken. På våren ger vi i majoriteten oss ut och träffar ett fyrtiotal verksamheter, dvs våra medarbetare på hälsocentraler, sjukhus och psykiatrin. Då får vi deras bild att jämföra och diskutera med patientföreningarnas bild. Utöver det har jag varit heldagar och halvdagar på de allra flesta klinikerna i psykiatrin i hela länet så självklart träffar jag både patienter och medarbetare inte bara chefer. Men jag tror inte det är rätt att enbart efter en medarbetarenkät, som faktiskt genomförs kontinuerligt, som politiker åka ut och fråga varför vissa har svarat som de har svarat. Vi har full fokus på att hela tiden förbättra för bästa möjliga vård och patientsäkerhet i all verksamhet. Psykiatrin har nu haft tre medarbetardagar för att diskutera god psykiatrisk vård och patientsäkerhet, Vuxenpsykitrin söder har fått nationellt pris utav brukarföreningen Hjärnkoll för "Bästa fokus på patientperspektivet", då de på ett unikt sätt tagit tillvara brukarnas erfarenheter från vården för att utbilda personalen.Psykiatrin i Kalmar län är dessutom de enda i landet som har patientsäkerhetsplaner. Att påstå att det inte finns någon patientsäkerhet inom psykiatrin eller att våra medarbetare inte jobbar med det är fel och skadar mer är det gynnar det pågående förbättringsarbetet!

tisdag 3 december 2013

En jämställdhetssatsning

Det finns olika sätt att satsa på jämställdhet. Förra veckan tog vi landstingets budget och plan där vi äntligen ska skriva under den europeiska CEMR - deklarationen som ska ge kommuner och landsting verktyg för att ta jämställda beslut för jämställd verksamhet. 

Ett annat viktigt beslut är att vi ska ge alla över 85 år gratis öppenvård, dvs all vård utom övernattning. Det är också en jämställdhetssatsning då det är flest kvinnor som är över 85 och som har en riktigt dålig pension vilket redovisades i flera medier bland annat på radion sombeskriver att varannan kvinnlig pensionär ligger under fattigdomsgränsen http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5705558