fredag 27 september 2013

Ont och gott!

Det onda är register över kommunister och register över romer, vilka fler register kan finnas? Det hemska är att det knappt förvånar samtidigt som man chockas över hur långt det kan gå. Jag undrar om jag som har en romsk mormor och varit med i VPKs ungdomsförbund borde kolla upp om jag finns med i något register!?

Det goda är dagens styrelsemöte, som efter en stunds början, en styrelsemedlem kommer in med sitt ettåriga barn som en helt naturlig sak. Det borde det ha varit för länge sedan men tyvärr har det dröjt. Det gläder mig verkligen att det nu verkar mycket enklare än när jag var småbarnsförälder.

onsdag 25 september 2013

Länge leve mångfalden!

Debatten går het på fullmäktige när vi ska anta ett regionalt program om integrationsstartegi för Kalmar län. Sverigedemokraterna visar glatt upp att de gör skillnad på människor. De vill bara att människor från andra länder ska få komma hit om de har en specialistkompetens som vi behöver. FNs konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige skrivit under och varje regions ansvar att ta emot och ge lika rättigheter och möjligheter till alla sina invånare är inget som Sverigedemokraterna håller med om. De vill inte integrera! De vill att alla som bor här ska tänka, tycka, äta och fira på samma sätt, dvs det sätt som Sverigedemokraterna anser vara det enda svenska sättet.

 Tack och lov är vi många som tycker precis tvärt om och som tror på och slåss för att alla männsikor är en resurs och tillgång var de än befinner sig.

tisdag 24 september 2013

Träff med Neuroförbundet

Höstens möten med länets brukarföreningar har inletts. Det tar en hel del tid att träffa nästan 30 olika föreningar, men det är väl spenderad tid. Igår träffade vi Neuroförbundet (fd. NHR). Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi och hade många intressanta synpunkter att bidra med. Även de var oroliga över att landstinget i Kalmar län ska införa "fritt val" av hjälpmedel eftersom det slår så hårt mot de ekonomiskt mest utsatta. Som väl är kunde vi lugna dem med att det inte är aktuellt i vårt rödgröna landsting.

Högalids Folkhögskola


Nu är Högalids Folkhögskola till viss del funktionshinderanpassat vilket har gjort det möjligt att bland annat starta en Sinnrik kurs för dem som har en förvörvad hjärnskada. Lokalerna med hörselslinga mm är också en tillgång för de med lätt  utvevcklingsstörning som går basåret på skolan. fredag 20 september 2013

Svenskt rockarkiv

 Svenskt rockarkivligger helt fantastiskt nog i vårt län, i Hultsfreds kommun! Lika fantastiskt som det är för oss som har denna tillgång lika oförståeligt är det att de inte får något som helst ekonomiskt stöd från staten. Trots att det är det enda i Sverige. Trots att rockarkivet har ett unikt material och en forskarbas. Trots att de finns med på Swedish Music Hall of Fame i Stockholm och har guldskivor med i filmen om Monika Zetterlund!

Jag rekomenderar alla att åka dit, det finns något för alla där. Inte minst om man någon gång har varit med på Hultsfredsfestivalen.torsdag 19 september 2013

Barn och Ungdoms Psykiatri

Idag har jag fått möjlighet att ta del av det komplexa arbetet som medarbetarna på BUPs öppenvård utför. Som vid varje hospitering känner jag mig tacksam över att personalen tar sig tid att ta hand om mig. De medarbetare som mötte mig vittnade om en bra arbetsplats där en positiv anda råder.

Den stora skillnaden mellan att jobba med barn och unga mot att jobba med vuxna är att barn och unga inte är myndiga. Man måste få med vårdnadshavarna till och med för att kunna skicka en sms-påminnelse. Det är en del av komplexiteten. Särskilt då vissa unga inte vill att vårdnadshavarna ska veta något. En annan del är de andra viktiga relationerna i barnens vardag som i skola och på fritiden. Det kan vara svårt att  helt säkert veta varför ett barn är ledsen, inte har koncentration eller vägrar att gå till skolan för det är så många saker som spelar in.

Jag fick även vara med på en föräldrautbildning som BUP höll i för de som har barn med ADHD. Där diskuterades alla svårigheter man kan ha som föräldrar och vilka krav som är möjligt att ställas. Det sas att man måste dra bort 30% av den faktiska åldern. Har man ett barn på tolv så bör man ställa samma krav som på en som är åtta år. Denna träff kändes som en bra och viktig möjlighet för föräldrarna att få prata om vardagsbekymmer och det tålamodet och orken som krävs när man har ett barn med ADHD.

Just nu har BUPs öppenvård väl fungerande lokaler men vad som inte riktigt framkom i dagens Barometer var att när vi ska bygga nya lokaler för psykiatrin är det öppen- och slutenvården som gäller för både vuxen- och barnpsykiatrin.

tisdag 17 september 2013

Borgerlig valfrihet = ojämlik vård

Igår träffade vi i landstingsmajoriteten de Hörselskadades RiksFörbund. Det är alltid väldigt givande att träffa våra brukarorganisationer, vilket vi gör varje höst. De berättar om det som fungerar bra och det som kan behöva förbättras. En bra sak var att tolkservicen fungerar mycket bra nu efter en tids problem. En annan fråga de tryckte på igår var att de absolut inte vill ha det som i Stockholm och Skåne. Där har de systemet "Fritt val av hörapparat" vilket innebär att den som köper hörapparater privat kan få bidrag från landstinget. Den enskilde kan emellertid få betala stora summor ur egen ficka. Detta innebär att den som redan har en god ekonomi kan införskaffa dyra hörapparater medan den som har sämre ekonomiska förutsättningar får hålla till godo med en billig. Det är jämlik vård enligt borgarna!

måndag 16 september 2013

E-hälsa

Det görs en hel del inom detta område allt ifrån att underlätta att söka information på nätet och kunna sköta tex tidbokning  genom Mina vårdkontakter till egenvård. Inom psykiatrin har man nu  140 patienter som får behandling i KBT, kognitiv beteende terapi, på nätet. Fysiska besök ingår också och patienterna har naturligtvis fått välja om de velat prova på att genomgå behandlingen på nätet.

Ett annat mycket positiva satsning är SMS-påminnelse om besök,vilket används på flera ställen både i psykiatrin och övriga vården.

Alla vårddelegationerna hade sin träff på e-hälsoinstitutet i Kalmar och där fick vi ta del av derasarbete och tankar inför framtiden och det äckte många frågor:
Vilka appar ska finnas i telefonen? Hur mycket distanskonsultation kan vi genomföra? Ska vi ha intressegrupper på nätet? Utveckla videomöten? Ska journalerna finnas på nätet och hur ser man över integriteten?


fredag 13 september 2013

Folkomröstningar

I Västerbotten har man precis haft en folkomröstning efter en lång kamp av många medborgare för att få behålla sin ambulans och vårdplatser. I grund och botten handlade folkomröstningen om vi ska ha en bra vård i hela landet eller om  man ska acceptera nedskärningar. Ja - sidan vann och det var en signal till politiker i alla kommuner och landsting att man inte kan göra nedskärningar hur som helst. Det blev ett tydligt budskap om ”hit men inte längre”. 

Första reaktionen från de ansvariga politikerna var att inte godkänna valresultatet pga av för litet antal röstande trots att nästan 80% från det mest drabbade området Dorotea röstade. Nuverkar de har svängt vilket  jag tror är nödvändigt för demokratins trovärdighets skull. Jag kunde inte låta bli att tänka på folkomröstningen om kärnkraft och vad som hände med den. 

Imorgon är det exakt 10 år sedan svenska folket sa ett rungande nej i folkomröstningen om euron – 56 procent nej mot 42 ja. Och detta trots att ja-sidan hade näst intill outsinliga resurser. Den folkomröstningen blev liksom den i Västerbotten en demonstration att folket går emot det politiska etablissemanget när grundläggande framtidsfrågor ska avgöras. 


onsdag 11 september 2013

Hur olika får det bli?

Ja såheter ju den beredningen som jag sitter med i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi har nu börjat sammanfatta vad vi har kommit fram till,vilket inte har varit så lätt då det är så komplext.

Kommuner och Landsting bör ha huvudansvaret för att minska skillnader ute i landet. Det kan man göra genom statlig styrning eller harmonisering av vad kommuner och landsting ska erbjuda  vilka avgifter de ska ta och hur tillgängligheten ska se ut. Man kan även använda sig av riktade insatser för att öka tillgängligheten, såsom den nuvarande kömiljarden och att se över resultat och kvalitet vilket görs via Öppna Jämförelser.

För att ta reda på vad alla medborgare tycker har man genomfört en medborgarstudie men tyvärr är den lite knepig att utgå ifrån:
De flesta medborgare vill att det ska vara lika i hela landet, men gärna utifrån lokala förutsättningar!
Medborgarnas åsikter är viktigare än riksdagspolitikernas, men det får inte leda till olikheter!
De flesta litar mer på  riksdag och regering än på politiker i kommuner och landsting!

Det är inte så lätt att veta hur medborgarna vill att det kommunala självstyret ska se ut!

torsdag 5 september 2013

Självmord och journalistik

Gårdagens landstingsstyrelse innehöll mycket intressant information men färre debatter.  Våra medarbetare fortsätter att göra ett fantastiskt arbete och lyckas nå toppresultat vad det gäller tillgänglighet, inte minst psykiatrin som trots flera vakanser lyckas bättre än de flesta i landet!

En  viktig informationspunkt handlade om självmord. Vi fick ta del av de oerhört komplexa situationer som uppstår för människor med självmordstankar och hur svårt det är för anhöriga liksom för vårdpersonal att kunna hjälpa och förhindra ett självmordsförsök.

I lunchen hade jag ett planerat möte med Radio Kalmar för att diskutera både borgarnas förslag på gemensam satsning isamhället för att förhindra självmord och den information vi fått. Tyvärr blev det inte så utan sin vana trogen ville just denne journalist tyvärr bara prata om en enda patient och hens remiss, vilket jag som politiker självklart inte har minsta kunskap om. Jag har och ska inte ha insyn i enskilda patienters journaler det borde en journalist veta. Men det är ju inte första gången som etik och regler glöms bort av hen.

tisdag 3 september 2013

Sådan är kapitalismen......

Som om det inte räckte med oron för alla de elever som studerade på John Bauer.....
Som om det inte räckte med de lärare som fick lämna sin anställning på John Bauer.....
Som om det inte räckte med att alla fick vänta på besked vad som skulle ske med deras framtid......

FSO resurscentrum som har haft ansvar för cafeterian och haft två anställda fick lämna med omedelbar verkan, blev lurade på 50 000, står kvar med hyra för läsk-och godismaskiner och har två anställda som står helt oskyddade och inte ens kan få tre månaders lön!

Och så tycker en del att vi i Vänsterpartiet är gnälliga och helt i onödan går emot borgarnas såkallade valfrihet!?
Valfrihet för vem?
Inte för eleverna! Inte för lärarna! Inte för FSO och deras anställda!

Äntligen

Alldeles för långt uppehåll från bloggen har det blivit av olika anledningar, nytt bloggförsök, utflyttade barn giftermål och för många tidningsjournalister. Nu ska jag i alla fall komma igång igen för det finns verkligen mycket att skriva om.

Sitter just nu Ölands Folkhögskola med funktionshinderrådet och det blev tillgängligt för alla med insatt hörselslinga. Vet också att söktrycket till skolan har varit högt även till allmän linje och skolstartet har varit väldigt bra, liksom på våra övriga folkhögskolorna.