torsdag 31 maj 2012

Kalmar konstmuseum

Så roligt att Kalmars konstmuseum inte "bara" är med på Berlinbiennalen utan är också en av de bästa platserna för ung samtidskonst, enligt Kulturnyheterna igår. Känns ju ännu mer spännande att jag ska få komma dit och inviga på lördag :
Åsa Elzén - Mary Wollstonecraft's Scandinavian journey 1795 re-traced.
Utställningen invigs av Linda Fleetwood, landstingsråd, Landstinget i Kalmar län
Lördag 2.6 // 15:00

Kom dit!

tisdag 29 maj 2012

Samordnade insatser mellan kommun och landsting

Nu har vi haft våra kommunträffar här i söder och det har varit givande. Det som har lyfts upp i varenda kommun är den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Det har ökat samtidigt som de allra flesta kommunernas Elevhälsa har skurits ner det senaste decenniet. Som tur är verkar det vända för man inser hur viktigt det förebyggande arbetet är.

Barn och ungdomspsykiatrins uppdrag har också förändrats och smalnats av till att fokusera på specialistpsykiatri, dvs ge hjälp och stöd till de svårast sjuka. Trots sitt uppdrag tar BUP emot även de som egentligen inte har behov av specialistpsykiatri men vi måste se till att fylla det glapp som ändå kan uppstå. Vi måste tillvarata alla de resurser som finns redan nu inom kommun och landsting och som möter våra unga. Vi måste samordna insatserna och så till att det inte finns några glapp.

Imorgon ska vi med psykiatridelegationen till Nybro där vi ska få höra hur de har börjat jobba med projektet PSYNK, synkronisering av psykisk ohälsa hos barn och unga. Jag hoppas att de borgerliga politikerna lyssnade noga idag då det redogjordes hur vi ska använda oss av det goda arbetet som Unga Vuxna gör för att utveckla oss mot PSYNK. Jag hoppas även att de lyssnar aktivt imorgon så att jag slipper svara på samma frågor om och om igen!

måndag 28 maj 2012

När ska den borgerliga oppositionen i landstinget vakna?

Pierre Edström (FP) har som vice ordförande i landstingets psykiatridelegation i princip lika stor insyn i vad som sker inom psykiatrin som jag har. Eller borde ha åtminstone. För med tanke på att han tillsammans med sina borgerliga kollegor i landstingsoppositionen går ut i en debattartikel och kräver svar om Unga Vuxna så kan man undra om han har sovit sig igenom vartenda möte. På något annat sätt kan jag inte tolka det faktum att han i en debattartikel går ut och kräver svar på just de frågor som diskuterats så flitigt inom psykiatridelegationen. Hade han varit vaken så hade han känt till att Unga Vuxna idag ser väldigt olika ut i länet och förutsätter att kommunen är med på tåget. Drar sig kommunen ur så riskerar verksamheten att falla och ungdomar att drabbas (vilket har hänt i borgerligt styrda Vimmerby).

Under våren har dessutom vi landstingspolitiker, från den rödgröna majoriteten såväl som från den borgerliga oppositionen, träffat företrädare för hälften av länets kommuner för att diskutera samverkansfrågor. Inte minst har det gällt samverkan kring barn och ungas psykiska ohälsa där vi arbetar för att utveckla en stabil modell för att möta ungdomars behov över hela länet. Har hela oppositionen sovit då också? För det kan väl inte vara så att de är så oärliga att de helt enkelt bortser ifrån vad de vet för att få en möjlighet att återigen gå ut och kräva att landstinget arbetar vidare med gårdagens sårbara och osäkra lösningar, som verksamheten Unga vuxna har visat sig vara, i stället för de stabila samverkanslösningar som vi politiker som hållit oss vakna arbetar för att skapa.

Det är just på grund av att Unga Vuxna i nuvarande form är så sårbart som vi vill hitta en mer stabil organisation. Vi vill ha kvar allt det goda arbetet som i dag finns inom Unga Vuxna, men vi vill också utveckla det i en form som bättre klarar av att stå på egna ben för att möta barn och ungas behov över hela länet.

Allt detta hade den borgerliga oppositionen varit medveten om, om man inte sovit sig igenom det senaste året. Frågan nu är: När ska den borgerliga oppositionen vakna upp och inse att vi inte löser dagens frågor med gårdagens lösningar?

torsdag 24 maj 2012

Viktigt lärande och ökad delaktighet

Igår inleddes årets Astrid Lindgren-konferens i Vimmerby, i ett samarbete mellan en rad lokala och nationella aktörer. Konferensen har i år fokus på politik och barnböcker samt politik i barnböcker. Detta är ett bra exempel på hur man med hjälp av länets kulturarv kan belysa frågeställningar som är aktuella i dagens samhälle.

Kultur är en central utvecklingsfaktor och drivkraft för Kalmar län. Den stärker länets attraktivitet och konkurrenskraft, bidrar till personlig, social och ekonomisk samhällsutveckling och ökar människors välbefinnande. Den är också nödvändig för det livslånga lärandet och för ökad demokratisk delaktighet. Vi har en omfattande kraft och bredd i länets kulturliv. Här ryms en stor andel av den svenska besöksnäringens mest kända kulturella varumärken, ett av dessa är Astrid Lindgren.

Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby - som är en av de samverkande arrangörerna till dagens konferens - har på bara fyra år etablerat sig som ett välkänt och viktigt kultur- och utbildningscentrum för litteratur, bild, konst och svensk samtidshistoria, med utgångspunkt i Astrid Lindgrens litterära och samhälleliga betydelse. Linnéuniversitetet har förlagt en av sina skapande utbildningar, Att skriva barnlitteratur, till Astrid Lindgrens Näs och planer finns på ett utökat samarbete.

Astrid Lindgrens Näs har samtidigt blivit ett viktigt besöksmål med en åretruntverksamhet som lockar ett ökat antal besökare och turister varje år. Verksamheten belyser nutida frågeställningar och konstnärliga uttryck, med utgångspunkt från de allmänna ämnen och teman som Astrid Lindgren aktualiserade, men visar förstås också upp Lindgrens gärning i sin helhet.

Årets konferens belyser viktiga frågor inom läsandet och skrivandet för, om och med barn och unga. Att bli en läsande och skrivande människa är en viktig milstolpe i barns utveckling. Det handlar om att lära sig läsa så att man förstår vad man läser och skriva så att andra förstår vad man skriver, men det är inte allt. Läsandet och skrivandet öppnar också för nya möjligheter att se på och påverka sitt eget liv och andras.

Att få uttrycka sig och ta del av andras skapande ökar förståelsen av sig själv och av omvärlden. Det bidrar till reflektion och kritiskt tänkande. Att lära känna kulturarvet och förstå historiska sammanhang stärker identiteten och ger perspektiv på tillvaron.

Barn och unga är en prioriterad grupp i länets utveckling. I länets regionala utvecklingsstrategi och kulturplan betonas vikten av att de närmaste åren öka delaktigheten bland barn och unga i länet. Det är också något OECD lyfter i sina rekommendationer för länet. Skapande och deltagande i kultur ska vara tillgängligt för barn och unga. Det ska ske på deras villkor och utifrån deras förutsättningar. Den utveckling som sker på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är ett viktigt steg på vägen.

Astrid Lindgren-konferensen arrangeras vartannat år av Vimmerby bibliotek, Regionbibliotek/Regionförbundet i Kalmar län, Astrid Lindgrens Näs, Astrid Lindgren-sällskapet, Svenska barnboksinstitutet i samverkan med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (världens största barnlitteraturpris). I år avslutas konferensen med en föreläsning av årets vinnare av ALMA-priset, Guus Kuijer.

Regionförbundet i Kalmar län

Linda Fleetwood
Ordförande kulturberedningen

Harald Hjalmarsson
Ordförande Regionförbundets styrelse

onsdag 23 maj 2012

Kultur och jämställdhet, två mänskliga rättigheter!

Idag har jag tillsammans med tjänstemännen på Regionförbundet planerat vårt två dagarsmöte för kulturberedningen som vi ska ha i juni. Vi ska träffa våra kulturinstitutioner som vi har överenskommelser med och diskutera ekonomi, prioriteringar och framtid. Jag hoppas på spännande diskussioner och fördjupad samverkan. Den nya statliga "myndigheten" Kulturanalys kommer ner för att informera oss kulturpolitiker för sig och tjänstemännen för sig. Vi har också bjudit in alla ordföringar i alla våra kommuners kulturnämnder och deras tjänstemän. Det är viktigt att vi alla har möjlighet att sätta oss in i kultursamverkansmodellen och att kunna jobba efter en röd tråd från statens krav, RUSen, Kulturplanen och de olika strategierna. Dagen avslutades med partimöte där Ann-Sofie Lagercrants var inbjuden för att berätta om det prisbelönade arbete för jämställdhet som har genomförts i Kalmar Kommun! Det var mycket intressant och det blev bra diskussioner och många goda idéer och arbetssätt att ta med.

måndag 21 maj 2012

Jämlikhet och jämställdhet i regionsjukvården

Idag var jag på ett mycket informativt möte med regionsjukvårdsnämnden som består av politiker och tjänstemän från landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Först var det om hälsofrämjande strategier som ska främja och förbättra individens egna upplevda hälsa. Man pratade om god folkhälsa i betydelsen att den ska vara så jämlikt fördelad som möjligt. Det kändes nästan som ett hån med tanke på den borgerliga regeringens politik!

Men det är ett viktigt arbete som bedrivs i vården för en bättre folkhälsa. Några viktiga områden att jobba med för en förbättrad livskvalitet är tobak, fetma, diabetes och alkohol. Rökning,alkoholkonsumtion och dåliga matvanor har ökat markant i vår region och den fysiska aktiviteten är dålig, särskilt i Kalmar län. Vi vet att detta är en klassfråga därför är det viktigt att rådgivning, utbud och vård finns där behoven är som störst för att kunna bryta dåliga mönster så tidigt som möjligt. Det hjälper ju inte folkhälsan att borgarna vill öka försäljningsställen för alkohol, inte heller att drogfria miljöer blir färre och färre. Jag känner mig däremot väldigt nöjd över att vi har ett beslut att våra folkhögskolor ska vara drogfria ställen! Det är ett slag för folkhälsan och för solidaritet för dem som på ena eller andra sättet har svårt att hantera bland annat alkohol.

Därefter fortsatte information om kvalitetsparametrar inom primärvården och årsrapporter från alla olika råd. Jag lyfte avsaknaden av könsuppdelad statistik vilket följde på diskussioner som jag hoppas kommer leda till att det kommer bli temaredovisningar i framtiden. Alla redovisar tex könsuppdelad statistik ett år, nästa socioekonomisk statistik osv. Vården måste jobba hårdare på att bli mer jämlik och jämställd, inte minst nu när samhället går åt andra hållet och ökar skillnaderna.

söndag 20 maj 2012

Var är demokratin och solidariteten?

Ännu ett euro-land i kris. Massor av människor blir arbetslösa, vräks och hungrar i Grekland och Spanien. Men i Europaparlamentet och i svenska media pratas det om att folken är lata skattesmitare och nu måste de betala. Proteströrelserna liksom det ökade stödet för vänsterpartier beskrivs som extremism, utan analys av vad som verkligen har hänt och vilka följder det blir. Det är inte systemet som kan vara fel, det måste vara folken i dessa länder!

Till och med förre chefekonomen på internationella valutafonden Kenneth Rogoff anser att hela iden om euro som gemensam valuta var helt idiotisk, att politikerna inte har varit ärliga och talat om att det innebär en mycket stark och central politisk styrning. Att inte våga diskutera systemfelen utan sticka huvudet i sanden och låta den enskilda individen få betala för krisen är fegt!

Det behövs riktiga diskussioner kring demokrati,avregleringen av bank- och finansmarknaden, av de stora skattesmitarna, spekulationen och avsaknaden av riktiga investeringar. Det behövs diskutera bättre lösningar än hårda nedskärningar, privatiseringar och minskandet av arbetsrätten! Det behövs mer solidaritet!

tisdag 15 maj 2012

Viktiga möten kring samverkan

Idag har vi landstingspolitiker och tjänstemän haft vår fjärde kommunträff. Det känns riktigt bra att träffa våra motsvarigheter i kommunerna och diskutera alla de områden som vi samverkar kring. Vi går igenom vårdkedjan för äldre, barn och ungas psykiska hälsa, kunskap till praktik som är en satsning på missbruksvården och familjecentraler. Det ser väldigt olika ut i varje kommun och det finns flera goda exempel att sprida. Tyvärr så verkar samverkan hänga mycket på personerna och på vissa ställen funkar det som på andra ställen är helt omöjligt. Det som är detsamma överallt är att den psykiska ohälsan hos barn har ökat överallt och det samtidigt som antalet kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer har minskat de senaste årtionden. Över sex år med en borgerlig regering har satt sina tydliga spår i samhället och tydligast hos våra barn och unga som drabbas dubbelt när deras föräldrar blir arbetslösa eller mister sin sjukförsäkring. Att de borgerliga kommun- och landstingspolitiker inte inser att det samhälle som skapats under deras regering är en av orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är pinsamt!

måndag 14 maj 2012

Fult spel och dålig koll!

Hepp, Pierres Edströms blogginlägg om BUPs vårdgarantin försvann ganska snabbt efter att han publicerat den. Jag hade hoppats på att han hade lyssnat ordentligt på vad som hade sagts i intervjun, som jag redovisat i ett tidigare inlägg och tagit sitt förnuft till fånga. Men ack så jag bedrog mig, nu är Pierre Edströms blogginlägg tillbaka, dock lite förändrad i tonen. Det är lite trist att han varken har lyssnat noga på verksamhetschefen eller har läst mitt svar som han efterfrågat. Men det följer det tydliga mönstret för hur borgarna i landstinget jobbar. Gång på gång svarar vi på deras frågor, i media, på styrelsemöten och i fullmäktige.I snart två års tid har jag svarat på frågan om Unga Vuxna och Pierre med flera borgerliga företrädare har varit med på Psynkkonferensen och på alla kommunträffar, där vi just diskuterar denna fråga. Hur vi ska ta tillvara på det goda arbete som görs i Unga Vuxna samtidigt som vi vill få en stabilare struktur med fler aktörer! Pierre och hans borgerliga kollegor vet att vi från politiken driver detta hårt i delegationer, arbetsgrupper mm. De vet att verksamheten jobbar dagligen med att samverka, hitta flexibla lösningar och få med alla på tåget för en mer sammanhållen vård kring barn och unga med psykisk ohälsa. Trots det har de mage att utsätta personal för ständig kritik. Att de skjuter på mig och låtsas som att vi i majoriteten sitter och rullar tummarna är väl en del av deras politiska spel, men det är fult att använda personal som slagträ!

torsdag 10 maj 2012

BUPs vårdgaranti

Återigen hugg och slag från borgarna på psykiatrin. Återigen är det ett ständigt bevarande av nuvarande strukturer. Återigen vill man tolka utveckling som avveckling. Verksamheten liksom den politiska majoriteten i landstinget vill UTVECKLA den psykiatriska vården för unga vuxna, göra den stabilare, knyta till sig fler aktörer som möter våra unga men borgarna vill inte förändra något. Trots flertaliga bevis på att nuvarande organisation behöver förbättras.

 Nu är det ett inslag från Smålandsnytt som det verkar som borgarna inte alls har lyssnat på ordentligt. I det inslag som visar hela intervjun med Bo Lundin, BUPs verksamhetschef, diskuteras hur man kan förbättra vårdgarantin med ytterligare parametrar. Så nej, Pierre Edström, han säger INTE att vi ska avveckla vårdgarantin och det gör inte jag heller. Det han säger, tillsammans med flera verksamhetschefer i landet som har ett nätverk, är att man bör UTVECKLA vårdgarantin så den inte bara ser till tiden. Att behandlingen startar inom 30 dagar garanterar ett första möte men inte att man blir hjälpt. Därför är det viktigt att vårdgarantin ser till hela processen och till kvalitén på behandlingen. Verksamhetscheferna, i dialog med SKL föreslår därför bla vårdplaner, förutom tiden, i vårdgarantin.
Är Pierre Edström emot garanti om kvalitet?

onsdag 9 maj 2012

Globalt utbyte

När jag arbetade som lärare hade jag även ansvar för elevrådet och vi fick möjlighet att ta emot besök från Sydafrika och även att få åka dit. Den resan förändrade mina elever fullständigt. En så lång resa till helt annan kultur gör att du lär känna dig själv på ett nytt sätt. Möten med andra ungdomar, som trots att de bor på andra sidan jorden, har en helt annan kultur och lever under helt andra förhållande visar ändå att deras tankar går i samma banor. Det är kärlek, chatt, läxor, jobbiga föräldrar etc. Det skapar en gränslös gemensamhet. Resan, studiebesöken och alla möten ger även ett annat sätt att reflektera över Sverige, vårt samhälle och våra värderingar.

I Kalmar jobbar kommunens gymnasieskolor med Globala tillägget som eleverna får välja. Det innebär globalkunskap och möjligheter till utbyte med andra länder mellan lärare och elever. Nu har Kalmar besök från Kenya, Uganda och Sydafrika och det har varit dansuppträdande, teater och igår gruppdiskussioner om intolerans. Jag hade chansen att få vara med och lyssna på elevernas sammanfattning av grupparbetena. De ansåg bland annat att kapitalismen ger en grogrund för intolerans då det fjärmar oss från varandra istället för att ena oss mot orättvisor i samhället. Lagar mot intolerans ansåg de som nödvändiga liksom utbildning i tidig ålder. I Uganda är det förbjudet att vara homosexuell.

 Det var fantastiskt att få lyssna på dessa ungdomar från fyra olika länder med helt olika kulturer och uppväxtvillkor tillsammans föra fram sina tankar och erfarenheter kring intolerans mot homosexuella, hudfärg, kultur, religion och politiska åsikter. Det är oerhört viktigt arbete som genomförs och jag är oerhört glad över att min dotter kan vara med.

måndag 7 maj 2012

Behov, efterfrågan och orsaker

I helgen har två kreativa kvinnor från landstinget varit i Umeå för att locka nyutexaminerade psykologer hit till Kalmar län och jag håller tummarna för att de lyckades bra. Vi behöver alla vi kan få inte bara för att fylla vakanser utan även för att klara av föräldraledigheter och andra aktiviteter som även landstingets medarbetar måste få ägna sig åt. Vi har nu haft vår andra kommunträff och det finns stora förväntningar på att PSYNK, synkroniseringen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, ska komma till stånd överallt. Det har börjat i Nybro som pilotprojekt och en kartläggning ska göras och det är viktigt att det blir tydligt vem som gör vad och att förväntningarna på varandra inte blir fel. Elevhälsa och ungdomsmottagningarna tror jag är väldigt viktiga kring ungdomars hälsa då de möter alla och kan ge ett naturligt stöd och vägledning för annan hjälp. Något annat nödvändigt är att se över vad det är som gör att vi hela tiden har ett ökat tryck på psykiatrin. Vad är det i samhället som gör att barn och ungdomar mår psykiskt dåligt? Ökad arbetslöshet, utan trygghetssystem? Ökad barnfattigdom? För få resurser i en hårdare skola med större utslagning av dem som inte har 100% hjälp och stöd hemma? Ett avsmalnat normalitetsbegrepp? Det finns många orsaker och det är dags att göra det möjligt för kommunerna att sätta in tidiga insatser för alla barn!

tisdag 1 maj 2012

Första Maj

En viktig dag som historiskt har betytt mycket för arbetarrörelsen och dess kamp för ökad rättvisa. För mig är den en högtidsdag som ger mig kraft att jobba politiskt, som fyller på motivation om möjligheten att förändra och som ger mig så mycket glädje tillsammans med mina kamrater. Det är underbart att se att vi är många som tror på ett annat samhälle, som tillsammans vill göra något för att förbättra vår värld, vårt land och vår kommun. Riktigt roligt att läsa om hur mycket folk som Vänsterpartiets demonstrationer i storstäderna har dragit, 10 000 i Stockholm, 3240 i Göteborg (nästan tusen fler än sossarna) och 3000 i Malmö. Jonas Sjöstedt tal var som förväntat helt enkelt bäst