tisdag 29 maj 2012

Samordnade insatser mellan kommun och landsting

Nu har vi haft våra kommunträffar här i söder och det har varit givande. Det som har lyfts upp i varenda kommun är den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Det har ökat samtidigt som de allra flesta kommunernas Elevhälsa har skurits ner det senaste decenniet. Som tur är verkar det vända för man inser hur viktigt det förebyggande arbetet är.

Barn och ungdomspsykiatrins uppdrag har också förändrats och smalnats av till att fokusera på specialistpsykiatri, dvs ge hjälp och stöd till de svårast sjuka. Trots sitt uppdrag tar BUP emot även de som egentligen inte har behov av specialistpsykiatri men vi måste se till att fylla det glapp som ändå kan uppstå. Vi måste tillvarata alla de resurser som finns redan nu inom kommun och landsting och som möter våra unga. Vi måste samordna insatserna och så till att det inte finns några glapp.

Imorgon ska vi med psykiatridelegationen till Nybro där vi ska få höra hur de har börjat jobba med projektet PSYNK, synkronisering av psykisk ohälsa hos barn och unga. Jag hoppas att de borgerliga politikerna lyssnade noga idag då det redogjordes hur vi ska använda oss av det goda arbetet som Unga Vuxna gör för att utveckla oss mot PSYNK. Jag hoppas även att de lyssnar aktivt imorgon så att jag slipper svara på samma frågor om och om igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar