onsdag 28 mars 2012

Det krävs en grundkurs i jämställdhet

Några reflektioner efter styrelsemötet idag är att borgarna inte har mycket att komma med när de ena stunden talar om att hålla i ekonomin och i nästa andetag att vi borde spendera mer. Det är precis lika trovärdigt som vad som "får" ta lång tid eller inte som jag skrev om igår.

 En annan trist reflektion är att vi fortfarande har mycket lång väg att gå bara för att kunna diskutera jämställdhet utan att människor ska känna sig personligt påhoppade. Fast ärligt talat räcker det för vissa att veta att man tycker att jämställdhet är viktigt för att de, i vad man än säger eller skriver, ska känna sig påhoppade. Sorgligt! Men när man möter välutbildade personer som uttrycker att samhället är jämställt och att det bara är gnälliga kvinnor som känner sig åsidosatta som driver den frågan, då vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Eller de som påstår att det inte går att klaga på att det inte är jämställd bemanning för det är flest kvinnor! Är det ingen som vet vad jämställdhet står för?

 Ropen skalla, kurs i jämställdhet åt alla!

tisdag 27 mars 2012

Trovärdighet

I fullmäktige efter fullmäktige, i insändare efter insändare hävdar den borgerliga oppositionen i landstinget att allt tar för lång tid och att vi i majoriteten med vilje förhalar. Helt utan att ta hänsyn till att det tar tid att få saker och ting att fungera stabilt med ett långsiktigt perspektiv. Nu när vi äntligen är på gång att bygga en ny hälsocentral i Färjestaden, då hux flux har borgarna hittat ett nytt alternativ och nu spelar det huxflux ingen roll att man kommer att få vänta i ytterligare minst ett år. Nu är det inga medborgare som drabbas, nu gör det inget att det tar längre tid bara det blir det bästa, enligt de manliga oppositionsråden, i dagens Barometer. Trovärdigheten när de i fortsättningen gnäller om att vi försöker förhala när vi vill få fram det bästa alternativet är nere på minus. Och vad det kvinnliga oppositionsrådet med ansvar för primärvården tycker, det förtäljer inte historien!

onsdag 21 mars 2012

Gudrun Brunegård (kd) försvarade den ökande barnfattigdomen på landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige på Forum i Oskarshamn. Frågor som rör ALLA medborgare i vårt län har diskuterats och stötts och blötts. För min del så var jag mest engagerad i diskussionen kring den nya Folkhälsopolitiska planen och de två interpellationer (skriftliga frågor) som var riktade till mig.
Den mest anmärkningsvärda av de två interpellationerna var den från Gudrun Brunegård (KD) där hon tycker att samordningen kring barn och ungas ohälsa dröjer. När det gäller samordning kring barn och ungas ohälsa så är det en fråga som man arbetar med över hela landet, inte minst i vårt län. Men det handar om att samordna tio lagar och riktlinjer med ännu fler aktörer, så visst tar det tid.

Men mest anmärkningsvärt var ändå att Gudrun från talarstolen försvarade den ökade barnfattigdomen och de ökade klyftorna och påstod att regeringen har en politik för att minska barnfattigdomen och klyftorna trots att verkligheten och Rädda Barnens rapport visar på motsatsen. Regeringens politik bidrar tvärtom till den ökande psykiska ohälsa som drabbar barn och unga i Kalmar län i högsta grad. Att hon inte skäms!
Kul var också att Nicke Grozdanovski var med som ledamot för första gången.

måndag 19 mars 2012

Rot,Rut, Rit

ROT, RUT och RIT det är regeringens enda svar på arbetslösheten. Att ta skattepengar för att de som tjänar tillräckligt ska kunna få skattelättnader för att bygga på sina hus, städa sina våningar och nu få hjälp med IT. Krävs det skattereduktion för att dessa företag ska kunna överleva? Är ingen beredd att betala för vad det kostar utan då kommer företagen vara tvungna att göra svartjobb? Varför inte lägga mer pengar på våra offentliga verksamheter som ALLA använder sig av och där vi vet att det behövs folk? Fler lärare på alla nivåer är nödvändigt om vi ska kunna nå alla mål utifrån varje individs förutsättningar, som det så fint står i skolplanen. Fler händer i vård och omsorg krävs om vi ska kunna ta hand om alla som medmänniskor och inte som en kugge i ett välsmort maskineri. Nya företag är självklart viktigt, men det är inte nödvändigt att använda våra minskade skatteintäkter för att göra det billigare för dem som faktiskt redan har när det finns större behov och många som har blivit av med sitt jobb, sin sjukförsäkring och sin bostad och en del som inte ens har haft det.

lördag 17 mars 2012

RUSen och jämställdheten

Den regionala utvecklingsstrategin RUSen är nu snart helt färdig, och det ska bli spännande att se hur länets alla tolv kommuner och landstinget kommer att jobba för att nå alla de goda målen som satts upp. Vi måste få våra invånare att stanna, särskilt de unga välutbildade kvinnorna som nu lämnar länet. Vi måste också integrera ungdomar och invandrare bättre, både i våra demokratiska processer som i arbetsmarknaden. Samverkan mellan näringsliv, kommuner, landsting och vårt universitet är viktigt. Vi har satt högt ställda mål inom miljö och kultur och ytterligare insatser för jämställdheten, där har vi mycket att göra i vårt län. Kul att jag blev vald till kontaktpolitiker för jämställdhetsfrågor. Tycker att det är viktigt att vi samordnar våra kunskaper och resurser inom landstinget,regionförbundet samt Linneuniversitetet och använder oss av Kalmar Kommun som har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete.

torsdag 15 mars 2012

Teknisk orsak till oskrivna blogginlägg

Efter över en månad av defekta datorer har jag nu som regionförbundets AU ledamot fått en iPad så nu äntligen kan jag blogga igen. Har haft en massa saker som inte har blivit skrivna,studiedagen om funktionshindrade barn, min hospitering på psykiatrin i Kalmar, mitt besök i Emmaboda,Vänsterpartiets årskonferens med Rossana Dinamarca, verksamhetsbesök på Kalmar sjukhus och dagens regionförbundstyrelse. Dessutom har det funnits en hel del politiska frågor, som att det centerstyrda Mönsterås nu inte vill ha några friskolor för det hotar det kommunala gymnasiet! Och att barnministern Maria Larsson förnekar det som Rädda Barnen konstaterar, dvs att barnfattigdomen ökar. Att det dessutom finns borgerliga politiker som har mage att gå ut och skylla på föräldrarna gör att man blir illamående. Som sagt jag har en massa blogginlägg att göra men nu måste jag rusa vidare till ett årsmöte.

fredag 9 mars 2012

Vänsterpartiet tar kampen för jämställdhet på allvar


Vänsterpartiets vision är självklar och enkel, och samtidigt helt omvälvande. Den är allas lika värde och allas frihet. Att ingen ska överordnas eller trycka ner den andre. Att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. Liksom samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Kvinnor och män ska också ha samma makt och inflytande över samhället och sina egna liv.

Låter det som självklarheter? Det borde vara det, men är det inte. Faktum är att Sverige inte längre är världsbäst på jämställdhet. Sedan 2008 toppar Sverige inte längre World Economic Forums årliga jämställdhetsmätningar. Istället har vi blivit omsprungna av våra nordiska grannländer och ligger numera på fjärde plats i listan.

Det är borgarnas högerpolitik som drar oss tillbaka i utvecklingen. Sedan borgarna kom till makten har inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökat. Samtidigt så är det kvinnorna som drabbats hårdast av de stora försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Och i spåren av det har fattigdomen bland kvinnor ökat. Högerpolitiken har satt sina spår och jämställdheten drivits bakåt.

Vänsterpartiet tar kampen för jämställdhet på allvar. Den viktigaste basingrediensen i vår jämställdhetspolitik är en väl fungerande gemensam välfärd, där barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård gör det möjligt för både kvinnor och män att växa upp, arbeta och försörja sig och sedan åldras på jämlika villkor. Jämställda löner och fler anställda inom offentlig sektor, fasta heltidsjobb, en jämställd föräldraförsäkring och dagis dygnet runt är några av de saker som Vänsterpartiet lyfter för att jämna ut klyftan mellan kvinnor och män.

Vänsterpartiets vision är självklar och enkel, och samtidigt helt omvälvande. Vi vill vända utvecklingen igen. Jämställdhetsperspektivet måste genomsyra all politik om det ska bli någon förändring. Vi vet vad det kräver, vi vet vad som står i vägen, vi vet vad som måste förändras. Därför är vi socialister och feminister – för att det självklara åter ska bli självklart!