måndag 19 mars 2012

Rot,Rut, Rit

ROT, RUT och RIT det är regeringens enda svar på arbetslösheten. Att ta skattepengar för att de som tjänar tillräckligt ska kunna få skattelättnader för att bygga på sina hus, städa sina våningar och nu få hjälp med IT. Krävs det skattereduktion för att dessa företag ska kunna överleva? Är ingen beredd att betala för vad det kostar utan då kommer företagen vara tvungna att göra svartjobb? Varför inte lägga mer pengar på våra offentliga verksamheter som ALLA använder sig av och där vi vet att det behövs folk? Fler lärare på alla nivåer är nödvändigt om vi ska kunna nå alla mål utifrån varje individs förutsättningar, som det så fint står i skolplanen. Fler händer i vård och omsorg krävs om vi ska kunna ta hand om alla som medmänniskor och inte som en kugge i ett välsmort maskineri. Nya företag är självklart viktigt, men det är inte nödvändigt att använda våra minskade skatteintäkter för att göra det billigare för dem som faktiskt redan har när det finns större behov och många som har blivit av med sitt jobb, sin sjukförsäkring och sin bostad och en del som inte ens har haft det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar