fredag 31 augusti 2012

Vardagsreflektioner från Berga

Tillbaka hemma från Stockholm och här i Berga har jag ingen el, kan det vara för att det grävs ner fjärrvärme i alla gator runtomkring?

För övrigt börjar jag bli ganska less på att varje dag i lokalpressen läsa om moderaterna i Kalmar, finns det något nyhetsvärde kvar över huvudtaget?? Dagens Samhälle börjar också bli lite väl ensidig att läsa. Mats Edmans ständiga propagandamaskin för privatisering och vinster och sin avsky för allt som kan komma från vänstersidan eller från facken gör att man tappar tron på tidningens möjlighet att spegla verkligheten.
Har god lust att kommentera den likhet han drar mellan adeln och  och socialister men ibland är det bäst att vara tyst.

En spännande artikel däremot var den i Östran om hur arbetslösa ungdomar kan hjälpa pensionärer med tekniken som minst sagt förändrats snabbt. Mera sådana lösningar! Något riktigt trist var att Nyheterna måste stänga sin redaktion i Västervik. Tidningar och bevakningar behövs i mångfald för demokratins skull.

torsdag 30 augusti 2012

Upphandlingar

Igår träffade vi i Vänsterpartiet som sitter med i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt näringsliv. Vi diskuterade skillnaden på innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling. Det första är när man köper det bästa som redan finns och det sista att man vill handla något som inte finns. Vi tog upp vikten av att efterfråga funktion och om det är ekonomiskt möjligt att upphandla efter livscykeltid och inte efter kostnad. Vi var alla överens om att man måste utvärdera gjorda upphandlingar mycket oftare än vad man gör, om det görs över huvud taget.

Det som var lite spännande var att Svenskt Näringsliv, efter Caremaskandalerna, har insett vikten av kvalitet. De har tillsammans med Almega, friskolorna och  vårdbolag skaffat ett gemensamt kansli och ett projekt. De ska se över villkoren inom vård, skola och omsorg. Självklart behöver även Svenskt Näringsliv en bra fungerande välfärd! De ska också få igång diskussioner kring kvalitet, innovationer och samhällskontrakt och komma med ett förslag till 2013. Kul att de ville höra vilka kvalitetsparametrar vi i Vänsterpartiet tyckte var viktiga!

tisdag 28 augusti 2012

Länets kultur i fokus

Idag hade Östran/Nyheterna gjort en artikel utifrån ett av mina tidigare blogginlägg om vår planerade Tankesmedja om kultur. Klicka in på sidan och delta i webfrågan!

Den nionde november i år är det dags för kulturnatten i Oskarshamn. Den tionde hoppas vi i kulturberedningen på ett lyckat storforum om framtidens kultursatsningar i hela länet. Vi ska ha en tankesmedja i Oskarshamn, för att det är mitt i länet, och på lördagen den för att det ska komma så mycket ”vanligt folk” . Genom tankesmedjan hoppas vi att kulturarbetare, allmänhet och politiker ska komma närmare varandra och att det blir en riktigt bra diskussion.fredag 24 augusti 2012

Mera kul

Väntetiden på den psykiatriska akutmottagningen i Kalmar har minskats från fem timmar till ett par timmar. Genom att införa nya verktyg som en ankomstblankett har man lyckat halvera väntetiden samtidigt som patienterna får mer information och bättre bemötande. detta är ett av de förbättringsarbeten som görs hela tiden av landstingets personal i hela länet.

En annan bra aktivitet som är viktig både för den psykiska som den fysiska hälsa är den inspirationsdag om fysisk aktivitet och goda matvanor som Folkhälsocentrum anordnar på Oskarshamns folkhögskola, 7 september 2012. Det är ju väl bevisat att den som rör på sig och äter bra mår bättre, håller sig friskare och minskar risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtkärlsjukdomar,typ-2 diabetes eller psykisk ohälsa.
torsdag 23 augusti 2012

Samverkan!

Samverkan, samverka, samverka!

 Nyckelordet för att ha en bra verksamhet. Idag har jag varit med om flera goda exempel på bra samverkan. Det finns, men ska finnas mer och tydligare, bra samverkan mellan elevhälsa och landstinget. Det finns, men ska förbättras och utökas, bra samverkan mellan våra folkhögskolor och kulturinstitutioner.

Gamleby Folkhögskolas yrkeshögskoleutbildning inom foto har idag, framgångsrikt, låtit två av sina lärare komma till Kalmar för att se hur de kan samverka med Kalmar Läns Museum och Kalmar Konstmuseum.
Fotoskolan är en av tre yrkesutbildningar inom foto i Sverige och har 16 platser men har alltid minst 80 sökande. 90% av eleverna kommer in på högre utbildning efter avslutade studier i Gamleby.
Vi kan verkligen vara stolta över folkhögskolor i allmänhet och våra fyra folkhögskolor i synnerhet! De har hög nationell status!

onsdag 22 augusti 2012

Psykiatri och Kultur

Det känns bra, trots allt jobb som återstår, efter dagens presidiemöten inom psykiatri och kultur, var för sig men även blandade i arbetet för Kultur och Hälsa.

Statens satsningar på psykiatrin kräver att det ska finnas samverkansavtal mellan landsting och kommuner och det är viktigt att vi får vara med tidigt. Förhoppningsvis ska vi lyckas bjuda hit Ing-Marie Wieselgren igen då hon är en av de ansvariga på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för satsningen. Känns också bra att nationellt sett har psykiatrin här en framträdande roll i Landstinget i Kalmar Län och jämförelsevis känner vår psykiatriförvaltning sig delaktig med korta besluts- och informationsvägar. På andra ställen är psykiatrin fortfarande utanför sjukvården som helhet.

kulturfronten är det dags för en revidering av kulturplanen, samtal med kulturinstitutionerna ska bokas in. kulturstipendiater ska väljas och varje styrelsemöte inom regionförbundet ska innehålla kultur på något sätt! Sist men inte minst måste jag berätta att vi förbereder för en kulturell Tankesmedja, efter Kulturnatten i Oskarshamn den nionde november ska vi bjuda in brett till den tionde för att prata kultur. Hela länet samlas i mitten för spännande diskussioner och aktiviteter.

tisdag 21 augusti 2012

Kul i Kalmar

Det har varit full rulle på stan hela helgen och det var häftigt att få vara med om. Inte för att jag är särskilt sportintresserad men det var svårt att inte dras med, inte minst när vi alla stod och hejade in sista triathlontävlaren Ove till målet! Det är roligt att det händer saker i och för Kalmar. Och det gör det!

Regionförbundet har nu invigt det Shanghaikontor som vi delar med Kronoberg och Linnéuniversitetet och fler än fyrtio företag varav de flesta från Kalmar län har visat intresse för att etablera sig i Kina. Kul!

Konstmuseet fortsätter att ta helt nya internationella grepp och ska nu jobba med hyresgäster i Oxhagen. Ett spännande och djärvt sätt att nå fler!

Här i mitt hood, Berga, kommer numera ett rullande infocenter som ska ge vägledning inom jobb och studier varje torsdag. Bra initiativ!

Ja, det finns en hel del positivt som händer och i landstinget fortsätter vi nu med de viktiga kommundialogerna för att förbättra samverkan utifrån medborgarnas perspektiv, vi ska ta en cancerstrategi och få ihop en plan och budget för nästa år.

tisdag 14 augusti 2012

Samverkan regionalt och lokalt

Semestern är slut för snart en vecka sedan och mötena rullar på som om ingenting har hänt. Det har varit möte i Båstad med Skåne, Kronoberg och Blekinge och en förening har skapats för att jobba med hur en regionbildning skulle kunna se ut. Viktigt att alla partier nu finns representerade med minst två reprepresentanter från de fyra länen för att en demokratisk förankring ska vara möjlig.

Idag har jag träffat politiker och tjänstemän från Västerviks kommun tillsammans med psykiatridirektören och psykiatrichefen i Västervik. Det var ett konstruktivt möte där vi beslutade att det goda samarbete mellan kommunen och vuxenpsykiatrin ska nu utökas så det inbegriper BUP, barn och ungdomspsykiatrin.  Ibland kan problem som upplevs väldigt stora lösas väldigt enkelt. Samverkan och goda kontakter är nödvändigt!