onsdag 26 januari 2011

Nya gymnasiet - en komplex utrensning?

Jag hoppas verkligen att jag förstod fel igår när jag var på föräldramöte och fick den nya gymnasieplanen förklarad för mig. Det som nu är det Individuella programmet, som är för alla dem som av olika anledningar inte har klarat grundskolans godkändnivå och behöver mer tid för att hitta motivationen, få den hjälp som krävs eller få annat stöd för att kunna ta sig vidare, heter numera Introduktionsprogrammet. Inom det programmet finns det fem olika riktningar som alla kräver olika behörigheter. Just det, för att komma in på det som tidigare var självklart när man inte kunde komma in någon annanstans krävs nu en behörighet och som minst är det 8 godkända betyg!! Om jag har förstått det rätt. De som inte kan komma in där hamnar hos "Det kommunala uppföljningsansvaret"!!?? Vad det innebär var det ingen som kunde förklara.

Detta är det nya gymnasiet. Som inte ska repetera tidigare kunskaper utan ska kunna ta för givet att de sitter där i den nya studentens huvud. Nu ska studenterna ta examen igen och det ska inte bli lätt. Enligt föredragarna igår är det lättare att komma in än ur gymnasiet med examen i hand! Nu ska entreprenörskap vara den röda tråden genom gymnasiet och den som inte platsar får inte vara med. Utresningen sker redan vid 16 års ålder:
"Det kommunala uppföljningsansvaret" eller
yrkesprogram, utan rätt till Högskolan om man inte kompletterar på KOMVUX och
sist men inte minst det högskoleförberedande programmen för dem som har alla möjligheterna.

Visst vill vi ha en bra skola och visst är det viktigt att våra barn och ungdomar motiveras men då krävs det att lärarna får möjlighet att vara med och utforma skolan efter sina elevers behov och att rektorer och skolledare får resurser för att möjligöra det, inte genom att göra det omöjligt för alla dem om redan har det svårt!

söndag 23 januari 2011

Patientsäkerhet

Nu har vi börjat våra studier om hur vi ska kunna förbättra patientsäkerheten, allt för att kunna erbjuda Sveriges säkraste sjukvård 2014. I veckan var vi i den rödgröna landstingsmajoriteten, och även från det borgerliga blocket, uppe i Stockholm och blev fullmatade av information. Det finns mycket att göra. Men vi får inte glömma jämlikheten och jämställdheten som faktiskt är två grundbultar för patientsäker vård. Nu har jag flera gånger lyssnat på radion om att det är olika status på sjukdomarna och att statusen förändras till det bättre om "kvinnosjukdomar" även blir sjukdomar för män. Likaså är det då för läkare inom de olika områdena och även forskningen. Som exempel nämndes Cancer som högstatus och tarm-och magsjukdomar som lågstatus, som sjukdom och som forskningsområde. Sjukdomens status avspeglas även i vården och bemötandet. Detta måste vi göra synligt för att kunna förändra!

tisdag 18 januari 2011

Hört på radio

Jan R Andersson (M) som jag tidigare skrivit om då den politik han driver mest handlar om att öppna fler ställen man kan köpa alkohol på, och som dessutom plagierat text i en riksdagsmotion,har nu återigen uttryckt sin drogliberala syn. I en debatt med Alice Åström (V) om sprututbytets vara eller icke tycker Jan R andersson att om heroinmissbrukarna vill slippa smitta så kan de väl röka heoinet istället!! Jag däremot är stolt över att vi har inskrivet i vår rödgröna landstingsplan att vi ska ha ett sprutytbytesprogram.

måndag 17 januari 2011

Allas rätt till jämlikhet och jämställdhet

Vänsterpartiet har lagt in fler motioner med intentioner på att öka jämlikheten och jämställdheten.I en motion efterfrågas ett jämställhetsperspektiv i den framtida strategin för funktionshinderpolitiken med en utredning om levnadsvillkoren för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning, då man bland annat vet att kvinnor med funktionshinder är dubbelt utsatta. Dessutom konstateras det i regeringens uppföljning av handikapp-politiken att pojkar och män med funktionshinder tilldelas en större del av samhällets insatser.En annan motion tar upp hur viktigt det är att ursprungstanken bakom LSS och möjligheten att leva ett liv som andra återupptas. Det handlar om de nya bedömningarna som Försäkringskassan gör och som har gjort att hundratals funktionsnedsatta har blivit av med sin personliga assistans. Detta kan innebära en personlig katastrof för dessa människor och denna nya "praxis" stämmer inte överens med de åtagande Sverige har enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.Dessa två motioner är under behandling och trots att det politiska korrekta i alla läger är att funktionsnedsatta ska behandlas jämlikt och jämställt är jag rätt säker på att de avslås av högerfalangen!

torsdag 13 januari 2011

Veckans kunskap, artikel och groda

Veckans kunskap fick jag i Nässjö igår. Det var ett uppstart för ett Regionalt CancerCentra i den Sydöstra sjukvårdsregionen. Det är nödvändigt att vi har en strategi för bästa möjliga vård och samlar ihop all kompetens. En föreläsare uttryckte hela tiden hur viktigt det är med ständiga förbättringsarbeten som utgår från patienterna . Det kändes som det är precis den vägen som vi i den rödgröna landstingsmajoriteten har valt.

Veckans artikel berättar om den nybildade föreningen Socialistiska läkare, som vill bekämpa ojämlik hälsa, privatiseringar och vårdval som ofta missgynnar fattigare områden i samhället. Denna förening grundades av Gunnar Inghe, Sveriges första professor i socialmedicin och en av medgrundarna till RFSU

Veckans groda stod KD för. Inte nog med att det är tillräckligt tragisk att en av landstingets patienter drabbats av en olycka som naturligtvis alla inblandade beklagar djupt. Nu blev sjukhuschef och läkare även tvungna att försvara och förklara fakta i media för ett landstingsråd! Att Gudrun Brunegård försöker ta politiska poänger på denna sorgerliga händelse är fruktansvärt osmakligt.

tisdag 11 januari 2011

Psykiatridelegation

Det blev ett långt lov vad det gäller bloggandet men nu ska jag bli bättre.

Nu har jobbet satt igång och idag ska vi ha presidiemöte för alla delegationerna; hälso- och sjukvård, primärvård och tandvård och äntligen en psykiatridelegation där jag ska vara ordförande. Det ska bli spännande! Det är mycket som ska göras, följas upp och implementeras. Vi har ju satsat pengar på neuropsykiatrin för att frigöra resurser till utredningar och denna mandatperiod ska det dessutom byggas nytt och göras förbättringar på psykiatrins lokaler.

Många utmaningar väntar oss både politiker, verksamhetschefer och personal för att få vården så patientsäker och bra som möjligt.