måndag 29 april 2013

Kasta sten i glashus

Det är så mycket nu så jag hinner inte skriva fast det finns tusen saker att vara arg och glad över.  Tydligt är i alla fall att Pierre Edström inte har så mycket annat att skriva om  än att ondgöra sig på mig. Jag tar det som ett gott tecken även om allt han beskyller mig för är rätt trist.

Han påminner om ett av de bra föredragningar jag var på i London där man diskuterade förändringsbenägenhet och en uppdelning de hade gjort över dåliga förändrare och goda. De goda förändrarna försöker skapa nya möjligheter med engagemang istället för att lägga energi på att gnälla och vara arg, de oroar sig inte över att något förändras utan undrar om det går att göra bättre.

De dåliga fokuserar på problemen genom att klaga och vara arga och pessimistiska Det är ungefär det Pierre gör på sin blogg:
1. Var är självkritiken Linda?
2. Dags att städa upp Linda!
3. Ta reda på fakta Linda!

1. Jag tycker att mycket måste göras bättre vad det gäller alla funktionsnedsatta och i synnerhet för de barn med flera funktionshinder. Det gäller självklart oss i landstinget men även kommuner och stat. Vi har en bra lag som vi alla måste hjälpas åt att uppfylla utifrån varje individs behov!

2. Vad det gäller att städa upp är det precis det vi har ägnat oss åt i psykiatrin. Lämna de organisationsformer som inte har lyckats med att vara likvärdiga och stabila och hitta nya modeller som ska vara väl förankrade och med tydlig samverkan för att på bästa sätt nå alla som har behov.

3. Att ha alla fakta var inte problemet från landstingets sida i Nymålen, tvärtom var det vi som hela tiden stod upp för att grön rehabilitering innebär både behandling och sysselsättning, dvs både landstingets och kommunens uppdrag! Men Pierre var ju inte med varken i förhandlingar eller på stormöte så självklart är det lättare att stå bredvid och skrika men frågan är vilka fakta han hade!torsdag 18 april 2013

Våga förändra

Ytterligare en fullspäckad dag med en massa kloka föredrag och spännande diskussioner. Mycket känner vi igen som vikten av att ha team, utgå från behoven, hur man ska kunna ha hög produktion och effektivisera samtidigt som vi ska reducera kostnaderna och behålla och/eller öka kvalitén. För att nå bästa kvalite måste alla engagera sig och vårt förbättringsarbetet Varje dag lite bättre känns så rätt!

Idag har jag även varit på ett mycket engagerat pass om att vi alla kan lära och lära ut men att det också finns 50 anledningar till att inte vilja vara med om att lära sig nya saker. Det var tre timmar om hur man får igenom förändringar och hur man lyckas med att få folk att agera. Av någon anledning tänkte jag väldigt mycket på det svåra i att få med alla i det nödvändiga arbetet för jämlik och jämställd vård. Nu med nya verktyg i bagaget hoppas jag på nya möjligheter.

onsdag 17 april 2013

Patientsäkerhetskonferens

Över tretusen personer från 75 olika länder träffas nu i London för att lyssna, lära och dela med sig av   Framförallt goda men även dåliga erfarenheter i patientsäkerhetsarbetet. Att patientmedverkan är det absolut viktigast för att nå bästa resultat är självklart för alla. Empati och att sätta sig in i patienterna situation och reflektera över om bemötandet, vården och processerna är utformade efter patienternas behov har diskuterats livligt.

Ett mycket spännande projekt från Scotland , Early Years Colloborative handlar om att alla, verkligen alla, instanser ska samverka för att Scotland ska bli det bästa stället att växa upp i. Tillsammans ska man se till att alla barn ska få den bästa starten i livet!

fredag 12 april 2013

Det våras för Oskarshamn

Igår hade vi gruppmöte i Oskarshamn och passade på att fira att sjukhuset fått pris för bästa lilla sjukhuset i Sverige. Vi var ute på flanaden och pratade med folk och delade ut fröpåsar. Det tog inte lång tid förrän alla 400 fröpåsar var slut. Oskarshamnsborna var nöjda med sin sjukvårdspersonal.

Det händer flera positiva saker iOskarshamn. Förutom pris och ny- och tillbyggnationer på sjukhuset ska nya hälsocentraler byggas och nästa mandatperiod ska även nya psykiatrilokaler byggas.
Det våras för Oskarshamn!

Läs mer på Oskarshamnstidningen

torsdag 11 april 2013

Skola och kultur


I vårt län har vi många fantastiska verksamheter en av dem som utgör exempel både hos Kulturrådet som hos andra län och regioner är Skola och Kultur. Det är ett samarbete mellan skolor och kulturutövare för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. 

Eleven står i centrum och läroplanen är ramverket för att man  gemensamt ska jobba för att nå målen. Alla våra fantastiska kulturinstituioner och proffessionella kulturutövare, Byteatern, Dans i sydost, Hemslöjden, Konstmuseet, Länsbiblioteket, Länsmusiken, Länsmuseet, Riksteatern, Reaktor sydost och Virserums  konsthall är med. 

Man har skrivit ihop en skolkulturstrategi där man poängterar att eleverna ska få lyfta sina åsikter genom inflytande, få  förståelse genom sammanhang och känna relevans för vad de lär sig i skolan. Detta kan kulturen hjälpa eleverna med. Eleverna ska även få konsumera kultur, delta i kultur och producera kultur. 

Kulturen ska producera och förmedla, bidra till elevernas delaktighet och  medverka vid elevernas egna skapande.

Skolan ska inlemma upplevelser i lärandet, koppla deltagandet till kursplanerna och arbeta  med elevernas egna skapande.

Nu är det viktigt att varje kommun skriver sin skolkulturstrategi så att alla elever i vårt avlånga län får lika möjligheter.


måndag 8 april 2013

Samverkan - den röda tråden

En av de fina sakerna med att vara förtroendeval är att man får många möjligheter att få ta del av människors arbete, intressen och upplevelser . I helgen satt jag ordförande på Astma-och allergiförbundets årsmöte. Det var väldigt roligt att få ta del av all deras verksamhet med kurser, aktiviteter och resor med landstingets Solbuss.

Idag har jag träffat en kurator på engymnasieskola som kunde berätta om den ökade psykiska ohälsan men också om ett ökat missbruk bland våra ungdomar! Ett missbruk som knappt föräldrarna märker av. Vad är det för ett samhälle vi erbjuder dem?

Jag har även tagit del av pensionärsorganisationernas syn på vården och vad som har blivit bra och vad som behöver göras bättre.

Något som alla tar upp är det som vi ständigt pratar om men som tyvärr är så svårt trots dess nödvändighet är samverkan! Kommuner och landsting måste bli bättre på att samverka och ta det på allvar!

onsdag 3 april 2013

Mönsterås bibliotek

Vilket fint BibliotekDessutom klimatsmart byggt med solpaneler på taket. Jag måste säga att jag är imponerad. Det är byggt i träd för att gynna träindustrin, har möbler från lokal möbelfirma och barnens rum "Gläntan" är helt fantastiskt inrett av den lokala konstnären Bengt Johansson. Det är detta tänk jag vill ha när vi ska bygga nya lokaler för psykiatrin! Trä, klimatsmart, varmt, ljust, öppet, tillgängligt  och välkomnande.

tisdag 2 april 2013

Svar till Gudrun Brunegård!


Linda Fleetwood, landstingsråd (V)
Kristdemokraterna är ett konservativt parti. Det märks inte minst på Gudruns Brunegård (KD). Idag är landstinget mitt uppe i ett arbete med att utveckla morgondagens sätt att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. De flesta accepterar att även psykiatrin måste utvecklas i takt med samhället. Men Gudrun, hon ställer sig på bakhasorna och kräver att landstinget istället ska fortsätta med gårdagens sårbara, instabila och resurskrävande metod.
Organisationen Unga Vuxna, som Gudrun förespråkar, var en bra tanke när det skapades. Verksamheten har dock inte utvecklas som det var tänkt. Idag ser Unga Vuxna väldigt olika ut i länet och förutsätter att kommunen är med på tåget. Drar sig kommunen ur så riskerar verksamheten att falla och ungdomar att drabbas (vilket har hänt i Gudruns hemkommun Vimmerby).
För mig som landstingsråd med ansvar för psykiatrin är det viktigt att vi handskas med psykiatrins resurser på ett bra sätt så att vi säkerställer en god psykiatrisk vård på lika villkor för alla barn och unga över hela länet. Det är just pga av att Unga Vuxna är så sårbart, instabilt och resurskrävande som vi vill hitta en organisation som klarar av dagens och morgondagens krav.
Därför, istället för att låsa oss vid formen Unga Vuxna, så arbetar landstinget idag med att skapa en stabil, enhetlig organisation för den vardagsnära psykiatrin för barn och unga. Vi vill ha kvar allt det goda arbetet som idag finns inom Unga Vuxna, men vi vill också utveckla det i en form som bättre klarar av att stå på egna ben för att möta barn och ungas behov på lika villkor över hela länet.
För mig är det självklart att vi inte kan möta morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar. Det är uppenbart att Gudrun Brunegård (KD) inte resonerar på samma sätt.
Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatrin