torsdag 28 november 2013

Reflektioner kring budgetfullmäktige

Under två dagars budgetfullmäktige, anser jag med få undantag, att de borgerliga ledamöterna inte hållit måttet. Det har varit minst lika mycket diskussion kring oss som personer än om vår politik. Vi har haft fientliga gester, för djup röst, vi förstår inte, har ingen kunskap, kan inte läsa och vi ska skämmas  och det har lagts en hel del trista uttalande i våra munnar.

 Förutom dessa återkommande tråkigheter uteblev borgarna dessutom att rösta emot sverigedemokraternas unkna förslag. Borgerliga företrädare går upp och pratar om folkhögskolor, kultur och jämlikhet men när det ska röstas på förslag om att sälja ut våra skolor,  ta bort allt ekonomiskt bidrag till kulturen, att jämlikhet och mångfald ska strykas ur planen och inte låta utlandsfödda få lära sig svenska eller få jobba i landstinget då väljer borgarna att lägga ner sin röst!?
Hur tänker de då? Håller de med? I alla fall har de tydligt visat att de inte är emot!

onsdag 27 november 2013

Budgetfullmäktige

Här är mitt tal jag precis har hållit samtidigt som jag visade bilder.

1. Vi har i denna plan tagit ytterligare steg mot mot att ha patientens fokus inom alla områden. Jag ska tala om det som har gjorts, görs och ska göras inom psykiatrin. Allt som görs görs med patintens rätt, trygghet och omtanke i fokus

2. Vi följer landstingets  framgångsrika strategivarje dag lite bättre och lyckas med att ge patienterna bättre vård och mindre tvång så bra att det blir ett SKLprojekt för hela landet. Just för att vi har fokus på ständiga förbättringar.

3. 2014 ska vi ha sveriges säkraste hälso och sjukvård. Inom psykiatrin är vi fortfarande nationellt unika med att ha planer på alla nivåe. Just för att vi har fokus på kvalitete och säkerhet.

4. Att samtliga patienter inomslutenvården ska vara med och skriva sina vårdplaner, att psykiatriveckan planeras och genomförs tillsammans med patienterna och att psykiatrin vinner ytterligare ett nationellt pris.  Det är tack vare att vi har fokus på patientinflytande.

5. BUP har nu överenskommelse med alla tolv kommunerna med barnens trygghet i fokus. Vi jobbar vidare med samordning och utgångspunkten är att se till att varje enskilt barn får den goda och säkra vård som hen har rätt till. Nu tar vi steget mot att vara än mer tillgängliga och möta barn ochunga med kompetenta medarbetare där de unga vill och känner sig trygga. Precis som Henric Rydström har hittat sitt sätt att må bra ska vi hitta varje barns sätt  Varje enskilt barn som mår psykiskt dåligt ska kunna bli mött  där hen vill, hemma på skolan, på ungdomsmottagningen, på HC. Var de så önskar. Det viktiga är att vi har fokus på barn och unga.

6. Vi ska utveckla länets ätstörningsenhet så att varenda en i hela länet kan få det stöd och hjälp den  behöver. Vi ska kompetenshöja  medarbetarnas kunskap om självskador och förbättra vården av självskadepatienter för att kunna ge dem med de absolut senaste som de nationella noderna kommit fram till. Vi ska samarbeta mer med folkhögskolorna som kan bli en mötesplats mellan patienterna och det  kliniskt vita, det rehbilerande gröna och det utvecklande kulturella. Just för att vi har fokus på behoven.

7. I årets landstingsplan med stora ekonomiska satsning på psykiatrilokaler grundar sig på varje patients olika behov av vård och behandling. Det gör vi för vi har fokus på patienten.

Varenda patient som vårdats under tvång en kort eller lång tid ska slippa en dyr räkning när de kommer hem och precis börjat må bättre. För i vår satsning i psykiatrin har vi fokus på patienten. 

måndag 25 november 2013

Jihooo pengar till Kultur och Hälsa

Regionförbundet får nu 1,5 miljoner kronor av Kulturrådet för att stärka arbetet inom kultur och hälsa. Intresset för kulturens betydelse för människors hälsa har ökat de senaste åren. Forskning visar att kulturupplevelser kan ha starka samband med förbättrad hälsa och positiva processer i kroppen. Kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling. Regionförbundet i Kalmar län har därför ansökt och blivit beviljade 1,5 miljoner kronor till ett projekt där man ska utveckla samverkan i länet inom kultur och hälsa. Syftet med projektet är att skapa en arbetsmodell där kulturorganisationer, folkhögskolor, vård, psykiatri och omsorg kan samverka på ett bättre sätt. Det handlar exempelvis om att kulturinstitutioner och folkhögskolor har kunskap om vård och omsorg och kan erbjuda metoder och program med forskningen som grund. Det handlar också om att man inom vård och omsorg har kunskap att medvetet och strukturerat använda konst och kultur i den dagliga verksamheten. Projektet riktar sig till äldre inom omsorg och äldreboenden, patienter inom hälsocentraler samt patienter inom psykiatri. I projektet medverkar länets kommuner, hälsocentraler och psykiatri samt kulturorganisationer, folkhögskolor och Linnéuniversitetet. Projektet beräknas pågå under tre år.

söndag 24 november 2013

Människofientlig byråkrati

Efter många kontakter med migrationsverket och skattemyndigheter börjar jag snart tappa förtroendet för hur de jobbar. Migrationsverket skickar ut personer men har ingen koll på det utan fortsätter både att betala och skicka post för underskrift av samma person som de personligen nyss slängt ut ur landet. Skattemyndigheterna är så byråkratiska så de kan inte godkänna att någon som inte är folkbokförd i Sverige får behålla sitt egna efternamn när de har gift sig utan får vänta tills de har fått papper för att kunna få registrera sitt efternamn! Ska det vara så här?? Vem granskar dessa myndigheter?fredag 22 november 2013

Priser

Igår hade jag en mycket givande dag i västervik då jag fick träffa chefer och personal på barn och ungdomspsykiatrin, psykrehab, vuxenpsykiatrins öppenvård och Pilen som är en samverkan mellan kommun och landsting för patienter med dubbeldiagnoser. De gör ett fantastiskt jobb med fokus på patienten och de satsningar som vi har gjort och ska göra inom psykiatrin kändes helt rätt. Trots att det inte går till Västervik är det oerhört roligt att idag få läsa att psykiatrin i Kalmar får ytterligare ett nationellt pris för gott arbete:

Ett annat pris som tyvärr inte väcker samma glädje just nu är almapriset. Det är ett litteraturpris till minne av Astrid Lindgren som fram tills nu har utdelats i Vimmerby av självklara anledningar. Nu har kulturrådet beslutat att stjäla denna ceremoni från Vimmerby till Stockholm. Kulturministerns enda svar är att det är upp till kulturrådet att besluta om hur och var pris ska utdelas. Många lokala politiker har protesterat  liksom ett enat regionförbund som också har skickat en protest mot beslutet. Nu är det upp till kulturråd och kulturminister att visa på om de menar någotsom helst med deras sk satsningar på regional kultur och förvalta förtroendet med regionala kulturaktörer och politiker.

måndag 18 november 2013

Jonas Sjöstedt på Visbiblioteket i Västervik


Jämlikhetstanken upphävs när välfärden kommersialiseras. Därför har vänsterpartiet valt att säga nej till vinster i välfärden. Så började Jonas att tala inför en fullsatt sal. Han fortsatte med att skatt ska gå dit den är avsedd och att enda sättet att göra välfärdstjänster billiga är att spara in på personal. Dessutom är det allt mer viktigt att var och en ska välja. Välja den bästa skolan för sina barn, den bästa läkaren och detbästa äldreboendet, detta leder bort ifrån den mötesplats för alla i vårt samhälle mot större segregation och större ojämlikhet. Men vi vill ha ett samhälle där alla ska ha samma möjligheter, inte att var och en bara ska tänka på hur ens egna barn eller ens egna föräldrar ska få det bästa utan att vi tillsammans ska se till att alla ska få bästa möjliga.

Att nu fler andra partier börjar hålla med oss om att vinster i välfärden faktiskt inte är bra är glädjande men det är som  med musik, det är originalet som är bäst inte de som gör covers!

Jämställdhetsarbete måste göras varje dag för att kunna göra skillnad

Vi tror fortfarande att Sverige är bäst på jämställdhet men enligt Dagens Industri, den 23 oktober, är 72 % av cheferna i privat verksamhet män, 95 % av börs-vd:arna män och 70 % av ledningsgrupperna har färre än två kvinnor, detta trots att kvinnor är mer utbildade än män!

 

Håkan Brynielsson, chef för regionförbundet skriver så här i sitt veckobrev:

"Om man, som Dagens Industri skriver, skulle vara ekonom på Internationella valutafonden, IMF, eller Världsbanken och vara van att ge råd till länder i Afrika och skulle titta på underutnyttjade potentialer i Sveriges ekonomi skulle svaret vara givet: Utdelningen på investeringar i kvinnors utbildning är under alla kritik. Kvinnor är bättre utbildade men gör inte karriär och tjänar klart sämre än män för samma arbete."


Vi har alltså mycket att göra och i regionförbundet har vi bland annat arbetat fram nya riktlinjer för våra upphandlingar och utarbetat en checklista för jämställda beslut. I landstinget ska vi skriva under CEMR- deklarationen som är den europeiska deklarationen för jämställdhet och ska fungera som ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den oraktiska verksamheten.

 

Små steg varje dag som gör skillnad! 

 


onsdag 13 november 2013

Nationell statistik av ojämställd och ojämlik vård

Det finns en hel del statistik som visar på att människor blir behandlade olika på helt fel grunder.  Män får oftare än kvinnor högspecialiserade behandlingar liksom svenskfödda hjärtinfarktpatienter får i högre grad bättre medicin än de som inte är födda i Sverige. Nästan 70%  av epilepsipatienterna med hög utbildning behandlas av en specialist medan enbart 35% av de lågutbildade epilepsipatienterna får det. Därför är det väldigt viktigt att våra verksamheter jobbar aktivt med jämställdhet och jämlikhet!

Att psykiskt sjuka får sämre vård finns det också statistik kring. Socialstyrelsens statistik visar bland annat att 45% av psykiskt sjuka dör inom 28 dagar efter hjärtinfark, medan 30% av de icke psykiskt sjuka. Samma skillnad gäller även för stroke! Lågutbildade schizofrenipatienter får fler riskbehandling, dvs farliga kombinationer av läkemedel, än högutbildade! Psykiatrin måste lära sig att se kroppen liksom våra hälsocentraler och sjukhus måste sluta att bara se den psykiska sjukdomen hos en patient som söker för andra symtom. Inte minst nu när många nya behandlingar inom psykiatrin ger fysiska besvär. Alla måste förbättra sitt jämlikhetsarbete och lära sig av den statistik som finns och som visar på att vården fortfarande är ojämställd och ojämlik! 

lördag 9 november 2013

Natten av krossat glas

En natt då nazisterna slog sönder judarnas fönster och synagogor och som sedan ledde till så mångas död. Det är ett datum för att minnas och hedra alla som dog och kämpade emot. Det är även en dag att visa vårt motstånd mot rasism och  främlingsfientlighet därför har vi demonstrerat idag. Ett litet men kärnfullt tåg och bra talkörer tågade igenom stadens centrum och jag var med och bar fana och skrek så det ekade:

Ingen tvekan! Upp till kamp!      Mot fascism och Stöveltramp!
Vad ska vi göra?                        Krossa rasismen!
Inga rasister på våra gator!
Det gäller liv, det gäller våra barn, inga rasister här i stan!
Kampen fortsätter!                    Rasismen ska krossas,

På larmtorget var det sedan tal och musik och jag fick äran att avsluta. Jag kunde då inte låta bli att passa på att ge en känga till Thoralf som fotat oss alla demonstranter och talare. Bra gjort av Bertil Dahl att fotografera Thoralf!

Vi är många som tar kampen på våra skolor, på våra jobb och på gator och torg. Det är vårt löfte att vi tar kampen mot rasism i alla dess former! 

fredag 8 november 2013

Vill inte de borgerliga bygga nya psykiatrilokaler?

Ja det kan man undra när man läser deras budget. Halva skattehöjningen och halva överskottsmålet! På så vis undergräver de landstingets ekonomiska stabilitet vilket ger konsekvenser för sjukvårdens möjligheter att investera i framtiden. Detta innebär att borgarna exempelvis inte klarar av att finansiera psykiatrins behov av nya lokaler. Vilken katastrof för psykiatrins patienter men även för våra medarbetare som planerat för framtidens vård!

Som om det inte räckte tar de även bort den fria sjukvården för våra äldre, alla över 85. Det rimmar illa med de avgiftssänkningar som de gick till val på 2010. Nu blir det istället en avgiftshöjning! 

Avslag på borgarnas orimliga budgetförslag! 

torsdag 7 november 2013

Service på landsbygden

På tolv orter, en ort från varje kommun i vårt län har varitmed på ett projekt med syfte att bli bäst på service. De viktigaste framgångsfaktorerna har varit att det finns lokala eldsjälar och lokalt och kommunalt engagemang. Väl fungerande bredband är en nödvändighet liksom att få till en mötesplats där alla kan träffas och diskutera sin bygds framtid. De har öven tagit fram en liten skrift, Landsbygdens lilla gröna, som innehåller allt ifrån att knyta kontakter till gerillamarknadsföring!