onsdag 13 november 2013

Nationell statistik av ojämställd och ojämlik vård

Det finns en hel del statistik som visar på att människor blir behandlade olika på helt fel grunder.  Män får oftare än kvinnor högspecialiserade behandlingar liksom svenskfödda hjärtinfarktpatienter får i högre grad bättre medicin än de som inte är födda i Sverige. Nästan 70%  av epilepsipatienterna med hög utbildning behandlas av en specialist medan enbart 35% av de lågutbildade epilepsipatienterna får det. Därför är det väldigt viktigt att våra verksamheter jobbar aktivt med jämställdhet och jämlikhet!

Att psykiskt sjuka får sämre vård finns det också statistik kring. Socialstyrelsens statistik visar bland annat att 45% av psykiskt sjuka dör inom 28 dagar efter hjärtinfark, medan 30% av de icke psykiskt sjuka. Samma skillnad gäller även för stroke! Lågutbildade schizofrenipatienter får fler riskbehandling, dvs farliga kombinationer av läkemedel, än högutbildade! Psykiatrin måste lära sig att se kroppen liksom våra hälsocentraler och sjukhus måste sluta att bara se den psykiska sjukdomen hos en patient som söker för andra symtom. Inte minst nu när många nya behandlingar inom psykiatrin ger fysiska besvär. Alla måste förbättra sitt jämlikhetsarbete och lära sig av den statistik som finns och som visar på att vården fortfarande är ojämställd och ojämlik! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar