måndag 29 augusti 2011

Kulturpris!

Inte bara våra fasta kulturinstitutioner gör ett fantastiskt och välrenomerat arbete utan även våra andra kulturutöver. Nu är det Virserums Konsthall som får ett nordiskt pris. Vilken ära för vårt län!
Läs mer om landsbygdens konsthall.

Dessutom har Kalmar Konstmuseum en spännande vernissage på lördag!

Eva-Britt Svensson

En mycket duktig vänsterpartist som från många håll blivit uppskattad för sitt envisa engagemang måste nu av hälsoskäl lämna sin post som ordförande i EU-parlamentets utskott för jämställdhet. Hon har blivit känd och respekterad för sitt engagemang och kunnighet i kvinnofrågor och även fått pris för det. Självklart kommer hon att lämna ett tomrum men det viktigaste är att hon tar hand om sin hälsa och förhoppningsvis kan komma tillbaka till politiken igen. Vi är många som känner till hennes fantastiska arbete och jag vet att det finns en stor chans att hon kommer till Nybro för att föreläsa, den chansen tänker jag INTE missa!

torsdag 25 augusti 2011

Driftform och/eller innehåll

Jag har fått ta emot mycket kritik för att vi i Vänsterpartiet bara bryr oss om själva driftformen när vi värnar om våra offentligt ägda och styrda hälsocentraler och sjukhus. Särskilt har det påhoppet kommit ifrån Centern. Men Centern kräver nu att 50% av all offentligägd vård ska privatiseras! Det är lika lite innehåll som i LOVen, det är bara en valfrihet för dem som har möjlighet att öppna eget. Är du sjuk struntar du i vem som hjälper dig bara du får den hjälp du behöver. Därför är vi i Vänsterpartiet måna om att använda skattepengarna så att de kommer så många till del som möjligt. Vi vill satsa på innehållet och förbättringar och låta eventuella vinster gå tillbaka till personal och patienter. Inte på att slå sönder redan uppbyggda strukturer betala för nya och låta pengarna försvinna bort från verksamheten till privata fickor eller i värsta hand till skatteparadis. Vi vill låta patienterna få reell valfrihet över sin egen vård, inte ge dem ytterligare ett jobb att leta efter den läkare som är bäst och billigast, det vet vi ju alla vilket dåligt resultat det har blivit av att vi har många olika el-leverantörer tex. Inte billigare och inte bättre! Det är även viktigt att det är demokratiskt styrt och att alla har insyn. Som det är nu är det inga likvärdiga villkor för offentliga och privata då de offentliga alltid har ett större åtagande och inte kan säga nej. Det måste finnas vård för alla överallt men det är sällan en privat vårdgivare vill öppna en hälsicentral på ställen där vårdtyngden är stor och lönsamheten knapp. Se igenom borgarnas så kallade valfrihet och ta en extra titt på just Centern som har drivit en fientlig kampanj mot facket och nu mot den offentligt drivna vården!

onsdag 24 augusti 2011

Tillbaka! SKL! Kampanj!

Jag har varit tillbaka i jobbet sedan tre veckor men har fortfarande inte kommit in i rutinen att blogga, men ska skärpa mig. Jag har idag varit i Stockholm och träffat partikamrater från hela landet för att på förmiddagen ägna oss åt att diskutera Inriktningsdokumentet för SKLs kongressperiod 2012-2016. Det blev många intressanta diskussioner och jag tog bland annat upp folkbildning och folkhögskolan som saknas helt i dokumentet och så slog jag ett slag för jämställdheten också.

På eftermiddagen startade Vänsterpartiet äldreomsorgskampanjen Vem ska hjälpa mormor? Äldreomsorgen är definitivt en jämställdhetsfråga! Det är flest kvinnor som arbetar med äldre, det är flest kvinnor som fortfarande har det största ansvaret för hem och familj och det är flest kvinnor som utgör anhörigstödet till den person som inte får tillräckligt med vård och stöd. En representant från Kommunal gav oss några hiskeliga siffror. 2009 var det 18 000 som i sitt förstahandsval ville studera omsorg, 2010 var det bara 3000! 50% av dem som börjar jobba inom äldreomsorgen slutar efter 5 år och enbart 30% är kvar efter 10 år. Dessa siffror talar ett tydligt språk om hur tungt, lågavlönat och svårt jobbet är. Hon berättade även om den "samvetsstress" som personalen känner när de inte kan ge de äldre den omsorg som de önskar och behöver. Den stressen känner jag igen från mina 14 år som högstadielärare där förutsättningarna för att ge individuell undervisning utifrån varje elevs möjligheter aldrig fanns. Ytterligare en orsak till att färre och färre väljer att fortsätta jobba med äldre kan vara de förslitningsskador som det ger och det omöjliga i att få det klassat som en arbetsskada. 2009 var det 259 som fick sin skada godkänd som en arbetsskada, 200 av dem var män och enbart 59 kvinnor. Det finns mycket som måste göras om vi ska ha en äldreomsorg värd namnet och som dessutom är en bra arbetsplats!