torsdag 25 augusti 2011

Driftform och/eller innehåll

Jag har fått ta emot mycket kritik för att vi i Vänsterpartiet bara bryr oss om själva driftformen när vi värnar om våra offentligt ägda och styrda hälsocentraler och sjukhus. Särskilt har det påhoppet kommit ifrån Centern. Men Centern kräver nu att 50% av all offentligägd vård ska privatiseras! Det är lika lite innehåll som i LOVen, det är bara en valfrihet för dem som har möjlighet att öppna eget. Är du sjuk struntar du i vem som hjälper dig bara du får den hjälp du behöver. Därför är vi i Vänsterpartiet måna om att använda skattepengarna så att de kommer så många till del som möjligt. Vi vill satsa på innehållet och förbättringar och låta eventuella vinster gå tillbaka till personal och patienter. Inte på att slå sönder redan uppbyggda strukturer betala för nya och låta pengarna försvinna bort från verksamheten till privata fickor eller i värsta hand till skatteparadis. Vi vill låta patienterna få reell valfrihet över sin egen vård, inte ge dem ytterligare ett jobb att leta efter den läkare som är bäst och billigast, det vet vi ju alla vilket dåligt resultat det har blivit av att vi har många olika el-leverantörer tex. Inte billigare och inte bättre! Det är även viktigt att det är demokratiskt styrt och att alla har insyn. Som det är nu är det inga likvärdiga villkor för offentliga och privata då de offentliga alltid har ett större åtagande och inte kan säga nej. Det måste finnas vård för alla överallt men det är sällan en privat vårdgivare vill öppna en hälsicentral på ställen där vårdtyngden är stor och lönsamheten knapp. Se igenom borgarnas så kallade valfrihet och ta en extra titt på just Centern som har drivit en fientlig kampanj mot facket och nu mot den offentligt drivna vården!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar