onsdag 21 december 2011

Landstingsfullmäktige på Guldfågeln Arena


Idag har vi landstingsfullmäktige på arenan och dey börjar med att Johnny Petersson berättar om jobbet bakom arenan och hur den används. Efter denna informationspunkt kommer den stora debatten igång om avsiktsförklaringen till en regionförstoring.

onsdag 14 december 2011

Kulturstipendiater
Idag hade jag äran om att vara med att ge sju stipendier. Tre belöningsstipendier på 10 000 kronor och fyra arbetsstipendier på 20 000. Det var en härlig blandning av stipendiater mellan olika konstformer och uttryck.Belöningsstipendier gick till Charlotte Aaby Hertzman med sina soppluncher, Astrid Lindgrens Näs och Ölands dramatiska teater. Arbetsstipendier gick till Anna-Malin Andersson som är stenskulptör, Jaqueline Hellman, fotograf, Linda Molander, forskare med konst och design som verktyg och Bart som genomför teater för funktionsnedsatta.

Tyvärr var det inte många från media, enbart Ölandstidningen, men vi i regionförbundsstyrelsen var mäkta imponerade av alla deras arbeten som jag hoppas ska komma fler till del.

Ironman i Kalmar

På dagens regionförbundsstyrelse har det levererats lite spännande saker. En halv miljon har regionförbundet fått för att integrera jämställdhetsarbetet i arbetet för en utveckling av regionen. Det är mycket viktigt då det har visat sig att just i Kalmar län har vi en osedvanligt tradionell och konservativ könsfördelning i bland annat arbetslivet.

Det jobbas energiskt för att Ironman ska kunna genomföras i Kalmar. Det är det enda stället i hela Skandinavien som arrangerar denna internationellt prestigefyllda tävling. Detta kommer att bidra till ökat antal besökare, ökade intäkter men även en stärkt folkhälsa. Det har visat sig att både innan och efter större tävlingar så ökar medlemsskapet på gym och i idrottsföreningar. Dessutom används både elitidrottarna och de lokala idrottsprofilerna som goda förebilder i det drogförebyggande arbete. Så trots att jag mest ser värk och skador i denna typ av idrottsarrangemang tror jag på att det verkligen kan föra något gott med sig.

För övrigt vill jag rekomendera ett besök på Vida museum!

tisdag 13 december 2011

Det regionala mervärdet.

Regionförstoring handlar om självstyrelse, tillväxt, samspel och indelning enligt Bo Per Larsson från Sveriges Kommuner och Landsting. Jönköping,Stockholm,Halland och Gotland vill behålla sin nuvarande indelning liksom Västra Götaland.Jönköping vill bilda egen regionkommun 2015 men vill utöka samarbetet med sina länsgrannar med sikte mot en regionförstoring 2019.

De som vill bilda nya regioner tillsammans är Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne, Norrbotten och Västerbotten,Jämtland och Västernorrland, Örebro, Västmanland och Sörmland. Där det är ovisst är Östergötland,Värmland, Dalarna och Uppsala.Vi har tre storregioner som har mer än 50% av Sveriges befolkning och vårt BNP, Storstockholm, Skåne och Västra götaland.

Om dagens planer och avsiktförklaringar blir verklighet så kommer det finnas några riktigt stora regioner och flera små regioner/län och frågan är om det är det bästa för demokratin och hela Sveriges utveckling. "Det kommer att ta tid innan Sverige till fullo kan dra nytta av det regionala mervärdet" avslutade Bo Per Larsson sin redovisning om hur regionfrågan ser ut i hela landet.

Pyspunka i regionfrågan!

Exakt om ett år ska Mats Sjöstrand, regeringens utredare i den statliga regionala förvaltningen, lämna in sin rapport. Han sa idag på Regionmötet i Oskarshamn att det är pyspunka i regionfrågan då den har flyttats fram till 2019.Hans uppgift är att titta på statens uppgifter då de har blivit så splittrade. Myndigheterna har förändrats mycket pga ny ekonomisk styrning med införandet av bland annat effektiviseringsavdrag. Medborgarna kräver också att alla ska bli lika behandlade överallt i landet och för att nå det kravet har många myndigheter förändrats, tex genom centralisering.

Enligt Mats har vi en länsstyrelsefunktion som inte är effektiv, det är mer en naturvårdsmyndighet. Det kan inte vara den regionala statens uppgift därför behöver man gå igenom deras uppdrag. Att lägga ner länsstyrelsen är inte rätt inte heller att göra om länsstyrelsen till ren statlig tillsynsmyndighet. Viktigt uppdrag är att se till att staten uppträder enat gentemot regioner och kommuner, detta uppdrag bör utvecklas och förbättras, enligt Mats. Det behöver inte vara en konflikt mellan staten och regioner men för att klara ut allt behövs det färre länsstyrelser. Rent tekniskt behöver det inte betyda att flera län slås ihop.

Det enda Mats faktiskt kunde förmedla var att det som ska genomföras är organisations- och uppdragsförändingar helt enkelt. På frågan om hur stor en region kan vara svarade Mats att det beror på vad politikerna kan komma överens om och han hävdade envist att det är en process som troligen måste tas i flera steg.Pyspunkan var namnet!

måndag 12 december 2011

Forskning och Utveckling

Nu är vi i full gång att få färdigt vårt kliniska träningscenter på Länssjukhuset. Det är oerhört viktigt för vårdpersonal att få träna för att hitta förbättringar, behov av olika checklistor och att få tid till reflektion. På träningscenret ska det finnas möjlighet till teamträning, helkroppssimulator, kommunikations- och scenarioträningar, olika färdighetsövningar och simuleringar tex hjärt- och lungräddning. Det ska även vara en mötesplats för forskare och statistiker. Vi väntar nu på upphandlingen av en transportabel traumadocka och i maj blir det invigning!


Detta är naturligtvis ett viktigt steg mot vårt mål att ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014. Från politiken kan vi ständigt efterfråga men också ge förutsättningar till personalen att tänka på säkerhet hela tiden. Det gäller även att vara aktiv som patient enligt Peter Pronovost, som introducerade en checklista inom intensivvården som på 18 månader räddade 1500 liv!

fredag 9 december 2011

Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet?

”Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet”, så beskrev högerregeringen sin drivkraft för utveckling av sjukvården i Sverige för fyra år sedan. Som om vården är vilken massproducerande marknad som helst där vi förvandlas till mätbara produktionsenheter i samma sekund som vi är i behov av vård eller omsorg.

När så en av länets ivrigaste privatiseringsförespråkare, Christer Jonsson (c), i Östran idag (7/12) menar att vinstintresset inte ska styra i välfärden, ja, då kan man verkligen börja undra. Gäller inte mantrat ”vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet” längre? Ska inte riskkapitalbolagen, med regeringens välsignelse, få leka affär med våra skattepengar längre?

Men jodå, mantrat gäller. Christers partikamrater i regeringen vill fortfarande tvinga på kommunerna riskkapitalbolag som Carema. Men det är uppenbart att något har hänt. Det har blivit obehagligt att stå för konsekvenserna av privatiseringspolitiken när kissblöjor blivit värda sin vikt i guld i vinstintressets namn.

Men för ett ögonblick kan man ändå förledas att tro att Christer slutligen lyssnat på alla forskare som sedan länge har varnat för vinstdriven vård. Man skulle rent av kunna tro att Christer har lyssnat på Vänsterpartiets kritik. På hur vi som enda parti i riksdagen under lång tid har sagt just detta: vinstintresset ska inte styra i välfärden!

Men Christer har knappast lärt sig någonting sen han för någon månad sedan förespråkade att hälften av vården i Kalmar län skulle vara privat. Skillnaden är bara den, att nu när vi sett vad Christers politik kan leda till så blev det obehagligt att stå för den. Och då, då vill Christer frånsäga sig ansvaret för en politik han egentligen förespråkar.

Jag säger: stoppa vinstintresset i välfärden! För oss i vänsterpartiet handlar valfrihet om brukarmakt och makt över den egna vardagen, inte om vinstdrivande företags rätt att driva verksamhet med offentliga medel. Har Christer verkligen bytt fot den senaste tiden och ställer upp på det så är det välkommet. Dessvärre tror jag inte att Christers privatiseringsiver har minskat utan det är samma mantra som gäller än. ”Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet”.

Linda Fleetwood (V)
Landstingsråd

torsdag 8 december 2011

Ojämlik skola

Ytterligare ett bevis på att det jag känt som högstadielärare i 14 år är rätt, presenterades igår på radion! Ökade klyftor i samhället och minskad personal och resurser i skolan ger självklart ökade skillnader i skolresultat. Det som inte hinns med i skolan av olika anledningar måste göras någon annanstans, vilket för många barn inte är möjligt att göra hemma.

Jag satt själv hemma med just matte,det ämne där ojämlikheten märks tydligast, minst två timmar om dagen med en dotter, trots att skolan gjorde det de kunde, enligt dem. Det var svårt för mig att plugga in matte på ett nytt sätt, vilket jag var tvungen för att kunna hjälpa till. Då har jag ändå läst fyra år vid universitetet, långt ifrån matte, men van vid att plugga.

Hur är det då för dem som inte har den vanan? Hur är det då för dem som inte behärskar språket fullt ut? Hur är det med dem som har andra förhinder? Det är INTE jämlikt! Skolan är inte lika för alla. Läxor, där man tar hem och repeterar något man gått igenom väl i skolan är en sak, men läxor som innebär att man hemma ska lära sig något nytt måste bort, för jämlikhetens skull!

onsdag 7 december 2011

Hälsa för hela människan

Igår hade vi funktionshinderråd där våra verksamhetschefer fick visa på hur funktionshinderplanen används aktivt i deras verksamheter. Jag kunde tyvärr bara vara med från lunch men hann att höra på Hälso-och sjukvårdsdirektören och förvaltningschefen för Bildning. För att öka tillgängligheten på våra sjukhus har bl a alla nya skyltar blindskrift, det är höj- och sänkbara informationsdisker och markerade ledstråk. Röda korset-värdinnor finns på alla tre sjukhus och gör fantastiska insatser och  man jobbar generellt med individuella vårdplaneringar för att i största möjliga mån ta hänsyn till alla patienters behov. För dem som jobbar på våra folkhögskolor är det som står i funktionshinderplanen en del av deras vardag. På våra folkhögskolor jobbar man utifrån att hälsa gäller hela människan och att bemötande är avgörande för våra medmänniskor.

tisdag 6 december 2011

Villkorat ja till sydsvensk region

Nu är det klart att Kalmar län ställer sig bakom en avsiktsförklaring att bilda en sydsvensk region, men inte utan villkor. Nästan inget parti har en partilinje utan det handlar mest om var man bor vad man tycker om regionen. Självklart tycker de norra delarna av länet att det blir konstigt att gå ihop enbart söderut, men det finns inget annat alternativ. Alla vill ha en större region, och det är viktigt. Alla kommunfullmäktigen har gjort sina val och 8 av 12 förordar en sydsvensk region men flera vill ha tillägget att det inte är det första alternativet.  Nu har vi ett stort jobb att se till att alla partier och åsikter är med när arbetet med hur den demokratiska processen ska se ut.

måndag 5 december 2011

Ätstöd

Under mina 14 år som högstadielärare mötte jag många ungdomar med alldeles för mycket fokus på vikt. Flera tjejer slutade med lunchen på torsdagen för att vara "snygga" till helgen. Detta är fruktansvärt för en kropp som håller på att växa men tyvärr är en ohälsosam syn på mat  ganska vanlig. Vi har också en ökande del av befolkningen som lider av fetma och även om det är flest män som är feta är det fler kvinnor som opererar sig, en sk gastric bypass -operation. Ett ökande antal, särskilt tjejer, lider även av ätstörningar. I Kalmar har vi ett Anorexi/BulemiCenter. Här bedrivs utrednings- och behandlingsarbete för personer med ätstörningsproblematik. Åldersgruppen är 10 till 35 år. Nu har vi även en ätstödsenhet i Västervik som invigdes i fredags. Det är glädjande att det öppnar. samtidigt är det sorgligt att behovet av att få hjälp med att kunna äta ökar. Mat är nödvändigt för hälsan men även mycket viktigt som en social och kulturell aktivitet. Jag tycker att vi måste bli än bättre på förebyggande  hälsoinsatser och vi måste bekämpa sjuka ideal och inte låta denna stora samhällsfråga  bli något som varje individ ska slåss emot!

torsdag 1 december 2011

Mindfullness

Idag har vi haft psykiatridelegation i Oskarshamn. Vi fick besök av mittenteamet som berättade om Mindfullness. Inom vuxenpsykiatrin i Oskarshamn och på Nyckelns kurscentret erbjuder man mindfullnesskurser och hittills har man haft 15 grupper. Även vi fick prova på det i 20 minuter. Det handlar om att vara i nuet och kunna koncentrera sig på det man gör just nu, en medveten närvaro. Att låta andra tankar om tex framtid eller dåtid bara komma och gå utan att stanna kvar och oroa. Precis tvärtemot "multitasking". Detta lugnade faktiskt ner hela delegationen som innan nästan hade slagits om talutrymmet. Det var riktigt skönt efter budgetfullmäktigedagarna! Nervarvarvade och fokuserade dök vi djupare ner i psykiatrins ambitiösa handlingsplan och patientsäkerhetsplan och så lade vi upp arbetsplanen för nästa år. Vi har två arbetsgrupper som undersöker samverkan mellan kommunerna och landstinget i barn- och ungdomsvård och missbruksvård så nästa år är dessa två områden vår röda tråd, förutom att succesivt  följa upp planerna.