tisdag 13 december 2011

Pyspunka i regionfrågan!

Exakt om ett år ska Mats Sjöstrand, regeringens utredare i den statliga regionala förvaltningen, lämna in sin rapport. Han sa idag på Regionmötet i Oskarshamn att det är pyspunka i regionfrågan då den har flyttats fram till 2019.Hans uppgift är att titta på statens uppgifter då de har blivit så splittrade. Myndigheterna har förändrats mycket pga ny ekonomisk styrning med införandet av bland annat effektiviseringsavdrag. Medborgarna kräver också att alla ska bli lika behandlade överallt i landet och för att nå det kravet har många myndigheter förändrats, tex genom centralisering.

Enligt Mats har vi en länsstyrelsefunktion som inte är effektiv, det är mer en naturvårdsmyndighet. Det kan inte vara den regionala statens uppgift därför behöver man gå igenom deras uppdrag. Att lägga ner länsstyrelsen är inte rätt inte heller att göra om länsstyrelsen till ren statlig tillsynsmyndighet. Viktigt uppdrag är att se till att staten uppträder enat gentemot regioner och kommuner, detta uppdrag bör utvecklas och förbättras, enligt Mats. Det behöver inte vara en konflikt mellan staten och regioner men för att klara ut allt behövs det färre länsstyrelser. Rent tekniskt behöver det inte betyda att flera län slås ihop.

Det enda Mats faktiskt kunde förmedla var att det som ska genomföras är organisations- och uppdragsförändingar helt enkelt. På frågan om hur stor en region kan vara svarade Mats att det beror på vad politikerna kan komma överens om och han hävdade envist att det är en process som troligen måste tas i flera steg.Pyspunkan var namnet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar