torsdag 8 december 2011

Ojämlik skola

Ytterligare ett bevis på att det jag känt som högstadielärare i 14 år är rätt, presenterades igår på radion! Ökade klyftor i samhället och minskad personal och resurser i skolan ger självklart ökade skillnader i skolresultat. Det som inte hinns med i skolan av olika anledningar måste göras någon annanstans, vilket för många barn inte är möjligt att göra hemma.

Jag satt själv hemma med just matte,det ämne där ojämlikheten märks tydligast, minst två timmar om dagen med en dotter, trots att skolan gjorde det de kunde, enligt dem. Det var svårt för mig att plugga in matte på ett nytt sätt, vilket jag var tvungen för att kunna hjälpa till. Då har jag ändå läst fyra år vid universitetet, långt ifrån matte, men van vid att plugga.

Hur är det då för dem som inte har den vanan? Hur är det då för dem som inte behärskar språket fullt ut? Hur är det med dem som har andra förhinder? Det är INTE jämlikt! Skolan är inte lika för alla. Läxor, där man tar hem och repeterar något man gått igenom väl i skolan är en sak, men läxor som innebär att man hemma ska lära sig något nytt måste bort, för jämlikhetens skull!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar