tisdag 25 juni 2013

Folkbildning och kultur


Idag har vi en konferens på Virserums Konsthall trots att de redan imorgon startar sina dagar om trä och nödvändighetens arkitektur, då representanter från inte mindre än tolv länder hittar hit till den Småländska skogen. Det är ett fantastiskt arbete som utförs! 

Men dagen börjar med ett pass med Johan von Essen, från Ersta Sköndal Högskola, om kulturens roll i civilsamhället med en historisk tillbakablick. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen är de som  byggde upp staten och organiseringen utav densamme, enligt Johan som forskat kring det civila samhället. Rörelserna utgick från att välfärd var en politisk rättighet, inte något som de rika ger till de fattiga. De lade grunden för den välfärd vi har idag.Välgörenhetsorganisationerna togs över av staten då demokratin var viktigast. Folkrörelserna hade skapat en otrolig organisation som förstod hur man drev organisationer och hantera oenighet vid förhandlingsborden därför kunde de skapa det samhälle vi har i Sverige.

Folkbildningen fanns innan studieförbunden som kom till för att kunna ta emot statliga bidrag. Kulturen har alltid burit folkbildning och viceversa men målet från staten var att bygga en god demokrati och därför  gav man  pengar till kultur och studieförbund..

Nu med alla upphandlingar, utförsäljningar och den demografiska problematiken håller man på att förändra välfärdssamhället, historiskt har man utgått från folkrörelser och organisationer inte individer vilket man är på väg mot nu. Det är dock en myt att färre är villiga till ideellt arbete. 1992 var det lika många som jobbade ideellt som 2009 dvs 48% av den vuxna befolkningen. Idrott är det största engagemanget men kulturen kommer på femte plats!  Till skillnad mot många andra länder har Sverige haft en demokratisk, organisatorisk och ekonomisk infrastruktur som underlättat det idella
engagemanget.

 Poängen i studieförbundens folkbildningsverksamhet och all kulturverksamhet är att göra det för att det är roligt, inte för att det ska ge ett givet resultat. Att nästan allt numera ska mätas och ses som en produkt kan ta bort glädjen. Johan von Essen sa något som jag verkligen håller med om och det är att
kulturen och folkbildningen, liksom integration,  måste få kosta för det är något som vi tycker är det viktigt! Vi ska inte behöva visa på samhällsnytta och vinster med det utan vi måste våga se det som en nödvändig utgiftspost!


onsdag 19 juni 2013

Små kultursteg varje dag

Små steg varje dag är en bra strategi inte bara i landstinget och vården. Det är också det sättet vi har försökt att jobba i kulturberedningen. Sakta men säkert för vi upp kulturen på regionförbundets dagordning, väcker de förtroendevaldas intresse och försöker sprida alla fantastiska kulturaktiviteter som utförs i vår region.

Nu är det tredje styrelsemötet för regionförbundet som har kulturinslag. Inte så att vi får höra musik eller ta del av tavlor eller teater utan en möjlighet för våra kulturutövare att presentera något som de själva väljer, för alla i styrelsen. Idag är det dags för länsmusiken som ska presentera CamerataNordicas medverkan vid BBC Proms i London, dvs världens största musikfestival som äger rum i den 31 augusti. Det är en stor ära för oss att vår länsmusik får vara med där!

Det är viktigt att alla kommunrepresentanter som styrelsen består av, förutom oss från landstinget, får ta del av all kultur som utförs i länet. Det är även nödvändigt att de vet att om inte alla kommuner ger möjligheter och resurser till det lokala kulturlivet så kommer länsinstitutionerna inte kunna bedriva kultur i hela länet vilket är ett av de viktigaste målen iKulturplanen. Utan arrangörsföreningar, lokala scener och tillgängliga skolor faller möjligheterna att kunne ge kultur till alla, särskilt barn och unga, i hela länet!

tisdag 18 juni 2013

Bra samverkan!

Äntligen kan jag se att arbetet med att få till samverkan mellan landstingets olika verksamheter ger resultat. Våra folkhögskolor spelar en mycket viktig roll i detta då de har så många olika kompetenser. De spelar en nyckelroll i projektet Hälsa och Kultur och nu har ett samarbete med psykiatriförvaltningen startat.

Folkhögskolorna har även YH- utbildningar (yrkeshögskola) som gynnar landstingets verksamheter. På Vimmerby Folkhögskola har de  behandlingspedagogutbildning. Det fantastiska är att eftersom de måste ansöka om sin utbildning varje år kan de ändra i den efter det behovet som tex psykiatrin har.

De har också en Konstskola för funktionsnedsatta och missbrukare och en baskurs för psykiskt funktionsnedsatta där de har ett gott samarbete med psykiatrin och behandlingshemmen i Vimmerby. Det handlar mycket om hälsa och att fokusera på det friska för att ge livskvalitet.

Jag ser en tydlig röd tråd mellan mina ansvarsområden psykiatri, folkhögskola och kultur och det finns en massa spännande saker att utveckla som gynnar våra medborgare i allmänhet och våra patienter i synnerhet.

måndag 17 juni 2013

Jämställdhetsarbete i regionen

Jämställdhetsarbete på regionförbundet går sakt men mycket säkert framåt. Internt har man jobbat bra och man har haft stort stöd av handlingsplanen. Man har jobbat fram mål som har konkretiserats och ansvariga tjänstemän är utsedda. Regionförbundet, länsstyrelsen, landstinget och Linneuniversitetet har ett nätverk ihop. De fyra kommuner som gått med i SKLs startpaket, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås och Emmaboda är också med. Sist men inte minst är nu en checklista för jämställda beslut uppe på dagordningen och förhoppningsvis beslutar vi om den på regionförbundets styrelse på onsdag.tisdag 11 juni 2013

Kultursamverkansmodellen

Idag blev jag intervjuad om kultursamverkansmodellen. Det är den nya myndigheten kulturanalys som har beställt djupintervjuer ifrån alla regioner för att ta reda på vad som är bra och dåligt.

Självklart är det väldigt bra med samverkan och jag tror att igångkörandet av modellen har satt större fokus på kulturen både i kommuner och landsting. Tyvärr är det inte samma fokus från statens håll. Som med många andra verksamheter, skola och vård, har det istället blivit fler pekpinnar men mindre pengar. Alla vill och tjänar på samverkan men sanningen är att det också kostar i resurser.

Kulturutövarna upplever även en misstro gentemot oss politiker och de tjänstemän som nu har den nationella kontakten och det är inget bra för fortsatt samarbete. De känner att de har blivit fråntagna kontakten med staten och får mindre pengar och kan därmed dra en slutsats att vi inte gör vårt bästa för deras verksamhet.

En annan viktig sak som jag tog upp var att staten måste vara kompensatorisk när de fördelar medlen. Nu ger de mer till de tillväxtregioner som själva kan pumpa in mycket pengar till kulturen. Vi som bor i en region med den äldsta befolkningen och minskade skatteunderlag får inga höjda anslag. Men det är ju också helt i den borgerliga regeringens linje, ge mer till dem som redan har och mindre till dem som behöver!

onsdag 5 juni 2013

Hälsa och kultur

Idag har vi psykiatridelegation på Gamleby Folkhögskola med extra fokus på hälsa och kultur. Först fick Gull-Britt Johansson,förvaltningschef  för våra folkhögskolor och även spindeln i nätet för det nyss antagna projektet kultur och hälsa, berätta om både projektet och hur folkhögskolorna arbetar. Projektet är treårigt och ska hitta hur man rent praktiskt ska kunna använda sig av kultur i förebyggande syfte, som ett komplement till behandling och/eller som rehabilitering.

Ytterligare inbjudna var en strateg på psykiatriförvaltningen och psykiatrins två hälsoinspiratorsamordnare som berättade hur man jobbar ute i verksamheten. Varje enhet har en hälsoinspiratōr som inte bara bara vänder sig mot medarbetare som i övriga vården utan även mot patienter och allmänheten. Man har dessutom två bildterapeuter anställda,en i söder och en i norr. Konsten är traditionellt den kulturaktivitet som vuxenpsykiatrin har jobbat med mest. På slutenvården för barn och unga har man många musikinstrument och där är musiken den vanligaste kulturaktiviteten.

Det blev ett spännande möte med många diskussioner och alla insåg att det finns mycket vi kan göra tillsammans. Enligt forskningen är ensamhet det största hotet mot psykisk hälsa och är det något som kan bota ensamhet är det kultur.