tisdag 11 juni 2013

Kultursamverkansmodellen

Idag blev jag intervjuad om kultursamverkansmodellen. Det är den nya myndigheten kulturanalys som har beställt djupintervjuer ifrån alla regioner för att ta reda på vad som är bra och dåligt.

Självklart är det väldigt bra med samverkan och jag tror att igångkörandet av modellen har satt större fokus på kulturen både i kommuner och landsting. Tyvärr är det inte samma fokus från statens håll. Som med många andra verksamheter, skola och vård, har det istället blivit fler pekpinnar men mindre pengar. Alla vill och tjänar på samverkan men sanningen är att det också kostar i resurser.

Kulturutövarna upplever även en misstro gentemot oss politiker och de tjänstemän som nu har den nationella kontakten och det är inget bra för fortsatt samarbete. De känner att de har blivit fråntagna kontakten med staten och får mindre pengar och kan därmed dra en slutsats att vi inte gör vårt bästa för deras verksamhet.

En annan viktig sak som jag tog upp var att staten måste vara kompensatorisk när de fördelar medlen. Nu ger de mer till de tillväxtregioner som själva kan pumpa in mycket pengar till kulturen. Vi som bor i en region med den äldsta befolkningen och minskade skatteunderlag får inga höjda anslag. Men det är ju också helt i den borgerliga regeringens linje, ge mer till dem som redan har och mindre till dem som behöver!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar