onsdag 5 juni 2013

Hälsa och kultur

Idag har vi psykiatridelegation på Gamleby Folkhögskola med extra fokus på hälsa och kultur. Först fick Gull-Britt Johansson,förvaltningschef  för våra folkhögskolor och även spindeln i nätet för det nyss antagna projektet kultur och hälsa, berätta om både projektet och hur folkhögskolorna arbetar. Projektet är treårigt och ska hitta hur man rent praktiskt ska kunna använda sig av kultur i förebyggande syfte, som ett komplement till behandling och/eller som rehabilitering.

Ytterligare inbjudna var en strateg på psykiatriförvaltningen och psykiatrins två hälsoinspiratorsamordnare som berättade hur man jobbar ute i verksamheten. Varje enhet har en hälsoinspiratōr som inte bara bara vänder sig mot medarbetare som i övriga vården utan även mot patienter och allmänheten. Man har dessutom två bildterapeuter anställda,en i söder och en i norr. Konsten är traditionellt den kulturaktivitet som vuxenpsykiatrin har jobbat med mest. På slutenvården för barn och unga har man många musikinstrument och där är musiken den vanligaste kulturaktiviteten.

Det blev ett spännande möte med många diskussioner och alla insåg att det finns mycket vi kan göra tillsammans. Enligt forskningen är ensamhet det största hotet mot psykisk hälsa och är det något som kan bota ensamhet är det kultur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar