tisdag 25 juni 2013

Folkbildning och kultur


Idag har vi en konferens på Virserums Konsthall trots att de redan imorgon startar sina dagar om trä och nödvändighetens arkitektur, då representanter från inte mindre än tolv länder hittar hit till den Småländska skogen. Det är ett fantastiskt arbete som utförs! 

Men dagen börjar med ett pass med Johan von Essen, från Ersta Sköndal Högskola, om kulturens roll i civilsamhället med en historisk tillbakablick. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen är de som  byggde upp staten och organiseringen utav densamme, enligt Johan som forskat kring det civila samhället. Rörelserna utgick från att välfärd var en politisk rättighet, inte något som de rika ger till de fattiga. De lade grunden för den välfärd vi har idag.Välgörenhetsorganisationerna togs över av staten då demokratin var viktigast. Folkrörelserna hade skapat en otrolig organisation som förstod hur man drev organisationer och hantera oenighet vid förhandlingsborden därför kunde de skapa det samhälle vi har i Sverige.

Folkbildningen fanns innan studieförbunden som kom till för att kunna ta emot statliga bidrag. Kulturen har alltid burit folkbildning och viceversa men målet från staten var att bygga en god demokrati och därför  gav man  pengar till kultur och studieförbund..

Nu med alla upphandlingar, utförsäljningar och den demografiska problematiken håller man på att förändra välfärdssamhället, historiskt har man utgått från folkrörelser och organisationer inte individer vilket man är på väg mot nu. Det är dock en myt att färre är villiga till ideellt arbete. 1992 var det lika många som jobbade ideellt som 2009 dvs 48% av den vuxna befolkningen. Idrott är det största engagemanget men kulturen kommer på femte plats!  Till skillnad mot många andra länder har Sverige haft en demokratisk, organisatorisk och ekonomisk infrastruktur som underlättat det idella
engagemanget.

 Poängen i studieförbundens folkbildningsverksamhet och all kulturverksamhet är att göra det för att det är roligt, inte för att det ska ge ett givet resultat. Att nästan allt numera ska mätas och ses som en produkt kan ta bort glädjen. Johan von Essen sa något som jag verkligen håller med om och det är att
kulturen och folkbildningen, liksom integration,  måste få kosta för det är något som vi tycker är det viktigt! Vi ska inte behöva visa på samhällsnytta och vinster med det utan vi måste våga se det som en nödvändig utgiftspost!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar