tisdag 18 juni 2013

Bra samverkan!

Äntligen kan jag se att arbetet med att få till samverkan mellan landstingets olika verksamheter ger resultat. Våra folkhögskolor spelar en mycket viktig roll i detta då de har så många olika kompetenser. De spelar en nyckelroll i projektet Hälsa och Kultur och nu har ett samarbete med psykiatriförvaltningen startat.

Folkhögskolorna har även YH- utbildningar (yrkeshögskola) som gynnar landstingets verksamheter. På Vimmerby Folkhögskola har de  behandlingspedagogutbildning. Det fantastiska är att eftersom de måste ansöka om sin utbildning varje år kan de ändra i den efter det behovet som tex psykiatrin har.

De har också en Konstskola för funktionsnedsatta och missbrukare och en baskurs för psykiskt funktionsnedsatta där de har ett gott samarbete med psykiatrin och behandlingshemmen i Vimmerby. Det handlar mycket om hälsa och att fokusera på det friska för att ge livskvalitet.

Jag ser en tydlig röd tråd mellan mina ansvarsområden psykiatri, folkhögskola och kultur och det finns en massa spännande saker att utveckla som gynnar våra medborgare i allmänhet och våra patienter i synnerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar