onsdag 30 oktober 2013

Folkhögskolans nya roll

Allt fler börjar inse folkhögskolornas viktiga roll inte minst regeringen. Nu har flera nationella uppgifter lagts på folkhögskolorna samtidigt som den obligatoriska skolan tar större och större kliv ifrån att kunna ge den demokratiska och multiproffesionella utbildningen som man prisar folkhögskolan för. Känns lite krystat när regeringen först plockar bort estetiska ämnen och sen ger statliga medel för Skapande skola i projektform!  Ingen skugga ska falla på skapande skola eller skola och kultur som gör ett fantastiskt arbete. 

Några av folkhögskolans nya uppgifter:
- Studiemotiverade kurser
- Extra platser på allmän kurs
- Läsfrämjande insatser
- Ordna kurser för nyanlända invandrare

Det är bra, men samtidigt är det livsfarligt att använda folkhögskolorna som en sista instans som ska rädda det som ingen annan skola klarat av. Folkbildningen är  unik och Björklund borde ta del av varför de lyckas så bra med samhällets alla olika medborgare och ta med det i förbättringar av den obligatoriska skolan istället. Man använder sig inte av betyg påfolkhögskolan tex vilket verkar vara Björklunds enda sätt att fler elever att nå målen! måndag 28 oktober 2013

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Psykiatriförvaltningen har som jag skrivit om förut hjälpt till att får våra brukarorganisationer för psykiska sjukdomar under det nationella nätverket NSPH. Det är ett nätverk för tretton organisationer där det gemensamma är att verka för att öka inflytandet för dessa grupper. De vill även hjälpa till att skapa fler  och tryggare representanter. Goda representanter som kan frågorna, känner ett ansvar,som andra litar på, som vågar yttra sig och tänka nytt. Detta kräver ofta att representanterna har egna erfarenheter av psykiatrivård men med lagom distans till det. 

För att få till dessa goda representanter har man skapat ett studiecirkelprogram som heter Kraft mod och nya mål. Det finns även andra goda kursexempel som Brobygget och Röda tråden. När jag var på folkbildningskonferens i Stockholm träffade jag både representanter från NSPH och fd patienter som gått studiecirklar på studieförbund. De senare berättade om att de haft stor hjälp av kurserna för att få bättre självförtroende och självkänsla. Brukarorganisationerna själva kan utbilda i studiecirklar eller använda sig av både studieförbund och/eller folkhögskolorna. Fler än tusen personer har deltagit i dessa kurser och enligt NSPH sparar det både på enskilt lidande som pengar. 

Jag hoppas att vi ska kunna få till studiecirklar ivårt län också! fredag 25 oktober 2013

Dansen i Sydost

 Kronoberg ,Blekinge och Kalmar län har en danskonsulent tillsammans som jobbar för dansen som konstart och för att bredda intresset. Hon jobbar i alla 25 kommuner i de tre länen. I vårt län är det Vimmerby som satsar mest på dans och man funderar på att få till en dansutbildning tex på folkhögskolan. Utmaningarna för våra folkhögskolor tar aldrig slut.

Bland annat genomför danskonsulenten fortbildningar och inspirationsdagar för lärare, har dansmatte, dans för funktionshindrade och Pröva På praktik som är tre veckors sommarjobb som dansare. Tillsammans med Skapande Skola dansas det massor av streetdance. Över fyratusen skolelever i enbart Kalmar kommun har engagerats och på sommaren har man Sveriges enda streetdanceläger som hålls i Mörbylånga. 

Internationelladansdagen firas i hela världen och även här samlades massor av ungdomar från hela länet på Kalmar teater. Nu ska även riksfinalen i Skapa Dans förläggas här nere men i Karlskrona. Tyvärr är det bara Vimmerby i vårt län som har ställt upp med sju team, så nu gäller det att hålla tummarna! Tyvärr finns det inte en enda dansscen i hela Sydost det innebär att man måste hyra in all teknik vilket gör det väldigt dyrt.

Det känns riktigt rätt att vi ökade anslagen för danskonsulenten men nu får vi hoppas på att även Kronoberg och Blekinge gör detsamma så att det finns möjlighet att anställa en till.  

torsdag 24 oktober 2013

Äspölaboratoriet

Idag har vi styrelsemöte med Regionförbundet på SvenskKärnBränsle-laboratoriet i oskarshamn. Det är första gången som jag är på detta omtalade kärnkraftverk och det väcker många tankar. Idag är det tio reaktorer som har har driftstillstånd vilket ger en hel del farligt avfall. 

De vill nu bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn där de ska mellanlagra använt kärnbränsle som får uppgå till 8000 ton. Slutförvaret av kärnbränsle och kärnavfall placeras i kapslar och ska förvaras i Forsmark. För att få göra det här måste de ansöka om tillståndsprövning hos Miljöbalken och Strålskyddsmyndigheten. Kommunerna i vårt län och länsstyrelsen har fått lämna remissyttranden tillsammans med andra myndigheter och miljöorganisationer. Det som ska tas hänsyn till är bl a strålning, natur- och kulturmiljö, säkerhetsfrågor och avvägning mellan olika riksintressen. 

Tänk så mycket bättre om vi skulle använda all denna kompetens och alla dessa resurser till att utveckla miljövänliga energialternativ istället! Som vi inte behöver gömma långt ner i marken för att skydda kommande generationer! 

onsdag 23 oktober 2013

Glöm inte!


Fel och kopiering

Som sig bör rasar nu oppositionen mot allt det vi i majoriteten gör. Antingen är det fel eller så kopierar vi. Att borgarna överhuvudtaget våga anklaga någon annan för att kopiera känns ju lite väl magstarkt men nu är det ju inte "moderaterna, det enda arbetspartiet" som skriker högst i landstingsoppositionen. Och fel känns det bra att ha om man ska bedömas av de konservativa, men däremot är det inte lika bra att skriva rena faktafel som ledaren i Barometern! Det kostar 100 kroner i dygnsavgift inte 80! Apropå att vara den som kan räkna bäst....

tisdag 22 oktober 2013

Rödgrön måndag

Igår hade vi  premiär för rödgrön måndag. Efter vår samordning på måndagar så spelar vi in en liten kort film om det som är på gång. Igår gjorde vi den första lilla filmen http://www.youtube.com/watch?v=8qNZII9PT-Y där vi hissar och dissar och lyfter allt spännande som händer. Följ oss! 

onsdag 16 oktober 2013

Folkbildning och mänskliga rättigheter

Martin Schibbye och Johan Persson om pressfrihet och kärlek under 438 dagar i fängelset. Det ger rysningar! Och jag fick boken också!! 


Vem har tappat greppet?

Landstingsmajoriteten har tappat greppet om ekonomin hävdar Pierre Edström glatt påhejad av Crister Jonsson. Detta med anledning av att vi har höjt skatten. Jag undrar om de tyrcker att deras borgliga kollegor i landstingen runtomkring också har tappat greppet? Jönköping, Kronoberg och Skåne ska ju även de höja skatten! 

Eller kanske skulle landstingsoppositionen kunna erkänna att det faktiskt är regeringen som helt tappat det ekonomiska greppet?  De har ju sålt ut stora delar av vårt gemensamt ägda och låtit det som vi förut tillsammans har betalat och värnat för rinna ut iprivata vinster långt bort i från statskassan som så väl behövs för att vi ska kunna ha en välfärd värd namnet. Som om det inte räckte fortsätter de att ge skattelättnader för alla oss som redan tjänar pengar. Hur vill Pierre att vi ska finansiera alla de förslag som han lägger??

tisdag 15 oktober 2013

Inkomstförstärkning och fördelningspolitik

Regeringen lämnar inga andra möjligheter för många landsting, bland annat vårt, att tvingas höja skatten för att klara vårt uppdrag i välfärdens tjänster. Med uteblivna uppräkningar av statsbidragen, förändring av utjämningssystem som ger oss 110 miljoner mindre och en svag skattekraft från vår allt äldre befolkning måste vi få inkomster på något annat sätt för att kunna ge vård efter behov. 50 öre i skattehöjning ger oss de möjligheterna. 

För att underlätta för de som redan har det svårt gör vi sjukvården helt gratis för alla över 85 år. Det är ett sätt att hjälpa många kvinnor som redan har det ekonomiskt tufft med en dålig pension och som många gånger har flera sjukdomar.

En annan åtgärd som vi i Vänsterpartiet driver nationellt och som vi nu fått igenom här är att ta bort dygnsavgiften för psykiatrisk tvångsvård. Det känns oerhört bra att på något sättunderlätta för denna grupp som alla redan har det svårt ekonomiskt. 


Vänsterdagarna

Två dagar fyllda med entusiastiska vänsterpartister och intressanta föredrag och självklart tal av Jonas Sjöstedt. Det gav en massa pepp, bra politik och många tankar inför framtiden. Det är precis de här träffarna som ger en den nödvändiga kunskapen och energin att jobba politiskt varje dag i veckan och för att vinna valet 2014! 

torsdag 3 oktober 2013

Länets skyltfönster

Det är inte bara inom vården som landstinget i Kalmar är ett nationellt skyltfönster utan även inom bildningsförvaltningen.

Gamleby och Vimmerby folkhögskola blev båda nämnda under Almedalen  av arbetsförmedlingen som goda exempel hur man genom StudieMotiveradeFolkhögskolekurser kan hjälpa arbetslösa ungdomar utan gymnasiebetyg att komma vidare.

Folkhögskolorna blir allt mer viktiga. Deras unika sätt att ta hand om människor i alla åldrar, med olika språk, kultur, funktionshinder och utbildningsbakgrund blir allt mer nödvändigt och efterfrågat i dagens segregerade samhälle. Skolorna lyckas med att få alla sina studenter att växa, känna sammanhang och en förmåga att lyckas i sina studier.

Vi kan verkligen vara stolta över landstingets olika verksamheter och som mer och mer knyts ihop. Vi har vårdutbildningar på våra folkhögskolor och kurser för funktionsnedsatta och ett projekt med Kultur och hälsa är ytterligare ett steg mot positiv samverkan mellan våra olika delar.

tisdag 1 oktober 2013

Kvinnofrid

Vi har två samordnare för Kvinnofrid i länet en i norr och en i söder. De har fokus på barn som far illa, kvinnor som hamnar i våld och homo-, bi- och transsexuella. De jobbar nära länsstyrelsen och olika verksamheter i varje kommuner och med att föra ut viktig kunskap till alla som möter dessa grupper och individer. Sjutton kvinnor dör varje år av misshandel, som man vet om, utöver det kan det finnas fler som man inte vet orsaken till. Det är fyra gånger vanligare att en kvinna som gör ett självmordsförsök har varit utsatt för misshandel. Kronisk smärta kan också bero på misshandel, därför är det så viktigt att våga fråga och dokumentera på rätt. Ett sätt kan vara att lägga in frågan om man lever i en trygg miljö på våra livsstilsmottagningar.Det är även nödvändigt att jobba med attityder kring kvinnomisshandel.Inte bara i allmänhet utan även hos vårdpersonal. Vi måste tillsammans med tex kvinnojourerna jobba ännu mer med dessa frågor för tyvärr ser vi ingen minskning.