torsdag 3 oktober 2013

Länets skyltfönster

Det är inte bara inom vården som landstinget i Kalmar är ett nationellt skyltfönster utan även inom bildningsförvaltningen.

Gamleby och Vimmerby folkhögskola blev båda nämnda under Almedalen  av arbetsförmedlingen som goda exempel hur man genom StudieMotiveradeFolkhögskolekurser kan hjälpa arbetslösa ungdomar utan gymnasiebetyg att komma vidare.

Folkhögskolorna blir allt mer viktiga. Deras unika sätt att ta hand om människor i alla åldrar, med olika språk, kultur, funktionshinder och utbildningsbakgrund blir allt mer nödvändigt och efterfrågat i dagens segregerade samhälle. Skolorna lyckas med att få alla sina studenter att växa, känna sammanhang och en förmåga att lyckas i sina studier.

Vi kan verkligen vara stolta över landstingets olika verksamheter och som mer och mer knyts ihop. Vi har vårdutbildningar på våra folkhögskolor och kurser för funktionsnedsatta och ett projekt med Kultur och hälsa är ytterligare ett steg mot positiv samverkan mellan våra olika delar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar