måndag 28 oktober 2013

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Psykiatriförvaltningen har som jag skrivit om förut hjälpt till att får våra brukarorganisationer för psykiska sjukdomar under det nationella nätverket NSPH. Det är ett nätverk för tretton organisationer där det gemensamma är att verka för att öka inflytandet för dessa grupper. De vill även hjälpa till att skapa fler  och tryggare representanter. Goda representanter som kan frågorna, känner ett ansvar,som andra litar på, som vågar yttra sig och tänka nytt. Detta kräver ofta att representanterna har egna erfarenheter av psykiatrivård men med lagom distans till det. 

För att få till dessa goda representanter har man skapat ett studiecirkelprogram som heter Kraft mod och nya mål. Det finns även andra goda kursexempel som Brobygget och Röda tråden. När jag var på folkbildningskonferens i Stockholm träffade jag både representanter från NSPH och fd patienter som gått studiecirklar på studieförbund. De senare berättade om att de haft stor hjälp av kurserna för att få bättre självförtroende och självkänsla. Brukarorganisationerna själva kan utbilda i studiecirklar eller använda sig av både studieförbund och/eller folkhögskolorna. Fler än tusen personer har deltagit i dessa kurser och enligt NSPH sparar det både på enskilt lidande som pengar. 

Jag hoppas att vi ska kunna få till studiecirklar ivårt län också! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar