torsdag 24 oktober 2013

Äspölaboratoriet

Idag har vi styrelsemöte med Regionförbundet på SvenskKärnBränsle-laboratoriet i oskarshamn. Det är första gången som jag är på detta omtalade kärnkraftverk och det väcker många tankar. Idag är det tio reaktorer som har har driftstillstånd vilket ger en hel del farligt avfall. 

De vill nu bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn där de ska mellanlagra använt kärnbränsle som får uppgå till 8000 ton. Slutförvaret av kärnbränsle och kärnavfall placeras i kapslar och ska förvaras i Forsmark. För att få göra det här måste de ansöka om tillståndsprövning hos Miljöbalken och Strålskyddsmyndigheten. Kommunerna i vårt län och länsstyrelsen har fått lämna remissyttranden tillsammans med andra myndigheter och miljöorganisationer. Det som ska tas hänsyn till är bl a strålning, natur- och kulturmiljö, säkerhetsfrågor och avvägning mellan olika riksintressen. 

Tänk så mycket bättre om vi skulle använda all denna kompetens och alla dessa resurser till att utveckla miljövänliga energialternativ istället! Som vi inte behöver gömma långt ner i marken för att skydda kommande generationer! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar