onsdag 21 december 2011

Landstingsfullmäktige på Guldfågeln Arena


Idag har vi landstingsfullmäktige på arenan och dey börjar med att Johnny Petersson berättar om jobbet bakom arenan och hur den används. Efter denna informationspunkt kommer den stora debatten igång om avsiktsförklaringen till en regionförstoring.

onsdag 14 december 2011

Kulturstipendiater
Idag hade jag äran om att vara med att ge sju stipendier. Tre belöningsstipendier på 10 000 kronor och fyra arbetsstipendier på 20 000. Det var en härlig blandning av stipendiater mellan olika konstformer och uttryck.Belöningsstipendier gick till Charlotte Aaby Hertzman med sina soppluncher, Astrid Lindgrens Näs och Ölands dramatiska teater. Arbetsstipendier gick till Anna-Malin Andersson som är stenskulptör, Jaqueline Hellman, fotograf, Linda Molander, forskare med konst och design som verktyg och Bart som genomför teater för funktionsnedsatta.

Tyvärr var det inte många från media, enbart Ölandstidningen, men vi i regionförbundsstyrelsen var mäkta imponerade av alla deras arbeten som jag hoppas ska komma fler till del.

Ironman i Kalmar

På dagens regionförbundsstyrelse har det levererats lite spännande saker. En halv miljon har regionförbundet fått för att integrera jämställdhetsarbetet i arbetet för en utveckling av regionen. Det är mycket viktigt då det har visat sig att just i Kalmar län har vi en osedvanligt tradionell och konservativ könsfördelning i bland annat arbetslivet.

Det jobbas energiskt för att Ironman ska kunna genomföras i Kalmar. Det är det enda stället i hela Skandinavien som arrangerar denna internationellt prestigefyllda tävling. Detta kommer att bidra till ökat antal besökare, ökade intäkter men även en stärkt folkhälsa. Det har visat sig att både innan och efter större tävlingar så ökar medlemsskapet på gym och i idrottsföreningar. Dessutom används både elitidrottarna och de lokala idrottsprofilerna som goda förebilder i det drogförebyggande arbete. Så trots att jag mest ser värk och skador i denna typ av idrottsarrangemang tror jag på att det verkligen kan föra något gott med sig.

För övrigt vill jag rekomendera ett besök på Vida museum!

tisdag 13 december 2011

Det regionala mervärdet.

Regionförstoring handlar om självstyrelse, tillväxt, samspel och indelning enligt Bo Per Larsson från Sveriges Kommuner och Landsting. Jönköping,Stockholm,Halland och Gotland vill behålla sin nuvarande indelning liksom Västra Götaland.Jönköping vill bilda egen regionkommun 2015 men vill utöka samarbetet med sina länsgrannar med sikte mot en regionförstoring 2019.

De som vill bilda nya regioner tillsammans är Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne, Norrbotten och Västerbotten,Jämtland och Västernorrland, Örebro, Västmanland och Sörmland. Där det är ovisst är Östergötland,Värmland, Dalarna och Uppsala.Vi har tre storregioner som har mer än 50% av Sveriges befolkning och vårt BNP, Storstockholm, Skåne och Västra götaland.

Om dagens planer och avsiktförklaringar blir verklighet så kommer det finnas några riktigt stora regioner och flera små regioner/län och frågan är om det är det bästa för demokratin och hela Sveriges utveckling. "Det kommer att ta tid innan Sverige till fullo kan dra nytta av det regionala mervärdet" avslutade Bo Per Larsson sin redovisning om hur regionfrågan ser ut i hela landet.

Pyspunka i regionfrågan!

Exakt om ett år ska Mats Sjöstrand, regeringens utredare i den statliga regionala förvaltningen, lämna in sin rapport. Han sa idag på Regionmötet i Oskarshamn att det är pyspunka i regionfrågan då den har flyttats fram till 2019.Hans uppgift är att titta på statens uppgifter då de har blivit så splittrade. Myndigheterna har förändrats mycket pga ny ekonomisk styrning med införandet av bland annat effektiviseringsavdrag. Medborgarna kräver också att alla ska bli lika behandlade överallt i landet och för att nå det kravet har många myndigheter förändrats, tex genom centralisering.

Enligt Mats har vi en länsstyrelsefunktion som inte är effektiv, det är mer en naturvårdsmyndighet. Det kan inte vara den regionala statens uppgift därför behöver man gå igenom deras uppdrag. Att lägga ner länsstyrelsen är inte rätt inte heller att göra om länsstyrelsen till ren statlig tillsynsmyndighet. Viktigt uppdrag är att se till att staten uppträder enat gentemot regioner och kommuner, detta uppdrag bör utvecklas och förbättras, enligt Mats. Det behöver inte vara en konflikt mellan staten och regioner men för att klara ut allt behövs det färre länsstyrelser. Rent tekniskt behöver det inte betyda att flera län slås ihop.

Det enda Mats faktiskt kunde förmedla var att det som ska genomföras är organisations- och uppdragsförändingar helt enkelt. På frågan om hur stor en region kan vara svarade Mats att det beror på vad politikerna kan komma överens om och han hävdade envist att det är en process som troligen måste tas i flera steg.Pyspunkan var namnet!

måndag 12 december 2011

Forskning och Utveckling

Nu är vi i full gång att få färdigt vårt kliniska träningscenter på Länssjukhuset. Det är oerhört viktigt för vårdpersonal att få träna för att hitta förbättringar, behov av olika checklistor och att få tid till reflektion. På träningscenret ska det finnas möjlighet till teamträning, helkroppssimulator, kommunikations- och scenarioträningar, olika färdighetsövningar och simuleringar tex hjärt- och lungräddning. Det ska även vara en mötesplats för forskare och statistiker. Vi väntar nu på upphandlingen av en transportabel traumadocka och i maj blir det invigning!


Detta är naturligtvis ett viktigt steg mot vårt mål att ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014. Från politiken kan vi ständigt efterfråga men också ge förutsättningar till personalen att tänka på säkerhet hela tiden. Det gäller även att vara aktiv som patient enligt Peter Pronovost, som introducerade en checklista inom intensivvården som på 18 månader räddade 1500 liv!

fredag 9 december 2011

Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet?

”Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet”, så beskrev högerregeringen sin drivkraft för utveckling av sjukvården i Sverige för fyra år sedan. Som om vården är vilken massproducerande marknad som helst där vi förvandlas till mätbara produktionsenheter i samma sekund som vi är i behov av vård eller omsorg.

När så en av länets ivrigaste privatiseringsförespråkare, Christer Jonsson (c), i Östran idag (7/12) menar att vinstintresset inte ska styra i välfärden, ja, då kan man verkligen börja undra. Gäller inte mantrat ”vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet” längre? Ska inte riskkapitalbolagen, med regeringens välsignelse, få leka affär med våra skattepengar längre?

Men jodå, mantrat gäller. Christers partikamrater i regeringen vill fortfarande tvinga på kommunerna riskkapitalbolag som Carema. Men det är uppenbart att något har hänt. Det har blivit obehagligt att stå för konsekvenserna av privatiseringspolitiken när kissblöjor blivit värda sin vikt i guld i vinstintressets namn.

Men för ett ögonblick kan man ändå förledas att tro att Christer slutligen lyssnat på alla forskare som sedan länge har varnat för vinstdriven vård. Man skulle rent av kunna tro att Christer har lyssnat på Vänsterpartiets kritik. På hur vi som enda parti i riksdagen under lång tid har sagt just detta: vinstintresset ska inte styra i välfärden!

Men Christer har knappast lärt sig någonting sen han för någon månad sedan förespråkade att hälften av vården i Kalmar län skulle vara privat. Skillnaden är bara den, att nu när vi sett vad Christers politik kan leda till så blev det obehagligt att stå för den. Och då, då vill Christer frånsäga sig ansvaret för en politik han egentligen förespråkar.

Jag säger: stoppa vinstintresset i välfärden! För oss i vänsterpartiet handlar valfrihet om brukarmakt och makt över den egna vardagen, inte om vinstdrivande företags rätt att driva verksamhet med offentliga medel. Har Christer verkligen bytt fot den senaste tiden och ställer upp på det så är det välkommet. Dessvärre tror jag inte att Christers privatiseringsiver har minskat utan det är samma mantra som gäller än. ”Vinsten som drivkraft ger långsiktig hållbarhet”.

Linda Fleetwood (V)
Landstingsråd

torsdag 8 december 2011

Ojämlik skola

Ytterligare ett bevis på att det jag känt som högstadielärare i 14 år är rätt, presenterades igår på radion! Ökade klyftor i samhället och minskad personal och resurser i skolan ger självklart ökade skillnader i skolresultat. Det som inte hinns med i skolan av olika anledningar måste göras någon annanstans, vilket för många barn inte är möjligt att göra hemma.

Jag satt själv hemma med just matte,det ämne där ojämlikheten märks tydligast, minst två timmar om dagen med en dotter, trots att skolan gjorde det de kunde, enligt dem. Det var svårt för mig att plugga in matte på ett nytt sätt, vilket jag var tvungen för att kunna hjälpa till. Då har jag ändå läst fyra år vid universitetet, långt ifrån matte, men van vid att plugga.

Hur är det då för dem som inte har den vanan? Hur är det då för dem som inte behärskar språket fullt ut? Hur är det med dem som har andra förhinder? Det är INTE jämlikt! Skolan är inte lika för alla. Läxor, där man tar hem och repeterar något man gått igenom väl i skolan är en sak, men läxor som innebär att man hemma ska lära sig något nytt måste bort, för jämlikhetens skull!

onsdag 7 december 2011

Hälsa för hela människan

Igår hade vi funktionshinderråd där våra verksamhetschefer fick visa på hur funktionshinderplanen används aktivt i deras verksamheter. Jag kunde tyvärr bara vara med från lunch men hann att höra på Hälso-och sjukvårdsdirektören och förvaltningschefen för Bildning. För att öka tillgängligheten på våra sjukhus har bl a alla nya skyltar blindskrift, det är höj- och sänkbara informationsdisker och markerade ledstråk. Röda korset-värdinnor finns på alla tre sjukhus och gör fantastiska insatser och  man jobbar generellt med individuella vårdplaneringar för att i största möjliga mån ta hänsyn till alla patienters behov. För dem som jobbar på våra folkhögskolor är det som står i funktionshinderplanen en del av deras vardag. På våra folkhögskolor jobbar man utifrån att hälsa gäller hela människan och att bemötande är avgörande för våra medmänniskor.

tisdag 6 december 2011

Villkorat ja till sydsvensk region

Nu är det klart att Kalmar län ställer sig bakom en avsiktsförklaring att bilda en sydsvensk region, men inte utan villkor. Nästan inget parti har en partilinje utan det handlar mest om var man bor vad man tycker om regionen. Självklart tycker de norra delarna av länet att det blir konstigt att gå ihop enbart söderut, men det finns inget annat alternativ. Alla vill ha en större region, och det är viktigt. Alla kommunfullmäktigen har gjort sina val och 8 av 12 förordar en sydsvensk region men flera vill ha tillägget att det inte är det första alternativet.  Nu har vi ett stort jobb att se till att alla partier och åsikter är med när arbetet med hur den demokratiska processen ska se ut.

måndag 5 december 2011

Ätstöd

Under mina 14 år som högstadielärare mötte jag många ungdomar med alldeles för mycket fokus på vikt. Flera tjejer slutade med lunchen på torsdagen för att vara "snygga" till helgen. Detta är fruktansvärt för en kropp som håller på att växa men tyvärr är en ohälsosam syn på mat  ganska vanlig. Vi har också en ökande del av befolkningen som lider av fetma och även om det är flest män som är feta är det fler kvinnor som opererar sig, en sk gastric bypass -operation. Ett ökande antal, särskilt tjejer, lider även av ätstörningar. I Kalmar har vi ett Anorexi/BulemiCenter. Här bedrivs utrednings- och behandlingsarbete för personer med ätstörningsproblematik. Åldersgruppen är 10 till 35 år. Nu har vi även en ätstödsenhet i Västervik som invigdes i fredags. Det är glädjande att det öppnar. samtidigt är det sorgligt att behovet av att få hjälp med att kunna äta ökar. Mat är nödvändigt för hälsan men även mycket viktigt som en social och kulturell aktivitet. Jag tycker att vi måste bli än bättre på förebyggande  hälsoinsatser och vi måste bekämpa sjuka ideal och inte låta denna stora samhällsfråga  bli något som varje individ ska slåss emot!

torsdag 1 december 2011

Mindfullness

Idag har vi haft psykiatridelegation i Oskarshamn. Vi fick besök av mittenteamet som berättade om Mindfullness. Inom vuxenpsykiatrin i Oskarshamn och på Nyckelns kurscentret erbjuder man mindfullnesskurser och hittills har man haft 15 grupper. Även vi fick prova på det i 20 minuter. Det handlar om att vara i nuet och kunna koncentrera sig på det man gör just nu, en medveten närvaro. Att låta andra tankar om tex framtid eller dåtid bara komma och gå utan att stanna kvar och oroa. Precis tvärtemot "multitasking". Detta lugnade faktiskt ner hela delegationen som innan nästan hade slagits om talutrymmet. Det var riktigt skönt efter budgetfullmäktigedagarna! Nervarvarvade och fokuserade dök vi djupare ner i psykiatrins ambitiösa handlingsplan och patientsäkerhetsplan och så lade vi upp arbetsplanen för nästa år. Vi har två arbetsgrupper som undersöker samverkan mellan kommunerna och landstinget i barn- och ungdomsvård och missbruksvård så nästa år är dessa två områden vår röda tråd, förutom att succesivt  följa upp planerna.

onsdag 30 november 2011

Lärande och förnyelse - inledningsanförande

2014 ska Kalmar län ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. Det är en stor utmaning och avgörande är att patienter och medarbetare involveras och engageras i arbetet. Men Landstinget i Kalmar län har en bra grund att stå på.

Det systematiska förbättringsarbetet Varje dag har blivit ett etablerat begrepp och genomsyrar idag verksamheten. Tillsammans med vårt idoga jämlikhets- och jämställdhetsarbete och en öppenhet att ta till oss kunskap liksom att öppet redovisa våra resultat ger oss goda förutsättningar att nå målet.

För att nå målet om Sveriges säkraste sjukvård 2014 kommer vi under planperioden att göra en omfattande satsning på kvalitetsförbättringar inom landstingets olika områden. Forskning och utveckling är en viktig del i detta och vi fortsätter satsningen på stöd till forskningsarbete. Vi fortsätter även att utveckla nya samverkansformer tillsammans med Linnéuniversitetet och näringslivet.

En särskild satsning kommer under de kommande åren också att ske på de nationella kvalitetsregistren för vård och omsorg för att få ett bättre stöd i förbättringsarbetet, för att underlätta forskning och för att bidra till en mer jämlik och jämställd vård.

Men målen är bara möjliga att uppnå om alla patienter och medarbetare involveras. Patienters och närståendes erfarenheter ska tas tillvara och vården ska utvecklas och förbättras genom att de görs till medskapare med inflytande och möjlighet att påverka vårdens innehåll och utformning.

Medarbetarna är en nyckelfaktor för att kunna utveckla och förbättra vården och fokus ska i det fortsatta kvalitets- och förbättringsarbetet inriktas mot att skapa en ny anda där förbättringsarbete genomsyrar all verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan. En lärande och utvecklande organisation har alla möjligheter att nå upp till målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014.

tisdag 29 november 2011

Mitt inledningsanförande på landstingsfullmäktige

Ordförande, ledamöter och åhörare till denna budgetdebatt.
Jag vill börja med att säga att som Vänsterpartist är jag oerhört stolt över att vara en del av det röd-gröna samarbetet i Kalmar län. I den ekonomiska situation landstinget Kalmar län befinner sig måste den politiska ledningen ta ansvar för en ekonomi i balans. Det är nödvändigt för att få en sjukvård, som kan ge god vård lika för alla och när det behövs! Det ansvaret har vi tagit! Trots att de senaste åren har varit tuffa på många sätt. Klyftorna har under de senaste åren ökat, de har ökat mellan rik och fattig, mellan kvinnor och män och mellan stad och glesbygd. De svagaste i samhället kan sällan göra sina röster hörda och i dessa tider när kommuner och landsting får mindre statsbidrag är det den gruppen som blir förlorarna. Inom psykiatrin ryms många av dessa människor och att den psykiska ohälsan ökar i landet går hand i hand med de ökande klyftorna och barnfattigdomen.

Jag tänker fokusera på mina områden utifrån tre olika begrepp som genomsyrar vårt arbete i planen, säkerhet, genus/jämställdhet och valfrihet.

Säkerhet
Vårt mål är att ha den säkraste hälso- och sjukvården 2014 det är ett högt uppsatt mål som våra medarbetare jobbar hårt med.

- Jämlik och jämställd vård är A och O för patientsäkerheten och dessa parametrar finns med under varje område i vår plan, redan i inledningen säger vi att vi ska lägga kraft på att utjämna olikheter, och metoder för att styra våra resurser jämlikt och jämställt kommer att redovisas i vår.

-Vi fortsätter att utveckla arbetet med Varje dag lite bättre – kraften hos många där patientsäkerhet är en integrerad del i arbetet mot ständiga förbättringar.

-Psykiatrin arbetar metodiskt och målmedvetet för att vara med att se till att landstinget i kalmar län ska nå målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014. Psykiatrin har tagit fram en gedigen patientsäkerhetsplan med bland annat månatliga journalgranskningar för riskhanteringar, metoder inom tvångsvård och årliga uppföljningar av avvikelsehanteringar och samverkan med bland annat kommuner. För att nå patientsäkerhet inom psykiatrin har de även en ambitiös men nödvändig handlingsplan, där det mesta som tas upp faktiskt redan pågår. Det är allt ifrån att analysera skillnader mellan kvinnor och män vid heldygnsvård till minskad användning av antipsykotiska medel.

- På våra folkhögskolor har det tagits en standard för hur man ska jobba med studenternas rättigheter, man har ett systematiskt kvalitetsarbete som redovisas till staten och ett ständigt arbete pågår för att skolorna ska vara drog- och alkoholfria platser.

Genusglasögon
Ett år har gått och genusglasögonen finns på alla i majoriteten och jag tror att även Alf Jönsson i alla fall har en liten genusmonokel som han plockar upp ur fickan vid väld valda tillfällen, tex när vi hade seminarie om Jämlik vård då han poängterade att vi även jobbar för jämställd vård.

Jämställdheten är ett horisontellt mål i hela planen. Det handlar om att synliggöra, se och förstå skillnader. Att använda könsuppdelad statistik aktivt för att ge oss kunskap och möjliggöra nödvändiga förändringar. Vi har alltifrån metoder till mål för att jämställdheten ska beaktas för att styra resurserna rätt. Jämställdheter är även ett av de värden som vi vill stärka. Från politiken har vi en tydlig efterfrågan., våra medarbetare fortsätter att kompetensutvecklas i likabehandlingsfrågor med fokus på jämställdhetsarbete, och psykiatrin har tagit första steget till att redovisa könsuppdelad statistik på styrelsen så vi är på gång, små steg varje dag. Våra folkhögskolor ligger långt före oss och där har vi mycket att lära. Där är genusarbete en del i allmänbildningen och även projekt med genusgranskning av skola och personal har genomförts.

Vi har nu skrivit in om en genusgranskning av planen för att över tid följa upp att våra resurser och satsningar och fokusområden hamnar rätt utifrån de behov som finns.

Valfrihet
Och så avslutningsvis, det här med valfrihet, Vänsterpartiets verkliga valfrihet innebär något helt annat än de sk valfriheten borgarna pratar om. Verklig valfrihet är;
- Att välja den vård man behöver även om man inte har pengar och man är mycket sjuk, därför får våra hälsocentraler ersättning utifrån socioekonomi och vårdtyngd.
- Att inte vara tvungen att välja att köpa en bil för att kunna jobba eller studera på annan ort, därför satsar vi på kollektivtrafiken.
- Att få välja att göra sin röst hörd även om man inte är organiserad på något sätt, därför arbetar vi hårt för att ta med patienterna och deras anhöriga för att förbättra vården.
- Att få möjligheten till en andra chans att välja en annan skolform som har fokus på demokrati och det livslånga lärandet, därför är våra fyra olika folkhögskolor viktiga i vårt landsting.

Valfrihet är möjligheten att ge utifrån var och ens förmåga och att få efter var och ens behov!

fredag 25 november 2011

Mötesplats i Berga

Läser i dagens Barometer om Berga. Det är bra att det finns en kommission med en stor blandning av människor. Det är bra att de pratar med ungdomar  (killar). Det är bra om de vill satsa mer på fritidsgården och på bättre fotbolls- eller en multiplan. Men där slutar det som är bra, för det är fortfarande inget nytt. Var är nytänkandet? Var är alla andra än just ungdomar som gillar sport och att spela x-box? Varför ska vi fortsätta att bara anordna aktiviteter för vissa ungdomar och hoppas på att föräldrar vandrar mer? Jag har nattvandrat i flera år och tycker att det är viktigt och bra. En utav de bästa sakerna med att nattvandra är just alla möten med ungdomarna. De vill gärna prata med andra vuxna än sina föräldrar och lärare. Jag tror att det behövs fler mötesplatser, för alla åldrar, för alla typer av aktiviteter. Där det blir naturligt för människor att röra sig, att stanna upp att vara med. Där vi inte alltid behöver dela upp i strikta åldersgrupper. En mötesplats med kulturella  aktiviteter, i vid bemärkelse, för alla dem som varken kan, vill eller har möjlighet att utöva sport eller inte har rätt ålder för fritidsgården. Allt ifrån musik, bokprat, kill- och tjejsnack, stå upp komedi, matlagning och utbyten av olika erfarenheter. En plats som alla kan vara med att ta hand om och att utveckla. En sådan plats skulle jag vilja ha när jag snart blir Bergabo.

tisdag 22 november 2011

Vårdförbundet och Vänsterpartiet

Idag hade Vårdförbundet en liten "aktion" utanför landstingshuset i Kalmar. Liksom de hade gjort i Almedalen i somras satte de ut symboliska kors. Det var åtta kors som skulle uppmärksamma att åtta patienter avlider under en vecka pga vårdskador i Sverige. Det är därför som vi driver patientsäkerheten hårt i vårt landsting. Det är fler frågor som vi har gemensamt med Vårdförbundet, tex att vård ska vara kunskapsstyrd inte ekonomistyrd och att modern vård handlar om hälsa och helhet. En fråga som både Vänsterpartiet och Vårdförbundet driver nationellt är att det ska vara möjligt att genomföra en specialistutbildning inom ramen för en anställning.Sedan 2005 har antalet specialiserade sjuksköterskor sjunkit från 65 procent till 50 procent. Enligt Vårdförbundets bedömning bör ca 70 procent av sjuksköterskorna vara specialistutbildade för att vården ska kunna hålla god kvalitet och för att vårdskador ska kunna undvikas. Redan i maj 2010 lade Vänsterpartiet en interpellation till Göran Hägglund om behovet, men förgäves. Det är ett samhälleligt uppdrag att se till att vården är så professionell som möjligt. Det är också en patientsäkerhetsfråga att upprätthålla en hög nivå på vården. Därför anser Vänsterpartiet att vi måste hitta incitament och modeller för att se till att fler vill utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Självklart tycker vi det i landstinget också men den ekonomiska bördan kan inte läggas på de redan hårt belastade landstingen, utan den måste staten vara med på.

måndag 21 november 2011

Handlingar och verklighet


AU-handlingar, fullmäktigehandlingar, interpellationer, regionfrågan, folkhälsoplanen...ja nu är det mycket att läsa för oss politiker i landstinget. Ett viktigt arbete för vårt län. Samtidigt ökar klyftorna i samhället och många samhällsproblem, allt ifrån statsekonomier till arbetslöshet, läggs alltmer på individen. Vinst, privatiseringar och en total nedmontering av den svenska välfärden slår hårt mot alla men särskilt mot redan svaga grupper. Dessa borgerliga vindar gör det svårt att koncentrera sig och helst skulle jag  vilja gå ut och demonstrera mot alla orättvisor! Tur att Robert Nyberg finns:
fredag 18 november 2011

Viktiga frågor

Idag har vi träffat reumatikerförbundet. Vi har sju lokala föreningar i vårt län och 75% är kvinnor som ofta lever ensamma och för dem spelar föreningen en viktig social roll. Vi träffade även de synskadades riksförbund. De lyfte den viktiga frågan om att göra landstingsinformationen mer tillgänglig för synskadade. Att det är hållplatsutrop på vår kollektivtrafik är också nödvändigt. Det kändes väldigt bra att vi i vänsterpartiet nationellt driver FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, precis som många av våra brukarorganisationer gör.

torsdag 17 november 2011

Dela bankerna, för oss småsparares skull!

Vänsterpartiet har idag gått ut med ett ambiöst svar på Eurokrisen. Det Jonas Sjöstedt som är ledamot i EU-nämnden och Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiska talesperson, främst trycker på är att dela de svenska storbankerna genom en bankdelningslag. Det innebär att spekulation skiljs från in- och utlåning så att inte småspararnas pengar riskeras när bankerna spekulerar. Vi vill också höja kapitaltäckningskravet till 20 procent. Om staten räddar ett finansiellt institut från konkurs, ska staten också ta över ägandet samt byta ut ledningen i företaget. En skatt på finansiella transaktioner bör införas liksom en avgift på finansiella transaktioner. Det skulle kunna bidra till att motverka de tilltagande och mycket skadliga handelsmönstren på finansmarknaderna, exempelvis automatiserad s.k. högfrekvenshandel. Statens ägande i Nordea bör utökas och SBAB bör få ett särskilt uppdrag att tillgodose sociala företags behov. Egenkapitalbevis för Sparbanker ska införas och staten ska kunna ge uppstartslån till nya lokala banker. Dessa förslag skulle innebära att stora och viktiga förändringar för vanligt folk, för det är inte vi som ska bestraffas när bankerna har spekulerat bort våra pengar.

onsdag 16 november 2011

Den spännande regionfrågan.....

Det de flesta verkar vara överens om är att Kalmar län skulle tjäna på att bilda en större region med flera andra län. Det första alternativ som i alla fall diskuterades på Regionförbundet var att vi skulle gå ihop med Kronoberg, Blekinge Jönköping och Östergötland. Det var ju bra för norra delen liksom södra och mellersta delen av av vårt avlånga län fick med sig de närmaste länsgrannarna. Nu ville de andra länen inte som vi och vi har då att fråga oss om vi fortfarande vill ha en storregion trots att vi inte kan bilda den med alla dem som vi ville från början. Återigen är de flesta överens om att vi vill ha en stor region. Nu har Kronoberg och Blekinge sagt ja till en sydsvensk region, även om just Vänsterpartiet där inte precis har gjort vågen. Mycket av Vänsterpartiets avvaktande inställning har berott på att de inte har fått vara lika delaktiga i förankringsprocessen som alla partier har fått här. En eloge alltså till Kalmar och nu väntar vi på att få in våra 12 kommunernas beslut. Spännande!

tisdag 15 november 2011

Inspirerande besök

Igår och idag har vi haft partikamrater från Västmanland på besök. Det har varit väldigt givande och intressant med många diskussioner och erfarenhetsutbyte. Västmanland liknar vårt län i storlek och antal invånare men det är ett klart mycket rödare län i allmänhet och naturligtvis med Fagersta som styrs av Vänsterpartiet. Deras första besök i vårt landstinget var på Psykiatriska IntensivVårds Avdelningen, PIVA, då de hade hört talas om deras goda jobb. Vi hade bjudit dit media, men tyvärr var det ingen som kom. Med tanke på att det skrivits så mycket om psykiatrin tycker jag att det hade varit smakfullt att även kunna visa på det goda arbetet som görs. Engagerad personal berättade för våra kamrater om det framgångsrika arbete med tvångsvård som lett till ett nationellt SKLprojekt. De redogjorde även för hur de har arbetat med attitydförändringar som har ökat lugnet och förbättrat stämningen på avdelningen. Att de inte har ett ställe för personalen inne på avdelning för att de inte ska frestas med att sitta och fika enbart personal. Det hade varit bra för folk i allmänhet och patienter i synnerhet att få läsa att mycket inom psykiatrin fungerar så pass bra att folk från andra län vill komma och lära sig. Efter information om vårt hälsoval, patientsäkerhetsarbete och ekonomistyrning avslutade vi besöket med bildning och konst på Kalmar läns Konstmuseum. Våra besökare var väldigt nöjda och imponerade över bra vård, engagerade tjänstemän, välprofilerade folkhögskolor och internationell och politisk konst, vilket betyder att de kommer att vara goda ambassadörer för landstinget i Kalmar län!

måndag 14 november 2011

Seger

Ja det är en seger för Vänsterpartiet och vår kamp mot vinster i vården när till och med Anders Borg vill göra något åt det. Men framförallt är det en nödvändig seger för de äldre som bor på Carema cares äldreboende.

söndag 13 november 2011

Borgerlig politik - vinstdrivande vård

Dags för det svenska folket att inse att de får den skola, vård och omsorg utifrån sin röst. Avregleringar och privatiseringar gynnar företagare och ingen startar ett företag som inte är vinstdrivande. Vård är en rättighet inte en valbar vara. De svagaste och sjukaste måste få den vård de behöver. Låt inte borgarna slå sönder ännu mer av den svenska välfärden!

lördag 12 november 2011

Medias roll!!

Jag blir så less. Är det inte så att vi alla ska hjälpas åt med demokratin? Vår demokrati bygger på flerpartisystem och massor av fritidspolitiker och ett antal helarvoderade politiker. Visst finns det de som har suttit för länge och tappat förankringen i den vardag som de flesta "vanliga" människor lever i, och helt säkert finns det de som utnyttjar systemet, precis som alla andra system. Men de flesta av oss har, i vår vilja att förändra och förbättra vardagen, valt att gå på möten istället för att vara med familj och vänner. Vi har gjort att aktivt val för att vi tror att vi kan göra något bra. Därför blir jag FÖRBANNAD på media som alltid vill degradera politiken. Uppfatta politiken som ett evanemang, en tävling med vinnare och förlorare. Media föredrar att belysa en politisk pajkastning framför viktiga beslut som berör alla medborgare! Är det på det sättet vi ska öka tillströmmningen till våra politiska partier och skapa förtroende för vårt demokratiska system? Eller vill vi ha en politisk yrkeskår? Det är nödvändigt för demokratin med alla våra fritidspolitiker och en ständig förnyelse av våra heltidspolitiker. Men vem vill vara politiker, särskilt som kvinna, om media struntar i vad jag säger utan hellre beskriver mina skor? Eller som den senaste fadäsen som jag läste om i Kalmar Läns Tidning, men artikeln finns tyvärr inte på nätet. Trots att jag var den som pratade minst av oss landstingsråd var det en stor bild på mig där jag ser bitter och arg ut och så jämförs jag med Annie i musikalen Annie get your gun! Är det någon medborgare som kommer att ha den minsta aning om vad mitt bidrag i styrelsen handlade om???

Jag vill tacka de journalister som har förmåga att på ett intressant sätt framföra de beslut och det jobb som görs i vårt samhälle av engagerade människor.

torsdag 10 november 2011

Sveriges Kommuner och Landsting

Sitter nu på SKL-kongressens sista dag och just nu behandlas alla motioner som har med folkhälsa och sjukvård att göra. Det är inriktningsdokumentet som behandlas, dvs det dokument som ska beskriva vad SKL ska jobba med denna mandatperiod. Första gången jag läste det var en chock. Fullständigt borgerlig text med stort fokus på deras syn på valfrihet, dvs valfrihet för företag att etablera sig, inte patienters möjligheter att välja innehåll på vård och omsorg. Vänsterpartiet har varit mycket flitiga på att skicka in motioner och en del förändringar har vi lyckats åstadkomma. Jag skrev en motion om foklhögskolornas och studieförbundens viktiga roll i det livslånga lärandet. I den ursprungliga texten fanns de inte med över huvud taget men motionen antogs så nu finns de med. Den andra motionen som jag var med på och som också antogs igår var att SKL ska  utreda vad likvärdiga förutsättningar innebär för de offentliga respektive privata aktörerna. En tredje vänsterpartistisk motion som uppskattades och antogs i en omformulerad version var att införa en mening om att en väl fungerande bostadsmarknad är centralt för kommuners och regioners långsiktigt hållbara utveckling. Trots borgerlig majoritet har Vänsterpartiet lyckats få fokus på ett antal viktiga områden!

tisdag 8 november 2011

Tre planer med kultur

Så har både kulturplanen och landstingsplanen levererats och det känns skönt att det är så pass färdigt som det är. Självklart kommer det många åsikter och ibland inte alls de förväntade men alldeles för ofta det absolut förutsägbara. I kulturplanen tar vi sats för kultur i hela länet, barn och unga och kulturarv i vid bemärkelse. För att nå dessa mål har vi fokus på kultur och skola, kultur och hälsa, kultur och kreativa näringar och kultur och besöksnäring. I landstingsplanen fortsätter vi satsningen på våra tre sjukhus och på Cancervården framförallt. Förbättringsarbetet Varje dag lite bättre - kraften hos många ska under denna mandatperiod involvera alla medarbetere och även patienter. Vi har även flitigt skrivit in att jämlikhets- och jämställdhetsaspekten ska tas med i alla våra arbeten. Vi vill ta större grepp om kultur och hälsa genom att sprida de goda exempel som redan finns både inom vården och på våra folkhögskolor. Att vi tar upp kultur och hälsa i två regionala planer har betydelse och nu måste vi få med det i vår folkhälsoplan också! Tre planer med kultur gör i alla fall mig övertygad om att kulturen kommer att ta mer plats på alla sätt!

söndag 6 november 2011

Val i Nicaragua

Idag är det dags för 3,4 miljoner nicaraguaner att välja regering för de kommande fem åren. Det är ett val som står mellan två äldre herrar, sittande president Daniel Ortega för FSLN, 66 år gammal, och Fabio Gadea för PLI, 79 år gammal. Självklart hoppas jag på en seger för FSLN som lovar fortsatta satsningar på mikrokrediter, gratis boskap, satsningar på hälsovård och utbildning, men det hade ju varit roligt om en kvinna hade fått ta över efter Daniel. Nicaragua är ett land med en rättvänd befolkningspyramid, dvs det stora flertalet är mellan 16 - 30 år och då borde det spegla även det politiska etablissemanget!

onsdag 2 november 2011

Hur ska framtidens välfärd se ut?


Som jag skrivit om tidigare var jag i Stockholm på ett seminarie om framtidens välfärd. Det var väldigt intressant och jag fick med mig många spännande tankar både kring välfärdens innehåll och finansiering. Dessutom fick jag ganska många frågor efter att jag berättat om framgångarna i  Landstinget i Kalmar län och om vårt hälsoval. Läs mer om detta på vår landstingsblogg.

Meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Enligt SKL har nu alla kommuner möjlighet att söka statsbidrag för att vara med i en försöksverksamhet där syftet med bidraget är att öka möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att lönearbeta. Statsbidraget kan sökas av landets samtliga kommuner men Socialstyrelsen kommer att fördela medlen utifrån vissa kriterier. Detta är en mycket viktig fråga och många neddragningar har genomförst på olika nivåer och det är dags för regeringen att leverera till dem som har fått det sämst!

måndag 31 oktober 2011

Gott betyg till majoriteten!

Idag träffade vi i landstingsmajoriteten representanter från Vårdförbundet i Kalmar län. De driver fyra viktiga frågor i sitt förbund:
- Genusperspektiv, med fokus på löner
- Specialistutbildning i anställningen
- Noll-vision
- Hälsosamma arbetstider -  man ska orka arbeta heltid ett helt yrkesliv.
Dessa frågor driver Vänsterpartiet nationellt men även  vi i majoriteten i Kalmar kunde visa på att vi har med dessa frågor i landstingsplanen. Enligt Vårdförbundet ligger landstinget i Kalmar län i topp i jämförelse med andra landsting. Politikerna är lyssnande och tar sig tid, även om vi självklart inte alltid är överens.

torsdag 27 oktober 2011

Lördagsaktivitet

På detta spännande halvdagsseminarie på ABF i Stockholm ska jag vara med och berätta om Landstinget i Kalmar Läns framgångar.

Lördag 29 oktoberEn offensiv välfärdspolitik för 2010-talet – hur ser den ut?


Seminarium om hur välfärden kan utvecklas inom ramen för det gemensamma, hur välfärdsreformerna kan finansieras, och hur man kan vinna opinion för en mer offensiv välfärdspolitik.


Medverkande:
Daniel Ankarloo, lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola
Johan Ehrenberg, tidningen ETC
Emma Lennartsson, utredningschef, kommunalarbetarförbundet
Josefin Brink, riksdagsledamot Vänsterpartiet
Åsa Andersson, svensk sjuksköterskeförening
samt representanter för kommuner och landsting som delar med sig av sina framgångsrika arbetssätt.

Moderator: Camilla Salomonsson, Gemensam Välfärd Stockholm.


Kl 12-16, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

onsdag 26 oktober 2011

Sällsynta diagnoser

Att vara en del av landstinget har för mig inneburet en massa ny kunskap. Varje dag lär jag mig något nytt och jag önskar att jag hade tid och ork att vidareförmedla den kunskapen till så många som möjligt. Ett sätt är ju att skriva här. Idag träffades vi i regionsjukvårdsnämnden (Östergötland, Jönköping och Kalmar) och fick ta del av information om sällsynta diagnoser  som jag tror att inte så många vet så mycket om. För att räknas som sällsynt ska färre än 1 på 10 000 ha diagnosen, det ska vara en komplex funktionsnedsättning som är livslångt och för det mesta ha en genetisk orsak. Socialstyrelsen har fastställt att det finns 234 sällsynta diagnoser och troligen finns det 200 000 till 500 000 svenskar men 38% får inte diagnosen förrän i vuxen ålder. Patientföreningen för sällsynta diagnoser vill att det ska finnas ett medicinskt centrum vid varje universitetssjukhus för att den utspridda kunskapen ska samlas och för att forskning ska komma till stånd. Just nu är det på gång i Göteborg och idag fick vi en redovisning i hopp om att vi ska ska driva på att det ska finnas ett på Linköpings universitetssjukhus. Jag tror att det är väldigt viktigt att det forskas om dessa diagnoser för att kunna ställa dem så tidigt som möjligt för att i tid ge adekvat hjälp. Det är en fråga som vi måste titta mer på regionalt som nationellt.

söndag 23 oktober 2011

Berga samlar sig

Idag var jag med på det möte som hölls för allmänheten i Funkaboskolans matsal angående bränderna och framtiden i Berga. Det var fullt och många ville prata och hade olika syn på hur allt kan bli bättre. Några spridda röster ville kritisera allt från polis till invandrare och dåligt föräldraskap. I grunden handlar det om klyftor och sociala strukturer i samhället och det är politikens sak att motverka. Ett jämlikare samhälle tjänar alla på och ett stöd till dem som inte förmår vara en aktiv förälder eller samhällsmedborgare är nödvändigt. Jag som nattvandrat i många år i Mönsterås och snart ska bli Bergabo kunde naturligtvis inte låta bli att skriva upp mig på listan för Vuxna på stan. Jag tror att det kan bli något positivt nu, samtidigt kan man inte låta bli att känna sorg. Sorg för att det skulle krävas så mycket förödelse för så många innan vi får till stånd ett engagemang hos alla.

onsdag 19 oktober 2011

Fokus på neuropsykiatri!

Idag har psykiatridelegationen haft en temadag om neuropsykiatriska funktionshinder. Det var en mycket givande dag som började med en patientberättelse. Robert som har aspergers syndrom delade med sig av sitt liv på ett fantastiskt sätt. Att det var först när han började på folkhögskola som han hittade sin identitet och när han läste på KOMVUX i sin egen takt som han fick höga betyg. När han fick sin diagnos i vuxen ålder var det en stor lättnad för honom då det gav en förklaring till många saker i hans liv. Robert var nöjd med den hjälp och den vård han har fått och fortfarande får, men han anser att arbetsmarknaden bara utgår ifrån att alla ska vara lönsamma i ett kort perspektiv. För honom var det skönt att till slut, efter en lång kamp, bli förtidspensionär, men för samhället är det en förlust då han besitter stor kompetens.

Dagen fortsatte med ett brett innehåll med olika perspektiv från alla delar av psykiatrin och länet. Diskussionerna blev många och det skapades nya frågor men också en större insikt. Organisationsfrågorna och samverkan i länet var det stort fokus på men även mer samhälleliga och övergripande tankar framfördes tex:
- Att samhällets förändringar tydliggör symtomen av psykiska funktionshinder.
- Ska individen anpassas efter samhället eller ska samhället se till att integrera alla personer?
- Vill vi smalna av normalitetsbegreppet för att verkligen hitta en ohälsa så tidigt som möjligt? Eller är det bättre att psykiatrin jobbar för att vidga normalitetsbegreppet så att färre känner sig annorlunda?
- Hur ska vi hindra att utredningar inom neuropsykiatrin inte ses som en luckrativ marknad?

Jag vill rikta ett STORT TACK till alla som var med, särskilt vår patient Robert, Olle Hollertz, Jessika Grimheden, Lars Borg och Annika Forsgren!

måndag 17 oktober 2011

Budget och plan i ekonomisk svåra tider

Idag har vi i landstingsmajoriteten presenterat budget och plan i hela länet. Tyvärr så drabbas även vi av lågkonjukturen och skattekraften ser sämre och sämre ut. Om vi som ändå är ett landsting med god ekonomi ser svårigheter de kommande åren, undrar jag hur de landsting som redan nu har ett underskott, ska klara av det. Det krävs att regeringen går in och hjälper kommuner och landsting med att klara av välfärden! Trots att ekonomin är i svajning så satsar vi 800 miljoner denna mandatperiod på byggnader och systematiska förbättringar. Vi tar även andra viktiga steg i planen. Vi ska genusgranska landstingsplanen för att försäkra oss om att våra satsningar blir jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Som en del i patientsäkerhetsarbetet ska större fokus läggas på den könsuppdelade statistiken utvärderingar göras kontinuerligt och vid skillnader så ska det åtgärdas. Kulturen ser vi som en framgångsfaktor i hälsoarbetet, både i det förebyggandet som i rehabiliteringen.

Borgarna är missnöjda som det ska, men rätt kul är det när den ena företrädaren säger att vi inte gör några satsningar alls, medan den andra borgerliga företrädaren tycker att det är allianssatsningar i vår budget! Hmm undrar vilket som är värst.....

torsdag 13 oktober 2011

Var är relevansen?

Cancersjuka som måste jobba, barn som inte vågar äta för att inte vräkas, ökad arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa - självmord, förslag om att socialbidragstagare ska jobba utan lön, Saudiarabien på besök på svensk vapenfabrik, listan kan göras lång över nyheter som är fruktansvärda och orättvisa i Sverige, men media sätter alla sina grävande journalister på att undersöka Juholt! Det är absolut nödvändigt för förtroendet för demokratin att alla vi politiker gör vårt yttersta för att inte begå fel och varje dag tänka på att vi är folkvalda och representerar folket. Men det får vara någon måtta på hur media jagar VISSA politiker in absurdum! Det handlar inte längre om att ta reda på sanningen det handlar enbart om rubriker och att fälla den jagade. Marknaden har fått ta över stora bitar av samhällets viktiga ansvar och nu lämnas demokratin över till media och deras drev! Hur tror vi att vi på detta sätt ska få fram fler människor som orkar och vågar hålla på med politik? Det urartar vår demokrati!

måndag 10 oktober 2011

Utveckla vården genom kulturen!


Kultur och hälsa tycker vänsterpartiets landstingsgrupp är väldigt viktigt därför skrev vi följande;
Vården befinner sig i en ständigt utvecklande fas genom forskning. Hjärnforskningens utveckling har inom den senaste tiden expanderat kraftigt. Nya rön har fastlagt kopplingen till kulturen och dess effekter när det gäller rehabilitering. Vid sövning och uppvaknanden har musik använts. Likaså inom tandvården.
I Helsingborg har man genomfört ett pilotprojekt under namnet ”Kultur på recept”. Under ett år har 24 långtidssjukskrivna deltagit i projektet. Det huvudsakliga syftet har varit att utveckla en modell för hur rehabilitering med stöd av kultur kan organiseras och genomföras till långtidssjukskrivna. Diagnosgrupperna har varit depressioner, stress och ångest, långvarig smärta i nacke , axel, rygg samt generaliserad smärta. För en majoritet av deltagarna har det handlat om en kombination av värk och psykologiska besvär. Mångfald och variation parat med sammanhang och gemenskap har varit viktigt. ”Kultur på recept” har använt sig av två hälsogenererande processer – gruppen och kultur. Kulturpedagoger har genomfört aktiviteter i sång, musik, konst, trädgård eller museibesök.
Fokus har i det här projektet varit att bejaka det friska hos varje individ och inte enbart med fokus på själva sjukdomen. Utvärderingen visar att modellen har varit möjlig att fullfölja med ett gott resultat.
I Kalmar Län har vi möjlighet att utveckla vår vård med kulturen som en
en friskfaktor i verksamheten. Låt oss använda våra kulturinstitutioner i en samverkan med vården ! Här finns oändliga möjligheter till utveckling!

Världsdagen för mental hälsa

Gunilla Johansson (s) som är ordförande i funktionshinderrådet och jag har idag en insändare  i Östran för att uppmärksamma vår duktiga personal och brukarorganisationer; 

Idag är det Världsdagen för mental hälsa.
Den firas varje år runtom i världen för att uppmärksamma frågor som rör psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Enligt WHO definieras mental hälsa idag inte enbart utifrån närvaro/frånvaro av psykiska störningar eller problem, utan innefattar alla psykologiska och sociala aspekter som bidrar till individens välmående.

Psykisk ohälsa är något som berör de flesta av oss någon gång i livet och förekommer i alla kulturer och kan vara tillfälliga men även livslånga. De kan vara följder av eller orsaker till andra hälsoproblem som stress eller bero på ärftliga faktorer men psykisk ohälsa förvärras alltid av fattigdom och socialt utanförskap. Samtidigt är en god mental hälsa en förutsättning för att må bra och för att fungera ihop med andra människor och kunna var delaktig i samhället.
Det är en utmaning för hälso- och sjukvården att erbjuda bästa möjliga vård till alla utifrån deras behov. Vi måste hela tiden göra mer för att integrera ett medvetande om mental hälsa i alla aspekter av planeringen av och i hälso- och sjukvården på alla nivåer. För att göra vården bättre och mer säker är det nödvändigt att på fler sätt involvera patienter och anhöriga i detta arbete.
Vi vill därför på denna världsdag för mental hälsa, hylla allt det goda arbete som vår personal gör dagligen och alla de organisationer som på olika sätt gör fantastiska insatser för att uppmärksamma och lyfta dessa frågor.


lördag 8 oktober 2011

Norrköpings äldreomsorg

I Norrköping är det Vänsterpartiet som har ansvar för äldreomsorgen. Den har fått goda betyg i Öppna Jämförelser och i PROs äldrebarometer. Några politiska ställningstagande de har genomfört för att nå dessa goda resultat är att de har sagt nej till LOV, bygger ut de särskilda boenden, utvecklar anhörighetsstödet, har heltid som rättighet och deltid som möjlighet dessutom har de särskilt boende  för dem med finskt och asyrrisk/syrianskt modersmål. Det är en valfrihet som vi tror på, där de som behöver omsorg kan välja vad de ska få, inte enbart en etableringsfrihet för företagare eller vårdbolag. Vänsterpartiets kampanj "Vem ska hjälpa mormor?" utgår just ifrån en äldreomsorg som vi själva vill ha när vi blir gamla och en omsorg som vi och våra söner vill jobba med!

torsdag 6 oktober 2011

Kulturella smakbitar

Några intressanta uttalanden från dagens konferens:
Island har Tobak på recept!
England har Romaner på recept!
Butan har infört BruttoNational Lycka istället för BNP!
Finland har framgångsrikt använt musik i rehabilitering av STROKEpatienter!
Boston har neuroarkitektur!
Man kan inte göra sig till hund för ett ben! Apropå att översätta kultur till pengar.
Kulturella aktiviteter kan lägga liv till åren och år till livet.
Konst kan reducera sjukvårdskostnader med 183 000/år.
Medelhavsdiet och fysisk aktivitet minskar risk för alzheimer.
Dans har visat sig ha goda effekter på stökiga killar och på tjejer med ätstörningar.

onsdag 5 oktober 2011

Kultur för livet

Vilken roll kan kulturen spela för utvecklad välfärd och hållbar utveckling i Kalmar län? Den frågan hoppas jag få svar på när jag imorgon åker på en Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet i Malmö.

Kulturen är en betydelsefull faktor, både för att förebygga ohälsa, men även som en del i tillfrisknandeprocessen. Jag tror att om vi integrerar kulturen i hälsoarbetet så är det en framgångsfaktor på många sätt. Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan har ökat. Det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa, det har forskningen visat på senare år. Idag vet man att kulturaktiviteter kan vara hälsofrämjande och utgöra ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling.Konferensens syfte är att förmedla kunskap och inbjuda till dialog om forskning och praxis inom området kultur, hälsa och livskvalitet. Konferensen vill utmana till nya otraditionella samarbeten och lyfta fram kulturens roll för hälsa och välfärd i Norden. Det ska bli spännande vad jag kan ta med mig hem och utveckla det som vi i landstingsmajoriteten har skrivit in i planen.tisdag 4 oktober 2011

Borgerlig valfrihet

Valfrihet! Vilket innehåll har det ordet fått? Sänkta skatter så att vi får mindre i statskassan för att på så sätt urholka den offentliga sektorn. Då skapar man större valfrihet hos dem som har möjlighet att öppna privata vårdcentraler och skolor. Regeringen skapar en marknad för privata utförare när de slår sönder ett välfungerande och demokratiskt behovsstyrt system. Tror verkligen borgarna på att det handlar om en jämlik valfrihet för  alla medborgare? Tror de att när alla blir sjuka så vill alla hellre leta reda på vem av de olika utförararna som är bäst lämpad, än att gå till närmsta vårdcentral/sjukhus? Tror de att alla har den förmågan vid ett sjukt tillstånd? Den orken? Jag läser i Dagens Samhälle, nr 33, att de med störst behov har svårast att välja. En självklarhet men som tyvärr inte stoppar borgarnas vansinniga politik.

Region i Sydsverige?

Idag har ett historiskt steg tagits i och med att arbetsutskottet i landstinget tillsammans med regionförbundet nu gemensamt arbetat fram ett underlag om framtida regionbildning. Den ursprungliga tanken kring ett enat Småland tillsammans med Blekinge och Östergötland  finns inte längre som alternativ. Jönköpings län vill bilda en egen region och Östergötland och Kalmar län är överens om att enbart de två är för små att bilda en region. Kronoberg och Blekinge, liksom Skåne, vill ingå i en sydsvensk regionbildning och nu frågar Kalmar län efter kommunernas uppfattningar.
Följande två frågor ska länets kommuner svara på innan den 30 november i år:

- Stöder kommunen, med utgångspunkt från nuvarande förutsättningar, att Kalmar län medverkar i en ny regionbildning i Sydsverige baserad på en avsiktsförklaring som berörda län gemensamt utarbetat och godkänt?

- Finns det särskilda förhållanden som kommunen anser att man bör ta hänsyn till den fortsatta regionbildningsprocessen?

fredag 30 september 2011

Bättre vård och mindre tvång

Igår hade SKL tillsammans med psykiatrin i landstinget en inspirationsdag om heldygnsvården. Det blev en mycket bra dag och diskussionerna började redan i bussen från Kalmar till Oskarshamns Folkhögskola. På vägen hem var det märkbar skillnad på entusiasmen inför morgondagens arbete och många pratade om att de inte bara hade fått en bra information, utan även blivit inspirerade av dagens föreläsningar, debatter och diskussioner.

Under dagen framkom det som vi i vänsterpartiet alltid hävdat, att psykiskt sjuka är en klassfråga och att klyftorna ökar i samma takt som psykisk ohälsa. En fruktansvärd siffra som vittnar om vilken ensamhet många lever i är att var 10e patient med schizofreni som dör, ligger hemma i mer än en vecka innan någon upptäcker att de har dött!! Denna siffra har ökat. Deras ekonomiska ersättning har dessutom legat still de senaste 7 åren! En annan skrämmande siffra är att var tredje person som blir fastspänd är en kvinna under 35 år! Det är främst kvinnor med självskadebeteende som man inte har lyckats forska fram en bättre metod för att hindra dem från att göra illa sig själva.

Den patientberättelse som vi fick av Hjärnkolls attitydambassadör Åsa var väldigt stark men visade även på vilka svårigheter personalen inom psykiatrin har. Åsa berättade hur lätt det är att knäcka koderna för vad man ska och inte ska säga om man vill bli inlagd eller inte. Hon berättade också om hur viktigt det är att personalen hela tiden frågar patienten om allting och att för att återhämta sig är den materiella standarden nödvändig. Man måste ha en bostad och en trygg inkomst för att ha minsta möjlighet att komma tillbaka från en längre tids sjukdom. I dagens samhälle med utförsäkringar fungerar det inte alls utan ökar bara på den psykiska ohälsan!

För de psykiskt sjukas skull, byt regering!

onsdag 28 september 2011

Lögn och elakt förtal

En grov felcitering har gjorts på borgerlig blogg! Att privat vård är av ondo är det ingen som har sagt!! Och det är bara löjligt att försöka få det att låta som vi vill riva upp hälsovalet, som vi är väldigt stolta över! Att gå fel i hur lagen om vårdval påverkar den offentligt styrda primärvården och hur slutansvaret ser ut var det många som gjorde, inte minst borgarna. De vill både äta kakan och ha den kvar. De vill att den offentligt styrda primärvården ska ta över så fort en privat inte vill följa reglerna för hälsovalet. Tyvärr så kan vi inte längre ta hänsyn till var det vore bra att det finns en hälsocentral. Vi har bara ansvar för att det finns minst en i varje kommun. Vänsterpartiet tycker att kraft, pengar och resurser ska läggas på att förbättra den befintliga hälso- och sjukvården, borgarna vill lägga kraft, pengar och resurser på att slå sönder ett fungerande system för att de bara ser till driftsformen, medan vi värnar om skattebetalarnas pengar!

tisdag 27 september 2011

Från dagens landstingsfullmäktige

Inför dagens landstingsfullmäktige så var det bara en interpellation som var riktad till mig. Svaret på den kan du läsa här på Landstingsbloggen.

fredag 23 september 2011

Psykiatrin i fokus

Var på en mycket matnyttig dag om psykiatrin i onsdags där det var allt ifrån politiker, psykiatriker och patienter med. För att veta vad som är bra eller dåligt och för att få resultat krävs det mer mätningar men även utvärderingar och forskning för att kunna utveckla metoderna. Landstingen har börjat men det saknas fortfarande väldigt mycket av mätning ute i kommunerna. Man måste jobba med brukarna på ett systematiskt och organiserat sätt på alla nivåer. Patienterna tyckte att man måsta fokusera på bemötande och att ge tydlig information. Byte av läkare måste vara en självklarhet liksom att akutmottagningar är välkomnande med direktkontakt. På slutna avdelningar bör det finnas aktiviteter och intresserad personal liksom goda sovmiljöer och uteplatser. En forskning hade gjorts visade att myten, att majoriteten av människor med bipolär sjukdom och schizofreni är kreativa, är sann! Seminariet avslutades av författarinnan Beate Grimsrud som jag köpte två böcker av.

måndag 19 september 2011

Kulturen som social kraft

Idag fick jag möjlighet att få en glimt av det fantasiska som utspelade sig på Kalmar Konstmuseum. Östeuropeiska konstnärer visade och berättade om sina kulturprojekt och vilken drivande social kraft den är. Bara fantasin sätter gränser för var och hur kultur kan framföras och upplevas.Kalmar kommer alltid att bli ihågkommen för den internationella och konsnärliga mötesplats som den fick äran att vara idag!

För övrigt borde Palestina erkännas som en fri stat!

söndag 18 september 2011

Demokratiarbete i regionfrågan

Igår stod jag tillsammans med representater från socialdemokraterna och miljöpartiet i Oskarshamn och diskuterade regionfrågan. Alla skulle få välja på tre viktiga områden för en regionförstoring. Det var fem valmöjlighter: Demokratifrågan, Infrastruktur, Kultur/identitet, Sjukvård och Arbetsmarknad. Sjukvården blev det absolut viktigaste området. Något annat som var väldigt tydligt var att till 90% ville ingen oskarshamnare bilda region med Skåne! Det blir intressant att ta med sig idag när jag ska till Skåne och diskutera just regionfrågan.

torsdag 15 september 2011

Bra dag

Kul att Kalmar FF vann matchen mot Göteborg, till och med jag som aldrig haft något intresse för sport på den nivån blir glad. Eller kan det bero på att solen skiner? Mest tror jag det beror på att jag idag ska få gå på ett intressant seminarie om Jämlik hälsa och vård som landstinget genomför tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner & Landsting). Vi ska få reda på hur det ser ut med jämlikheten i landet och hur ojämlikhet i vården kan åtgärdas. Det ska även vara fokus på vad man kan göra som politiker och som beställare. Lokala exempel på hur man jobbar med det i verksamheterna redan nu ska bli spännande och den avslutande diskussionen om hur vi ska jobba för jämlikheten i vårt landsting.

onsdag 14 september 2011

Unga Vuxna -Ja!

Den politiska viljan för att fortsätta med Unga Vuxna där det finns och öppna det där det inte finns är tydlig. Vi vill men det måste finnas tillräckligt med personal och vi måste lära oss av våra erfarenheter och se helheten. När psykiatrin saknar folk och måste lägga all kraft på att klara de patienter som väntar att få komma till BUP så är organisationsformer inte prioritet ett, det måste vi förstå som politiker. Verksamheten gör sitt bästa för att bemanna överallt där de behövs och unga vuxna i Kalmar får vård, även om organisationsformen Unga Vuxna inte finns. Nu är det på gång att se över allla de instanser som tar hand om och kommer i kontakt med unga vuxna som mår psykiskt dåligt, förutom BUP är det skolhälsovården, primärvården och Ungdomsmottagningen. För att göra det enklare för ungdomarna och få en större chans att fånga in alla som behöver hjälp måste vi samverka på bästa sätt och varje instans ska göra det den är bäst på. Inför ett öppnande av Unga Vuxna i Kalmar måste vi självklart ta tillvara på erfarenheterna från andra Unga Vuxna i länet och självklart måste vi ta hänsyn till att uppdrag liksom verklighet förändras.

Oppositionsarbete

Idag är det landstingsstyrelse och många viktiga beslut ska tas. Högkostnadskyddet som den borgerliga regeringen vill höja har vi i landstingsmajoriteten lämnat ett remissvar på att vi anser det fel, naturligtvis får vi inte stöd av oppositionspartierna. De kommer naturligtvis att försöka skrika sig ur ansvaret helt och skylla på att vi har höga avgifter i landstinget. Det är lätt att sitta i opposition ibland men i vårt landsting är det nog svårt för det går alldeles för bra för oss och det märks tydligt att borgarna inte har mycket kritik att komma med när de, både i bloggar som i tidningarna, lägger sitt mesta krut på lilla mig ;-)

tisdag 13 september 2011

Rösträtt åt kvinnor och renhet åt män

Ja, så var en slogan på det tidiga 1900-talet när kvinnorna slogs för sin rösträtt och mot prostitution och vit slavhandel, det som nu kallas för trafficking. Igår var det exakt 90 år sedan kvinnorna fick rösta i Sverige och det firades i Emmaboda med att Hjördis Levin, fil dr i historia, föreläste om denna kamp ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Ett delmål som vanns var att även kvinnor fick bli myndiga vid 21 år med möjlighet att klara sig själva. Kanske gick det igenom lättare för att man då samtidigt minskade männens försörjningsbörda....

Ett stående skäl till att kvinnor inte fick rösträtt var att de rika männen i första kammaren, där besluten togs, inte ansåg att kvinnor visat tillräckligt stort intresse för att vilja ha röstträtt. På något sätt påminner denna retorik om det som alltid har hindrat män från att bli fällda för våldtäkt, kvinnorna har inte sagt ifrån tillräckligt mycket.

Kampen för att få en allmän rösträtt där även kvinnor inkluderades var lång och svår och det var många som fick slita hårt för det som vi anser som en självklarhet idag. Samtidigt som vi lyssnade till Hjördis på Folkets Hus pågick ett fullmäktige i salen bredvid som ett levande bevis för hur denna kamp lönade sig. Rösträttshistorian är bara ett exempel på hur lång tid det kan ta att genomföra förändringar därför får vi aldrig ge upp! I framtiden tror jag att sex timmars arbetsdag, solidariskt finansierad välfärd mm är lika självklart som kvinnlig rösträtt!

torsdag 8 september 2011

Forskning och ansvar

Liksom i EMU-frågan har vi i vänstern ännu en gång rätt! En ny forskarrapport som presenterades på DN debatt påvisar det som vi länge hävdat, att privatiseringar i välfärden inte har ökat effektiviteten. Även i tidningen Dagens Samhälle står det att ökad konkurrens inte har gjort vård, skola och omsorg varken bättre eller billigare. Jag fortsätter därmed att hävda, med forskningen i ryggen, att det inte privatisering och konkurrens som gör verksamheter bättre, däremot ger ökad delaktighet, bra ersättningssystem, uppföljningar och demokratisk styrning goda effekter. Nu krävs systematiska jämförelser och konsekvensanalyser av vårt välfärdssystem för att verkligen kunna följa hur vi bäst förbättrar skola och vård.

Christer Christer, ta nu det lilla lugna, hade du varit med på pensionärsrådet så hade du vetat att det var Överums hälsocentral som togs upp och att de boende där var djupt oroliga över att ingen skulle ta över efter nuvarande läkare. Jag dömer inte ut någonting och jag tycker det är fruktansvärt trist att nuvarande läkare kanske inte vill gå in i Hälsovalet. Att jag och många med mig tvivlar på att det blir många aktörer som söker sig dit är väl inget att gapa om.

Jag tar mitt ansvar!

onsdag 7 september 2011

Ömma tår

Oj, en öm tå måste jag har trampat på eftersom det centerpartistiske oppositionsrådet reagerar så starkt på mina reflektioner efter pensionärsrådet. Men tror han att det vimlar av privata företag som vill öppna hälsocentral i Överum så är han nog ganska ensam om det. Visst har det införts många fler vårdcentraler i vårt avlånga land men som mest på de ställen där de behövs som minst, sett ur vårdtyngdhet. Ska man tjäna pengar på vård måste det ju finnas många patienter och dem kryllar det inte av på glesbygden!

Pensionärernas rätt

Har precis haft första halvan av dagens pensionärsråd och det är många frågor som diskuteras. Pensionärerna har tyvärr flera anledningar till att vara arga. Deras utlovade skattesänkning blev det inget av, vårdvalet har drabbat alla men på landsbygden är det flest pensionärer som bor kvar och de som får åka längre när det inte är lönsamt att driva en vårdcentral. Det är borgerlig valfrihet det. Man ska välja vem man vill gå till, men om det inte finns någon i närheten? Som grädde på moset föreslår nu den borgerliga regeringen en höjning av högkostnadsskyddet, som självklart slår hårdast mot dem som är mest sjuka därav många äldre. Jag kan förstå varför de borgerliga politikerna är tysta på mötet! Regionfrågan diskuterade också och någon tyckte minsann att indelningen Götaland, Svealand och Norrland skulle duga om vi nödvändigtvis måste vara stora!

torsdag 1 september 2011

måndag 29 augusti 2011

Kulturpris!

Inte bara våra fasta kulturinstitutioner gör ett fantastiskt och välrenomerat arbete utan även våra andra kulturutöver. Nu är det Virserums Konsthall som får ett nordiskt pris. Vilken ära för vårt län!
Läs mer om landsbygdens konsthall.

Dessutom har Kalmar Konstmuseum en spännande vernissage på lördag!

Eva-Britt Svensson

En mycket duktig vänsterpartist som från många håll blivit uppskattad för sitt envisa engagemang måste nu av hälsoskäl lämna sin post som ordförande i EU-parlamentets utskott för jämställdhet. Hon har blivit känd och respekterad för sitt engagemang och kunnighet i kvinnofrågor och även fått pris för det. Självklart kommer hon att lämna ett tomrum men det viktigaste är att hon tar hand om sin hälsa och förhoppningsvis kan komma tillbaka till politiken igen. Vi är många som känner till hennes fantastiska arbete och jag vet att det finns en stor chans att hon kommer till Nybro för att föreläsa, den chansen tänker jag INTE missa!

torsdag 25 augusti 2011

Driftform och/eller innehåll

Jag har fått ta emot mycket kritik för att vi i Vänsterpartiet bara bryr oss om själva driftformen när vi värnar om våra offentligt ägda och styrda hälsocentraler och sjukhus. Särskilt har det påhoppet kommit ifrån Centern. Men Centern kräver nu att 50% av all offentligägd vård ska privatiseras! Det är lika lite innehåll som i LOVen, det är bara en valfrihet för dem som har möjlighet att öppna eget. Är du sjuk struntar du i vem som hjälper dig bara du får den hjälp du behöver. Därför är vi i Vänsterpartiet måna om att använda skattepengarna så att de kommer så många till del som möjligt. Vi vill satsa på innehållet och förbättringar och låta eventuella vinster gå tillbaka till personal och patienter. Inte på att slå sönder redan uppbyggda strukturer betala för nya och låta pengarna försvinna bort från verksamheten till privata fickor eller i värsta hand till skatteparadis. Vi vill låta patienterna få reell valfrihet över sin egen vård, inte ge dem ytterligare ett jobb att leta efter den läkare som är bäst och billigast, det vet vi ju alla vilket dåligt resultat det har blivit av att vi har många olika el-leverantörer tex. Inte billigare och inte bättre! Det är även viktigt att det är demokratiskt styrt och att alla har insyn. Som det är nu är det inga likvärdiga villkor för offentliga och privata då de offentliga alltid har ett större åtagande och inte kan säga nej. Det måste finnas vård för alla överallt men det är sällan en privat vårdgivare vill öppna en hälsicentral på ställen där vårdtyngden är stor och lönsamheten knapp. Se igenom borgarnas så kallade valfrihet och ta en extra titt på just Centern som har drivit en fientlig kampanj mot facket och nu mot den offentligt drivna vården!

onsdag 24 augusti 2011

Tillbaka! SKL! Kampanj!

Jag har varit tillbaka i jobbet sedan tre veckor men har fortfarande inte kommit in i rutinen att blogga, men ska skärpa mig. Jag har idag varit i Stockholm och träffat partikamrater från hela landet för att på förmiddagen ägna oss åt att diskutera Inriktningsdokumentet för SKLs kongressperiod 2012-2016. Det blev många intressanta diskussioner och jag tog bland annat upp folkbildning och folkhögskolan som saknas helt i dokumentet och så slog jag ett slag för jämställdheten också.

På eftermiddagen startade Vänsterpartiet äldreomsorgskampanjen Vem ska hjälpa mormor? Äldreomsorgen är definitivt en jämställdhetsfråga! Det är flest kvinnor som arbetar med äldre, det är flest kvinnor som fortfarande har det största ansvaret för hem och familj och det är flest kvinnor som utgör anhörigstödet till den person som inte får tillräckligt med vård och stöd. En representant från Kommunal gav oss några hiskeliga siffror. 2009 var det 18 000 som i sitt förstahandsval ville studera omsorg, 2010 var det bara 3000! 50% av dem som börjar jobba inom äldreomsorgen slutar efter 5 år och enbart 30% är kvar efter 10 år. Dessa siffror talar ett tydligt språk om hur tungt, lågavlönat och svårt jobbet är. Hon berättade även om den "samvetsstress" som personalen känner när de inte kan ge de äldre den omsorg som de önskar och behöver. Den stressen känner jag igen från mina 14 år som högstadielärare där förutsättningarna för att ge individuell undervisning utifrån varje elevs möjligheter aldrig fanns. Ytterligare en orsak till att färre och färre väljer att fortsätta jobba med äldre kan vara de förslitningsskador som det ger och det omöjliga i att få det klassat som en arbetsskada. 2009 var det 259 som fick sin skada godkänd som en arbetsskada, 200 av dem var män och enbart 59 kvinnor. Det finns mycket som måste göras om vi ska ha en äldreomsorg värd namnet och som dessutom är en bra arbetsplats!

fredag 8 juli 2011

SEMESTER

NU tar jag semester, kommer tillbaka i augusti.

Medias roll

Jag hann med flera bra seminarier i Almedalen bland annat Vegetarisk mat i offentliga verksamheter, för djurens och miljöns skull, kvinnors ökade psykiska ohälsa och regeringens folkhälsoplan som helt saknar både analys och strategi för det och kulturens finansiering där moderaternas enda lösning var donationer och sponsring. Höjdpunkten var naturligtvis Vänsterpartiets dag som var fylld med bra och intressanta seminarier och så Ohlys tal . Det var först när jag kom till vandrarhemmet på kvällen som jag fick läsa om att vår dag hade överskuggats av partiledarfrågan. Det var inget vi märkte på plats då det hade varit full diskussion om politik i Vänsterpartiets tält och massa folk under talen. Naturligtvis hade Lars och Jonas märkt av det hela dagen och blivit utsatta av att media som vanligt försöker hålla fokus borta från vår politik. Att Jonas kandiderar var ingen nyhet utan det var bara media som gjorde det till det. Välplanerat som vanligt då de även hade ringt runt till alla distriksordföranden innan. Förra året var det något annat stort medialt utspel när det var vår dag Det är ungefär som när man läser tidningarna efter en kongress, man undrar om media har varit på samma som en själv. Jag tycker att det är sorgligt att medias fokus är så skandalinriktad istället för att föra fram seriös debatt. Det skulle vara mer diskussion om hur stor roll media faktiskt speglar för gemene mans tron på demokrati och vårt samhällsbygge.

måndag 4 juli 2011

Almedalen

Det märks att sommaren har kommit även om det inte är semester ännu. Alla officiella möten är slut men vi i landstingsmajoriteten har vårt vårdseminarie på onsdag i Almedalen. Det är roligt då vi ska ha med företrädare från läkargruppen, kommunal och vårdförbundet och en patient. På så sätt hoppas vi kunna belysa arbetet för att nå Sveriges säkraste sjukvård från många olika håll. Jag har tidigare tyckt att Almedalen varit lite långt ifrån den riktiga verkligheten men förra året lärde jag mig massor och jag hoppas att vi kan knyta ännu fler kontakter i år och lära oss mer av varandras goda exempel för den bästa vården. Jag ser också fram mot att få vara med på Vänsterpartiets dag imorgon!

onsdag 22 juni 2011

Folkbildning, motor i regional utveckling

Igår hade vi regionförbundsstyrelse och det var flera goda beslut som togs. Jag kände mig nöjd över att i den nya RUSen (RegionalUtvecklingsStrategi) har folkbildningen fått ett eget stycke. Våra folkhögskolor och studieförbund spelar en viktig roll för att bryta utanförskap och ge människor en ny chans och möjlighet till ett livslångt lärande. Med sitt unika sätt att arbeta med jämställdhet och demokrati ger de sina studenter stora möjligheter till att vara aktiva medborgare. För att alla våra politiska processer , inte minst nu när vi står inför en regionförstoring, ska vara så demokratiska som möjligt så behöver vi medvetna medborgare.

måndag 20 juni 2011

Den ojämlika tryggheten

Det var inte bara under kongressen i Malmö som jämlikhet och ojämlikhet har diskuterats. Under vårt Vänsterforum på Ölands folkhögskola i helgen hade vi en superb föreläsare från Folksam, Håkan Svärdman. Han pratade om socialförsäkringarna historiskt, nuläget och i framtiden. Det är en rätt skrämmande "utveckling". Nu är det bara 4 % som får 80% av sin lön när de är arbetslösa och runt 800 000 personer på den svenska arbetsmarknaden har ett undermåligt skydd. Det blir större och större hål i det sociala skyddsnätet och de som behöver mest skydd får minst. De som har möjlighet tecknar privat försäkring vilket gör klyftorna ännu större. Men i försäkringsbranchen, kunde Håkan berätta, att den kund de vill ha är en vit man mellan 25-35 år och bor vid Stureplan. Är du äldre och/eller har krämpor blir det dyrt.

Det är livsviktigt att vi värnar om socialförsäkringarna för att nå en hög grad av jämlikhet och för att kunna garantera en standardtrygghet.

Det ojämlika Sverige

På den Internationella Världskongressen för Vuxenutbildning (ICAE) i Malmö förra veckan lyssnade jag på Richard Wilkinson, författare till Jämlikhetsanden, som talade om varför jämlikhet är bättre för alla. Han kunde med vetenskapliga undersökningar och med statisktik visa att ohälsa och sociala problem är större i ojämlika samhällen än i mer jämlika samhällen. Arbetslöshet och hemlöshet kan inte förklara allt utan det som gör den stora skillnaden är den relativa inkomsten och det sociala statuset. De psykosociala riskfaktorerna för ohälsa är den låga sociala statusen, hur vi uppfattas i jämförelse med andra och tillgång till familj och vänner. Stress de första levnadsåren är också en riskfaktor. Barns välmående är sämst i ojämlika samhällen och jag undrar hur mycket mer ojämlikt vårt samhälle har blivit nu när barnfattigdomen stadigt ökar. Att Reinfeldt försöker vifta bort den viktiga frågan med att säga att man mäter fel och att det handlar om att fler fått det bättre visar hur lite han vet om vilken individuell och samhällelig skada ojämlikheten gör.

lördag 18 juni 2011

Det ojämställda EU

Trodde att jag idag skulle vara trött efter att ha nattvandrat i Mönsterås till midnatt men ungdomarna höll sig lugna och fem nya föräldrar utökade vår styrka och vår talare just nu Anna Hedh hindrar mig definitivt från att känna trötthet när hon beskriver EU och dess arbete. Vi är ett 40-tal vänsterpartister från Kalmar län som har samlats på Ölands folkhögskola för att i två dagar diskutera politik. Vårt första pass om mänskliga rättigheter med Anna Hedh väcker verkligen många frågor och ger rysningar över hur olik människosynen kan vara. Att det är okej för vissa manliga EU-parlamentariker med prostitution och att de själva gärna berättar om sina goda erfarenheter av det. De prostituerade räcker inte till varken i Holland eller i Tyskland så därför anses det även okej att skaffa fram fler genom människohandel. Det är så man vill gråta! Inte förvånande alls att 70% av EU-politiker är män, varav de flesta över 55 år och bara 3 % är kvinnor i näringslivets styrelser i Europa. Vi förstår att det är tufft för Sveriges 18 EU-parlamentariker och jag är fruktansvärt stolt över Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson som gör ett fantastiskt arbete för jämställdheten i EU!

torsdag 16 juni 2011

Folkbildning i fokus

Jag är nu på konferens i Malmö, A world worht living in, där folkbildningen står i fokus. Jag var på två intressanta seminarie igår och lyssnade bla på en fantastisk man, Rolf Uddman, en 97årig folkbildare. Han sa att folkbildning är att höja kulturella nivåer, analysförmågan och att öka toleransnivån i ett humant sammanhang. Han ansåg att en viktig uppgift för folkhögskolorna och våra studieförbund är att fundera över hur vi ska skapa ett samhälle som inte behöver det materiella som statussymboler utan ett socialt mervärde. Jag passade även på att lyssna på ett seminarie på spanska och kunde nöjt konstatera att jag fortfarande förstår utan problem. Kvällen avslutades i Folkets Park med midsommarfirande och jag dansade glatt "Små grodorna" med uruguayaner. Nu är jag redo för denna spännande dag.

För övrigt tycker jag, av det lilla jag hann höra, att de rödgröna vann i partiledardebatten igår!

tisdag 14 juni 2011

Ännu en glad nyhet!

Två hygienmätningar har gjorts i alla landsting och det känns att landstinget i Kalmar län är på god väg mot vårt mål att ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014. Vi är ett av de tre bästa länen i landet och det är 8,6 % av patienterna på länets sjukhus som har drabbats av någon form av vårdrelaterad infektion, att jämföra med snittet i landet som ligger på 9,2%. Jättebra! Men naturligtvis måste vi fortsätta att förbättra oss.

Den 6 juni kommer vi i landstingsmajoriteten ha ett lunchseminarie i Almedalen om just patientsäkerhet och då ska vi ha med oss vårdförbundets ordförande, kommunals viceordförande, ordförande i läkarföreningen för unga läkare och vår alldeles egna "patient" Ronald!

måndag 13 juni 2011

Glädjande nyheter!

Kalmars väldiskuterade Konstmuseum har för andra gången på ett år hamnat på Kulturnyheternas (SVT) kritikerlista. Denna gång är det utställningen The Return of the Losers som rankas på andra plats i listan över de bästa och viktigaste kulturhändelserna i Sverige. Det är stort! Våra kulturinstitutioner fortsätter att göra oss stolta och sätta Kalmar på kartan!

En annan glad nyhet är att det är ett femtontal sökande till tjänsterna inom psykiatrin i Västervik! Det bådar gott att det finns ett stort intresse och nu gäller det att ta till vara på dem alla på något sätt. Även om de inte kan få tjänsten som de sökt kanske vi kan hitta en annan plats i vårt långa län.

fredag 10 juni 2011

Regionfrågan

Storregion norrut eller söderut eller kanske ett splittrat Kalmar län? Ja nu diskuteras det mycket överallt. Alla partier förutom SD är enade om att vi vill ha en större region. Regionförbundets förstahandsval är ett enat Småland tillsammans med Blekinge och Östergötland. Tyvärr har Jönköping parkerat den möjligheten och vill bilda en egen region trots att vissa kommuner där inte vill det.
Det är mycket viktigt att ta med alla kommuner och ha så öppen process som möjligt för att alla ska ha en chans att vara med och tycka till. En regionkonferens kommer därför att anordnas här i Kalmar den 21 juni.
Skåne har bjudit in Kronoberg till förhandlingar men vill inte genomföra ett förstorat Skåne förrän 2019. Nu måste vi i Kalmar län vara aktiva om vi inte ska bli helt lämnade och då måste vi ta kontakt med både Skåne och Östergötland för att höra hur de ser på en förstoring med oss och därefter ta ställning till vad som är mest gynnsamt. Till december måste vi ha bestämt oss och i december 2012 lägger regeringens utredare Sjöstrand fram sitt betänkande.Vänsterpartiet driver ett enat Småland med Blekinge och Östergötland i alla de berörda länen. Den uppgiften delar vi med Centerpartiet.

onsdag 8 juni 2011

Be om doggybag!

Jag hörde på radion igår att de har undersökt hur många det är som ber att få ta med sig sina egna rester från ett resturangbesök. Jag tillhörde den lilla minoriteten på en procent, varav inga svenskar enligt undersökningen, som faktiskt ber om det. Jag har med mig det sedan jag bodde i Nicaragua där det var en självklarhet. Jag tycker att det är viktigt att den goda maten jag betalt för inte blir sopor och jag har dessutom flera gånger upplevt att resturangpersonalen blir glada för de tar det som ett gott betyg för sin mat. På radion sa de att resturangägarnas tips är att man ska be om en doggybag och vill man inte ha det själv så ska man ge det till någon annan som behöver det. Detta beror inte bara på att dessa ägare är extremt solidariska utan för att alla rester är kostsamma och även ett miljöproblem. Så be om en doggybag och spara pengar och miljö och gör någon glad!

Jag är nöjd över att jag idag kunde ge min sekreterares flygplansfrukost till en hemlös i Stockholm, istället för att SAS slängde den. Det gladde fyra personer, flygvärdinnan som slapp slänga mat, Kaj som fick möjligheten att göra något vettigt med det som han ändå inte kan äta, jag som fick nöjet att göra en människa glad och den hemlöse som fick en välbehövd frukost.

tisdag 7 juni 2011

Nationaldag och folkhögskolor

Sveriges nationaldag har blivit en dag då man kan få svenska flaggor till sin flaggstång eller små bordsflaggor om man har blivit en svensk medborgare. Det är bra att vi tar tillbaka den svenska flaggan från rasisterna som har försökt att ha den som sin egna symbol, men kommunerna trevar fortfarande efter hur dagen ska firas på bästa sätt. I Västervik började firandet inomhus med att Multikultikören, bestående av personer från 11 olika nationaliteter sjöng. Kören kom till för språkträning och integrerering av nya svenskar och att de har kul tillsammans märktes senare då jag fick vara med och grilla, sjunga och spela kubb. Ett härligt sätt att lära känna människor med så mycket olika erfarenheter. Jag hoppas att vi kan starta en sådan kör i Kalmar också!

Idag har folkhögskolestyrelsen haft sitt andra möte på Gamleby folkhögskola och förutom god mat och en underbar utsikt fick vi även möjligheten att träffa lärarkollegiet. Det är viktigt att de vet vilka vi är och vi hann även ta en bild som kommer att finnas på varje folkhögskolas hemsida. Vi hade bra diskussioner under dagen och kom fram till flera viktiga uppdrag för både förvaltningen och oss politiker till nästa möte. En viktig sak att ta upp i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är att de landstingsdrivna folkhögskolorna ska få samma möjlighet till information och att driva sina frågor i folkbildningsrådet som rörelsefolkhögskolorna och bildningsförbunden kan göra. Nu är det politiker från SKL som får föra folkhögskolornas talan i rådet och informationskanalen blir inte lika lätt, snabb och tydlig.

söndag 5 juni 2011

Personal till svårast sjuka i första hand!

Börjar bli riktigt trött på all skit som Pierre Edström skriver om mig och oss rödgröna. Jag visade på landstingsfullmäktige tydligt upp handlingsplaner som både psykiatriförvaltning och personalenheten har för att se över personalbristen. Allt ifrån att se över varje avdelning så att det är en god arbetsplats till att använda löneinstrumentet som redan görs vad det gäller PTP (praktiktjänst för färdiga psykologer) som får 27 500 i månaden, att jämföra med Lund där de får 20 000 och Stockholm där de får 22 000. I mitt svar på Pierres interpellation skrev jag att vi även kan tänka oss okonventionella metoder, som tex att ta direktkontakt med psykologer som görs i andra län. Men det ville Pierre få till att det var trolleri vi skulle använda oss av! Det är däremot Pierre som kräver trollerikonster om han tror att vi politiker kan fixa fram psykiatriker och psykologer. Visst är det oerhört tråkigt att Unga Vuxna i Västervik har stängt för sommaren och kanske ända till november, men det psykiatrin har dragit bort är EN personal, för att hon behövs för de svårast sjuka på BUP, de andra finns kvar, från vuxenpsykiatrin, socialen, skolan. Dessutom finns en fullbemannad Unga Vuxna och BUP i Oskarshamn till stöd. Tycker Pierre att det är bättre att vi stänger BUP i Västervik istället för att använda personalen till de svårast sjuka??

Just pga av att Unga Vuxna är sårbart vill vi se över det så att det blir en mer stabil organisation. I Vimmerby ville kommunen dra bort sin personal och då faller Unga Vuxna där, nu står vi med fem vakanta tjänster i Västervik och då måste vi alltid välja de svårast sjuka först. Därmed inte sagt att barn och unga står utan vård, vården finns där hela tiden, men för att fortsätta med det goda arbetet som har gjorts med Unga Vuxna måste vi säkra det arbetssättet så att det inte blir så sårbart. Det är det vi vill göra utifrån den utvärdering av Unga Vuxna som är på gång.

måndag 30 maj 2011

Framtidens psykiatri

Idag har vi haft ett seminarie om framtidens psykiatri för alla fullmäktigeledamöter och allmänhet. Detta är en fortsättning på det fokus som vi vill ha på psykiatrin och då vårt mål är att ha Sveriges säkraste sjukvård 2014 så är en väl fungerande psykiatri en förutsättning. Vi ser även över psykiatrins lokaler men för att veta hur vi ska förbättra dem så att de är optimala även om 10 år måste vi ta reda på vad framtidens psykiatri innebär. Patientmedverkan och omvärldsspaning är viktiga ingridienser för denna utveckling och Jan Nordström, fotograf, författare och konstnär och Ing-Mari Wieselgren, psykiater och utredare på SKL, gav oss sina bilder. Det var gripande och intressant och öppnade till diskussioner som jag är säker på att vi kommer att fortsätta med på alla olika nivåer.

fredag 27 maj 2011

En dag i Vimmerby

Det är många spännande saker som händer i vårt län men det är lite sorgligt att jag har upptäckt det som först när jag jobbar som politiker. Nu har vi regionförbundets arbetsutskott på Astrid Lindgrens Näs, som är en samlingsplats i Vimmerby för kunskap, kultur och upplevelse. Vi har fått information av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge som har funnits i 200 år och har hand om våra tre naturbruksgymnasium, Helgesbo-, Ingelstad- och Gamleby gymnasie. Vi har även tittat på mål och strategier för vår infrastruktur i länet. 2020 ska vi kunna åka till Stockholm på tre timmar. Resenärer med KLT ska öka från 6 miljoner per år till 8 miljoner och det ska gå färja från Oskarshamn till Lettland. Det är några mål och jag hoppas att vi med vår ambitionshöjning inom kollektivtrafiken kommer att kunna göra mycket mer.
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi är på gång och jag är nöjd med att de tog med mina synpunkter från förra mötet så nu lyfts våra folkhögskolor och folkbildningens roll för den regionala utvecklingen fram. Kulturplanen är nu så färdig den kan bli och ska ut på remissrunda över sommaren till alla berörda och ni som inte får den kan läsa den på nätet, på regionförbundets hemsida.

onsdag 25 maj 2011

Imponerande vårdteknik

Idag har vi haft regionsjukvårdsnämnd i Linköping. Det är Jönköpings län, Östergötlands län och Kalmar län som samarbetar inom vården och även jobbar på att få igång ett regionalt cancercentra. Det var genomgång av årsredovisningar och helt klart är att alla våra tre län ger en mycket bra vård nationellt sätt och väldigt ofta är det Kalmar som har de bästa resultaten. Men det finns vissa bitar som vi definitivt måste bli bättre på. Efter mötet besökte vi universitetssjukhuset och fick två entusiastiska och mycket intressanta genomgångar. Först CMIV Center for Medical Image Science and Visualization och sedan BRIVA brännskadeenheten. Vilken teknik på CMIV med en plattskärm med touch där alla bilder finns lagrade och kan användas interaktivt! Vilket jobb för plastikkirurgen på BRIVA med att "laga alla hål" som han uttryckte det! Väldigt fascinerande på båda ställena och jag rekomenderar ett besök för det är väldigt svårt att beskriva.

lördag 21 maj 2011

Kultur, en mänsklig rättighet!

Ännu en gång har regeringen visat tydligt vad de tycker om kultur! Helt skamlöst ska nu den nya gymnasieskolan inte undervisa i estetiska ämnen. Hur ska vi få hela människor, med självinsikt och förmåga till reflektion när de bara ska fyllas med fakta som sen på mest korrekta sätt ska rapas ut och betygsättas? Major Björklund har totalt fastnat i militära strukturer och kan inte se hur viktigt det är att vi bildas i vår kulturhistoria och samtid. Att vi får prova på att teckna och måla, testa olika tekniker och läsa om de stora konstnärerna och en del av oss lyckas hitta ett djupare engagemang i det. Att vi alla kan få dela den glädje det är i sång och musik. Jag älskade mina bild- och musiklektioner även om jag inte var särskilt duktig och jag är glad över att båda mina döttrar har valt estetiska program så de inte blir utan denna livsviktiga undervisning!

torsdag 19 maj 2011

Bamse och Sverige

Som om det inte räcker med Fas 3, utförsäkringar, arbetslöshet och skolk i betygen nu är allas vår käre Bamse med och skickar ut grävlingar ur landet men grävlingarna är glada för de tas emot med glädje i sitt hemland av släkt och vänner! En klar signal om att de som kommer hit inte har någon större anledning att stanna kvar. De har inte haft några bekymmer i sitt hemland. De tror bara att gräset är grönare på andra sidan.

Vad håller på att hända med Sverige?
Vad händer med vår människosyn?

onsdag 18 maj 2011

Vad ska skatten gå till?

Har idag lyssnat hänfört på min bankman och glömde i min euferi att fråga om han inte ville gå med i partiet. Han tyckte att någon måste sätta stopp för de dumheter som regeringen håller på med.( Han sa också att sossarna faktiskt hade börjat lite grann men han hoppades att Juholt kunde ändra på det). Ska man ha en marknadsekonomi fullt ut så kan man inte gå in och stödja vissa delar av marknaden med skattepengar, för då fungerar inte konkurrensen och då urholkas den gemensamma ekonomin. Dvs inga privata vinstdrivande företag, som skola och sjukvård, ska få skattemedel. Inte heller ska det finnas ROT- och RUTavdrag. Han sa att han hade många rika kunder som håvade in hundratusentals kronor i ROT och RUT. Enligt honom gjorde detta bara att hantverkarnas löner steg, liksom hyrorna och att det är tack vare detta som det har blivit en bostadsbubbla. Varför ska de som redan har tillräckligt få hjälp av hela svenska folket med att renovera sina hus, städa sina hus och toppa det med jobbskatteavdrag? Medan de som redan gnager på kanterna ska få sänkt ersättning när de är sjuka, högre hyra och jobba lika hårt hemma som på jobbet? Det är verkligen inte att ge och ta efter behov! Det var intressant att få ta del av bankmannens erfarenheter av den borgerliga politiken.

tisdag 17 maj 2011

Kollektivtrafik och borgerligt krumbuktande

Igår tog vi ett historiskt beslut om att göra en stor och nödvändig satsning på kollektivtrafiken i länet. Nödvändig för oss alla som bor här så att vi kan ta oss till skola, jobb, kulturevanemang, kunna resa över hela länet på ett miljövänligt och bra sätt. Även nödvändigt för att locka till oss fler människor som vill bo i vårt län, då vi är ett av de tre länen i hela landet som minskar sin befolkning. Att detta behövs är alla kommuner, näringsliv och landsting rörande överens om. För att klara av denna ambitionshöjning av vår järnvägstrafik och busstrafik behövs en skattehöjning. Som tur är har vi redan en av de lägsta landstingskatterna i landet och jag är övertygad om att dessa öronmärkta skattepengar kommer att vara det stora flertalet till stor glädje.Varför blir det då en debatt på landstingsstyrelsen. Centern hävdar att inga diskussioner eller utredningar har gjorts. Trots att detta har utretts och stötts och blötts sedan 2006 i Regionförbundet där alla kommuner är med, dvs en större spridning än bara vi i landstingsstyrelsen! Centern tror också att man kan rationalisera fram en 100 miljoner varje år.....Folkpartiet vill ha en förbättring och kanske kan tänka sig att höja skatten lite för att klara det, men bara kanske. Kristdemokraterna vill absolut ha ambitionshöjningen men vill inte betala för den. Moderaterna är tysta. Borgarna måste någon gång ta ansvar för allt de vill ha mer resurser till! Tydligt är ju att ju mer man privatiserar det som egentligen ägs av hela svenska folket och ger skattelättnader för dem som redan har, ju mindre finns det kvar för välfärd och gemensamt ansvar för dem som behöver mest och ingenting för satsningar för det som kommer alla till del. I dagens Barometer kan vi läsa att även experten Lars Calmhed säger att regeringen håller på att urholka finanserna för vår gemensamma välfärd. Dags för borgarna i Kalmar att inse vilka konsekvenser det blir av regeringens politik!

fredag 13 maj 2011

Imperialism eller mänsklig rättighet

Hörde på P1 om Italien där Europridefestivalen börjar om två veckor. I detta högkatolska land finns det inga lagliga rättigheter för homosexuella, och inga politiker har haft kraft att gå emot det men däremot IKEA! Aldrig har väl vinstintressen varit med i en sådan kamp om mänskliga rättigheter. Då de homosexuella anses ha en stor köpkraft hos IKEA valde man att ett homosexuellt par också skulle kunna få ett IKEA familykort och för att göra det tydligt har man gjort bilder av ett homosexuellt par. Detta har väckt starka känslor hos italienska politiker som Berlusconi som anser att IKEA är imperialistiskt när de tvingar på italienarna en syn de inte vill ha. Däremot så är det fler företag som har hakat på IKEA och har delat ut reklam om att de också tror på en vidare familjesyn. Jag hoppas verkligen att företagen lyckas med att luckra upp detta hårt religösa samhälle! En man som blev intervjuad om varför han inte kunde acceptera ett homosexuellt par svarade:
"Ett barn behöver sin pappa för att lära sig att cykla och sin mamma för att........." Han kom inte på något! Så genomtänkt var det!

För övrigt så har mitt inlägg från igår försvunnit från min blogg, är det någon som kan förklara hur det kan gå till???

torsdag 12 maj 2011

Glädje och godhet

Vilken härlig dag!
Inte nog med att solen skiner och det är varmt och skönt utan jag har även fått ta del av både kultur och goda gärningar. Dagen började med att möte med alla kulturkonsulenter i länet och jag insåg hur mycket av deras arbete som jag har fått ta del av på olika sätt som lärare, mamma och som mig själv så klart. Vi har mycket kultur i länet även för barn och ungdomar och en hel del går att läsa på Kulturbus. Därefter var det invigningen av utställningen Plast och Waste collection på Kalmar läns Museum där även Byteatern gjorde roliga, tänkvärda och musikaliska inslag. Två starka kulturupplevelser på en och samma gång!
Efter jobbet tog jag med dottern till Krusenstjernska gården för att fika men upptäckte till mitt förtret att jag inte hade några pengar, utan bara kort, då bjuder en okänd kvinna oss på varsin kaffe och bulle! Hon säger att nästa gång får vi bjuda någon annan. Vilken god gärning! Jag själv betalade för en kaffe med tilltugg på ett café efter ett inslag om god gärning på Tv och inser nu att det verkligen funkar. Det finns till och med på facebook. Vi människor är goda och solidariska i grunden!

onsdag 11 maj 2011

Psykiatri, kultur och näringsliv

Dagarna går snabbt igen. Förra veckan var det full fokus på psykiatrin, främst i Västervik. På fredagen hann jag även med en träff med kulturrådet som tyckte att vi har gjort ett bra jobb med kulturplanen. Målstyrning och direktkoppling till landstinget som vi rödgröna har jobbat för att förbättra uppskattades. Denna vecka blir det mycket kultur och bildningsfrågor och dessutom är det premiär på länsmuséet Bara plast och Waste collection. Tyvärr missade jag invigningen till Konstmuséets The return of the losers men jag ska samla ihop hela lilla familjen för att ta mig dit.

Jag vill också passa på att tacka Peter Akinder för att han satte ord på det jag tänkt när vi helt okritiskt i hela Regionförbundet låter en näringslivsrepresentant berätta om rankningen av företagsvänliga kommuner, som utgångspunkt för våra satsningar i regionen. Mönsterås har länge värderats högt, men faktum kvarstår att inga nyetableringar har gjorts, trots att mycket pengar har lagts ner på markförberedelser, med cykelväg, gatlyse etc som bara har visat vägen till en tom plats i flera år! Välinvesterade skattepengar? Ja det kan man verkligen fråga sig som skattebetalare och tidigare kommunalanställd! Men allt är väl värt en bra ranking i den centerstyrda kommunen.