tisdag 22 november 2011

Vårdförbundet och Vänsterpartiet

Idag hade Vårdförbundet en liten "aktion" utanför landstingshuset i Kalmar. Liksom de hade gjort i Almedalen i somras satte de ut symboliska kors. Det var åtta kors som skulle uppmärksamma att åtta patienter avlider under en vecka pga vårdskador i Sverige. Det är därför som vi driver patientsäkerheten hårt i vårt landsting. Det är fler frågor som vi har gemensamt med Vårdförbundet, tex att vård ska vara kunskapsstyrd inte ekonomistyrd och att modern vård handlar om hälsa och helhet. En fråga som både Vänsterpartiet och Vårdförbundet driver nationellt är att det ska vara möjligt att genomföra en specialistutbildning inom ramen för en anställning.Sedan 2005 har antalet specialiserade sjuksköterskor sjunkit från 65 procent till 50 procent. Enligt Vårdförbundets bedömning bör ca 70 procent av sjuksköterskorna vara specialistutbildade för att vården ska kunna hålla god kvalitet och för att vårdskador ska kunna undvikas. Redan i maj 2010 lade Vänsterpartiet en interpellation till Göran Hägglund om behovet, men förgäves. Det är ett samhälleligt uppdrag att se till att vården är så professionell som möjligt. Det är också en patientsäkerhetsfråga att upprätthålla en hög nivå på vården. Därför anser Vänsterpartiet att vi måste hitta incitament och modeller för att se till att fler vill utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Självklart tycker vi det i landstinget också men den ekonomiska bördan kan inte läggas på de redan hårt belastade landstingen, utan den måste staten vara med på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar