torsdag 17 november 2011

Dela bankerna, för oss småsparares skull!

Vänsterpartiet har idag gått ut med ett ambiöst svar på Eurokrisen. Det Jonas Sjöstedt som är ledamot i EU-nämnden och Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiska talesperson, främst trycker på är att dela de svenska storbankerna genom en bankdelningslag. Det innebär att spekulation skiljs från in- och utlåning så att inte småspararnas pengar riskeras när bankerna spekulerar. Vi vill också höja kapitaltäckningskravet till 20 procent. Om staten räddar ett finansiellt institut från konkurs, ska staten också ta över ägandet samt byta ut ledningen i företaget. En skatt på finansiella transaktioner bör införas liksom en avgift på finansiella transaktioner. Det skulle kunna bidra till att motverka de tilltagande och mycket skadliga handelsmönstren på finansmarknaderna, exempelvis automatiserad s.k. högfrekvenshandel. Statens ägande i Nordea bör utökas och SBAB bör få ett särskilt uppdrag att tillgodose sociala företags behov. Egenkapitalbevis för Sparbanker ska införas och staten ska kunna ge uppstartslån till nya lokala banker. Dessa förslag skulle innebära att stora och viktiga förändringar för vanligt folk, för det är inte vi som ska bestraffas när bankerna har spekulerat bort våra pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar