tisdag 8 november 2011

Tre planer med kultur

Så har både kulturplanen och landstingsplanen levererats och det känns skönt att det är så pass färdigt som det är. Självklart kommer det många åsikter och ibland inte alls de förväntade men alldeles för ofta det absolut förutsägbara. I kulturplanen tar vi sats för kultur i hela länet, barn och unga och kulturarv i vid bemärkelse. För att nå dessa mål har vi fokus på kultur och skola, kultur och hälsa, kultur och kreativa näringar och kultur och besöksnäring. I landstingsplanen fortsätter vi satsningen på våra tre sjukhus och på Cancervården framförallt. Förbättringsarbetet Varje dag lite bättre - kraften hos många ska under denna mandatperiod involvera alla medarbetere och även patienter. Vi har även flitigt skrivit in att jämlikhets- och jämställdhetsaspekten ska tas med i alla våra arbeten. Vi vill ta större grepp om kultur och hälsa genom att sprida de goda exempel som redan finns både inom vården och på våra folkhögskolor. Att vi tar upp kultur och hälsa i två regionala planer har betydelse och nu måste vi få med det i vår folkhälsoplan också! Tre planer med kultur gör i alla fall mig övertygad om att kulturen kommer att ta mer plats på alla sätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar