tisdag 15 november 2011

Inspirerande besök

Igår och idag har vi haft partikamrater från Västmanland på besök. Det har varit väldigt givande och intressant med många diskussioner och erfarenhetsutbyte. Västmanland liknar vårt län i storlek och antal invånare men det är ett klart mycket rödare län i allmänhet och naturligtvis med Fagersta som styrs av Vänsterpartiet. Deras första besök i vårt landstinget var på Psykiatriska IntensivVårds Avdelningen, PIVA, då de hade hört talas om deras goda jobb. Vi hade bjudit dit media, men tyvärr var det ingen som kom. Med tanke på att det skrivits så mycket om psykiatrin tycker jag att det hade varit smakfullt att även kunna visa på det goda arbetet som görs. Engagerad personal berättade för våra kamrater om det framgångsrika arbete med tvångsvård som lett till ett nationellt SKLprojekt. De redogjorde även för hur de har arbetat med attitydförändringar som har ökat lugnet och förbättrat stämningen på avdelningen. Att de inte har ett ställe för personalen inne på avdelning för att de inte ska frestas med att sitta och fika enbart personal. Det hade varit bra för folk i allmänhet och patienter i synnerhet att få läsa att mycket inom psykiatrin fungerar så pass bra att folk från andra län vill komma och lära sig. Efter information om vårt hälsoval, patientsäkerhetsarbete och ekonomistyrning avslutade vi besöket med bildning och konst på Kalmar läns Konstmuseum. Våra besökare var väldigt nöjda och imponerade över bra vård, engagerade tjänstemän, välprofilerade folkhögskolor och internationell och politisk konst, vilket betyder att de kommer att vara goda ambassadörer för landstinget i Kalmar län!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar