torsdag 10 november 2011

Sveriges Kommuner och Landsting

Sitter nu på SKL-kongressens sista dag och just nu behandlas alla motioner som har med folkhälsa och sjukvård att göra. Det är inriktningsdokumentet som behandlas, dvs det dokument som ska beskriva vad SKL ska jobba med denna mandatperiod. Första gången jag läste det var en chock. Fullständigt borgerlig text med stort fokus på deras syn på valfrihet, dvs valfrihet för företag att etablera sig, inte patienters möjligheter att välja innehåll på vård och omsorg. Vänsterpartiet har varit mycket flitiga på att skicka in motioner och en del förändringar har vi lyckats åstadkomma. Jag skrev en motion om foklhögskolornas och studieförbundens viktiga roll i det livslånga lärandet. I den ursprungliga texten fanns de inte med över huvud taget men motionen antogs så nu finns de med. Den andra motionen som jag var med på och som också antogs igår var att SKL ska  utreda vad likvärdiga förutsättningar innebär för de offentliga respektive privata aktörerna. En tredje vänsterpartistisk motion som uppskattades och antogs i en omformulerad version var att införa en mening om att en väl fungerande bostadsmarknad är centralt för kommuners och regioners långsiktigt hållbara utveckling. Trots borgerlig majoritet har Vänsterpartiet lyckats få fokus på ett antal viktiga områden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar