fredag 18 november 2011

Viktiga frågor

Idag har vi träffat reumatikerförbundet. Vi har sju lokala föreningar i vårt län och 75% är kvinnor som ofta lever ensamma och för dem spelar föreningen en viktig social roll. Vi träffade även de synskadades riksförbund. De lyfte den viktiga frågan om att göra landstingsinformationen mer tillgänglig för synskadade. Att det är hållplatsutrop på vår kollektivtrafik är också nödvändigt. Det kändes väldigt bra att vi i vänsterpartiet nationellt driver FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, precis som många av våra brukarorganisationer gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar