söndag 13 november 2011

Borgerlig politik - vinstdrivande vård

Dags för det svenska folket att inse att de får den skola, vård och omsorg utifrån sin röst. Avregleringar och privatiseringar gynnar företagare och ingen startar ett företag som inte är vinstdrivande. Vård är en rättighet inte en valbar vara. De svagaste och sjukaste måste få den vård de behöver. Låt inte borgarna slå sönder ännu mer av den svenska välfärden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar