onsdag 2 november 2011

Meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Enligt SKL har nu alla kommuner möjlighet att söka statsbidrag för att vara med i en försöksverksamhet där syftet med bidraget är att öka möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att lönearbeta. Statsbidraget kan sökas av landets samtliga kommuner men Socialstyrelsen kommer att fördela medlen utifrån vissa kriterier. Detta är en mycket viktig fråga och många neddragningar har genomförst på olika nivåer och det är dags för regeringen att leverera till dem som har fått det sämst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar