fredag 30 september 2011

Bättre vård och mindre tvång

Igår hade SKL tillsammans med psykiatrin i landstinget en inspirationsdag om heldygnsvården. Det blev en mycket bra dag och diskussionerna började redan i bussen från Kalmar till Oskarshamns Folkhögskola. På vägen hem var det märkbar skillnad på entusiasmen inför morgondagens arbete och många pratade om att de inte bara hade fått en bra information, utan även blivit inspirerade av dagens föreläsningar, debatter och diskussioner.

Under dagen framkom det som vi i vänsterpartiet alltid hävdat, att psykiskt sjuka är en klassfråga och att klyftorna ökar i samma takt som psykisk ohälsa. En fruktansvärd siffra som vittnar om vilken ensamhet många lever i är att var 10e patient med schizofreni som dör, ligger hemma i mer än en vecka innan någon upptäcker att de har dött!! Denna siffra har ökat. Deras ekonomiska ersättning har dessutom legat still de senaste 7 åren! En annan skrämmande siffra är att var tredje person som blir fastspänd är en kvinna under 35 år! Det är främst kvinnor med självskadebeteende som man inte har lyckats forska fram en bättre metod för att hindra dem från att göra illa sig själva.

Den patientberättelse som vi fick av Hjärnkolls attitydambassadör Åsa var väldigt stark men visade även på vilka svårigheter personalen inom psykiatrin har. Åsa berättade hur lätt det är att knäcka koderna för vad man ska och inte ska säga om man vill bli inlagd eller inte. Hon berättade också om hur viktigt det är att personalen hela tiden frågar patienten om allting och att för att återhämta sig är den materiella standarden nödvändig. Man måste ha en bostad och en trygg inkomst för att ha minsta möjlighet att komma tillbaka från en längre tids sjukdom. I dagens samhälle med utförsäkringar fungerar det inte alls utan ökar bara på den psykiska ohälsan!

För de psykiskt sjukas skull, byt regering!

onsdag 28 september 2011

Lögn och elakt förtal

En grov felcitering har gjorts på borgerlig blogg! Att privat vård är av ondo är det ingen som har sagt!! Och det är bara löjligt att försöka få det att låta som vi vill riva upp hälsovalet, som vi är väldigt stolta över! Att gå fel i hur lagen om vårdval påverkar den offentligt styrda primärvården och hur slutansvaret ser ut var det många som gjorde, inte minst borgarna. De vill både äta kakan och ha den kvar. De vill att den offentligt styrda primärvården ska ta över så fort en privat inte vill följa reglerna för hälsovalet. Tyvärr så kan vi inte längre ta hänsyn till var det vore bra att det finns en hälsocentral. Vi har bara ansvar för att det finns minst en i varje kommun. Vänsterpartiet tycker att kraft, pengar och resurser ska läggas på att förbättra den befintliga hälso- och sjukvården, borgarna vill lägga kraft, pengar och resurser på att slå sönder ett fungerande system för att de bara ser till driftsformen, medan vi värnar om skattebetalarnas pengar!

tisdag 27 september 2011

Från dagens landstingsfullmäktige

Inför dagens landstingsfullmäktige så var det bara en interpellation som var riktad till mig. Svaret på den kan du läsa här på Landstingsbloggen.

fredag 23 september 2011

Psykiatrin i fokus

Var på en mycket matnyttig dag om psykiatrin i onsdags där det var allt ifrån politiker, psykiatriker och patienter med. För att veta vad som är bra eller dåligt och för att få resultat krävs det mer mätningar men även utvärderingar och forskning för att kunna utveckla metoderna. Landstingen har börjat men det saknas fortfarande väldigt mycket av mätning ute i kommunerna. Man måste jobba med brukarna på ett systematiskt och organiserat sätt på alla nivåer. Patienterna tyckte att man måsta fokusera på bemötande och att ge tydlig information. Byte av läkare måste vara en självklarhet liksom att akutmottagningar är välkomnande med direktkontakt. På slutna avdelningar bör det finnas aktiviteter och intresserad personal liksom goda sovmiljöer och uteplatser. En forskning hade gjorts visade att myten, att majoriteten av människor med bipolär sjukdom och schizofreni är kreativa, är sann! Seminariet avslutades av författarinnan Beate Grimsrud som jag köpte två böcker av.

måndag 19 september 2011

Kulturen som social kraft

Idag fick jag möjlighet att få en glimt av det fantasiska som utspelade sig på Kalmar Konstmuseum. Östeuropeiska konstnärer visade och berättade om sina kulturprojekt och vilken drivande social kraft den är. Bara fantasin sätter gränser för var och hur kultur kan framföras och upplevas.Kalmar kommer alltid att bli ihågkommen för den internationella och konsnärliga mötesplats som den fick äran att vara idag!

För övrigt borde Palestina erkännas som en fri stat!

söndag 18 september 2011

Demokratiarbete i regionfrågan

Igår stod jag tillsammans med representater från socialdemokraterna och miljöpartiet i Oskarshamn och diskuterade regionfrågan. Alla skulle få välja på tre viktiga områden för en regionförstoring. Det var fem valmöjlighter: Demokratifrågan, Infrastruktur, Kultur/identitet, Sjukvård och Arbetsmarknad. Sjukvården blev det absolut viktigaste området. Något annat som var väldigt tydligt var att till 90% ville ingen oskarshamnare bilda region med Skåne! Det blir intressant att ta med sig idag när jag ska till Skåne och diskutera just regionfrågan.

torsdag 15 september 2011

Bra dag

Kul att Kalmar FF vann matchen mot Göteborg, till och med jag som aldrig haft något intresse för sport på den nivån blir glad. Eller kan det bero på att solen skiner? Mest tror jag det beror på att jag idag ska få gå på ett intressant seminarie om Jämlik hälsa och vård som landstinget genomför tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner & Landsting). Vi ska få reda på hur det ser ut med jämlikheten i landet och hur ojämlikhet i vården kan åtgärdas. Det ska även vara fokus på vad man kan göra som politiker och som beställare. Lokala exempel på hur man jobbar med det i verksamheterna redan nu ska bli spännande och den avslutande diskussionen om hur vi ska jobba för jämlikheten i vårt landsting.

onsdag 14 september 2011

Unga Vuxna -Ja!

Den politiska viljan för att fortsätta med Unga Vuxna där det finns och öppna det där det inte finns är tydlig. Vi vill men det måste finnas tillräckligt med personal och vi måste lära oss av våra erfarenheter och se helheten. När psykiatrin saknar folk och måste lägga all kraft på att klara de patienter som väntar att få komma till BUP så är organisationsformer inte prioritet ett, det måste vi förstå som politiker. Verksamheten gör sitt bästa för att bemanna överallt där de behövs och unga vuxna i Kalmar får vård, även om organisationsformen Unga Vuxna inte finns. Nu är det på gång att se över allla de instanser som tar hand om och kommer i kontakt med unga vuxna som mår psykiskt dåligt, förutom BUP är det skolhälsovården, primärvården och Ungdomsmottagningen. För att göra det enklare för ungdomarna och få en större chans att fånga in alla som behöver hjälp måste vi samverka på bästa sätt och varje instans ska göra det den är bäst på. Inför ett öppnande av Unga Vuxna i Kalmar måste vi självklart ta tillvara på erfarenheterna från andra Unga Vuxna i länet och självklart måste vi ta hänsyn till att uppdrag liksom verklighet förändras.

Oppositionsarbete

Idag är det landstingsstyrelse och många viktiga beslut ska tas. Högkostnadskyddet som den borgerliga regeringen vill höja har vi i landstingsmajoriteten lämnat ett remissvar på att vi anser det fel, naturligtvis får vi inte stöd av oppositionspartierna. De kommer naturligtvis att försöka skrika sig ur ansvaret helt och skylla på att vi har höga avgifter i landstinget. Det är lätt att sitta i opposition ibland men i vårt landsting är det nog svårt för det går alldeles för bra för oss och det märks tydligt att borgarna inte har mycket kritik att komma med när de, både i bloggar som i tidningarna, lägger sitt mesta krut på lilla mig ;-)

tisdag 13 september 2011

Rösträtt åt kvinnor och renhet åt män

Ja, så var en slogan på det tidiga 1900-talet när kvinnorna slogs för sin rösträtt och mot prostitution och vit slavhandel, det som nu kallas för trafficking. Igår var det exakt 90 år sedan kvinnorna fick rösta i Sverige och det firades i Emmaboda med att Hjördis Levin, fil dr i historia, föreläste om denna kamp ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Ett delmål som vanns var att även kvinnor fick bli myndiga vid 21 år med möjlighet att klara sig själva. Kanske gick det igenom lättare för att man då samtidigt minskade männens försörjningsbörda....

Ett stående skäl till att kvinnor inte fick rösträtt var att de rika männen i första kammaren, där besluten togs, inte ansåg att kvinnor visat tillräckligt stort intresse för att vilja ha röstträtt. På något sätt påminner denna retorik om det som alltid har hindrat män från att bli fällda för våldtäkt, kvinnorna har inte sagt ifrån tillräckligt mycket.

Kampen för att få en allmän rösträtt där även kvinnor inkluderades var lång och svår och det var många som fick slita hårt för det som vi anser som en självklarhet idag. Samtidigt som vi lyssnade till Hjördis på Folkets Hus pågick ett fullmäktige i salen bredvid som ett levande bevis för hur denna kamp lönade sig. Rösträttshistorian är bara ett exempel på hur lång tid det kan ta att genomföra förändringar därför får vi aldrig ge upp! I framtiden tror jag att sex timmars arbetsdag, solidariskt finansierad välfärd mm är lika självklart som kvinnlig rösträtt!

torsdag 8 september 2011

Forskning och ansvar

Liksom i EMU-frågan har vi i vänstern ännu en gång rätt! En ny forskarrapport som presenterades på DN debatt påvisar det som vi länge hävdat, att privatiseringar i välfärden inte har ökat effektiviteten. Även i tidningen Dagens Samhälle står det att ökad konkurrens inte har gjort vård, skola och omsorg varken bättre eller billigare. Jag fortsätter därmed att hävda, med forskningen i ryggen, att det inte privatisering och konkurrens som gör verksamheter bättre, däremot ger ökad delaktighet, bra ersättningssystem, uppföljningar och demokratisk styrning goda effekter. Nu krävs systematiska jämförelser och konsekvensanalyser av vårt välfärdssystem för att verkligen kunna följa hur vi bäst förbättrar skola och vård.

Christer Christer, ta nu det lilla lugna, hade du varit med på pensionärsrådet så hade du vetat att det var Överums hälsocentral som togs upp och att de boende där var djupt oroliga över att ingen skulle ta över efter nuvarande läkare. Jag dömer inte ut någonting och jag tycker det är fruktansvärt trist att nuvarande läkare kanske inte vill gå in i Hälsovalet. Att jag och många med mig tvivlar på att det blir många aktörer som söker sig dit är väl inget att gapa om.

Jag tar mitt ansvar!

onsdag 7 september 2011

Ömma tår

Oj, en öm tå måste jag har trampat på eftersom det centerpartistiske oppositionsrådet reagerar så starkt på mina reflektioner efter pensionärsrådet. Men tror han att det vimlar av privata företag som vill öppna hälsocentral i Överum så är han nog ganska ensam om det. Visst har det införts många fler vårdcentraler i vårt avlånga land men som mest på de ställen där de behövs som minst, sett ur vårdtyngdhet. Ska man tjäna pengar på vård måste det ju finnas många patienter och dem kryllar det inte av på glesbygden!

Pensionärernas rätt

Har precis haft första halvan av dagens pensionärsråd och det är många frågor som diskuteras. Pensionärerna har tyvärr flera anledningar till att vara arga. Deras utlovade skattesänkning blev det inget av, vårdvalet har drabbat alla men på landsbygden är det flest pensionärer som bor kvar och de som får åka längre när det inte är lönsamt att driva en vårdcentral. Det är borgerlig valfrihet det. Man ska välja vem man vill gå till, men om det inte finns någon i närheten? Som grädde på moset föreslår nu den borgerliga regeringen en höjning av högkostnadsskyddet, som självklart slår hårdast mot dem som är mest sjuka därav många äldre. Jag kan förstå varför de borgerliga politikerna är tysta på mötet! Regionfrågan diskuterade också och någon tyckte minsann att indelningen Götaland, Svealand och Norrland skulle duga om vi nödvändigtvis måste vara stora!

torsdag 1 september 2011