tisdag 13 september 2011

Rösträtt åt kvinnor och renhet åt män

Ja, så var en slogan på det tidiga 1900-talet när kvinnorna slogs för sin rösträtt och mot prostitution och vit slavhandel, det som nu kallas för trafficking. Igår var det exakt 90 år sedan kvinnorna fick rösta i Sverige och det firades i Emmaboda med att Hjördis Levin, fil dr i historia, föreläste om denna kamp ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Ett delmål som vanns var att även kvinnor fick bli myndiga vid 21 år med möjlighet att klara sig själva. Kanske gick det igenom lättare för att man då samtidigt minskade männens försörjningsbörda....

Ett stående skäl till att kvinnor inte fick rösträtt var att de rika männen i första kammaren, där besluten togs, inte ansåg att kvinnor visat tillräckligt stort intresse för att vilja ha röstträtt. På något sätt påminner denna retorik om det som alltid har hindrat män från att bli fällda för våldtäkt, kvinnorna har inte sagt ifrån tillräckligt mycket.

Kampen för att få en allmän rösträtt där även kvinnor inkluderades var lång och svår och det var många som fick slita hårt för det som vi anser som en självklarhet idag. Samtidigt som vi lyssnade till Hjördis på Folkets Hus pågick ett fullmäktige i salen bredvid som ett levande bevis för hur denna kamp lönade sig. Rösträttshistorian är bara ett exempel på hur lång tid det kan ta att genomföra förändringar därför får vi aldrig ge upp! I framtiden tror jag att sex timmars arbetsdag, solidariskt finansierad välfärd mm är lika självklart som kvinnlig rösträtt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar