fredag 23 september 2011

Psykiatrin i fokus

Var på en mycket matnyttig dag om psykiatrin i onsdags där det var allt ifrån politiker, psykiatriker och patienter med. För att veta vad som är bra eller dåligt och för att få resultat krävs det mer mätningar men även utvärderingar och forskning för att kunna utveckla metoderna. Landstingen har börjat men det saknas fortfarande väldigt mycket av mätning ute i kommunerna. Man måste jobba med brukarna på ett systematiskt och organiserat sätt på alla nivåer. Patienterna tyckte att man måsta fokusera på bemötande och att ge tydlig information. Byte av läkare måste vara en självklarhet liksom att akutmottagningar är välkomnande med direktkontakt. På slutna avdelningar bör det finnas aktiviteter och intresserad personal liksom goda sovmiljöer och uteplatser. En forskning hade gjorts visade att myten, att majoriteten av människor med bipolär sjukdom och schizofreni är kreativa, är sann! Seminariet avslutades av författarinnan Beate Grimsrud som jag köpte två böcker av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar