onsdag 14 september 2011

Unga Vuxna -Ja!

Den politiska viljan för att fortsätta med Unga Vuxna där det finns och öppna det där det inte finns är tydlig. Vi vill men det måste finnas tillräckligt med personal och vi måste lära oss av våra erfarenheter och se helheten. När psykiatrin saknar folk och måste lägga all kraft på att klara de patienter som väntar att få komma till BUP så är organisationsformer inte prioritet ett, det måste vi förstå som politiker. Verksamheten gör sitt bästa för att bemanna överallt där de behövs och unga vuxna i Kalmar får vård, även om organisationsformen Unga Vuxna inte finns. Nu är det på gång att se över allla de instanser som tar hand om och kommer i kontakt med unga vuxna som mår psykiskt dåligt, förutom BUP är det skolhälsovården, primärvården och Ungdomsmottagningen. För att göra det enklare för ungdomarna och få en större chans att fånga in alla som behöver hjälp måste vi samverka på bästa sätt och varje instans ska göra det den är bäst på. Inför ett öppnande av Unga Vuxna i Kalmar måste vi självklart ta tillvara på erfarenheterna från andra Unga Vuxna i länet och självklart måste vi ta hänsyn till att uppdrag liksom verklighet förändras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar