måndag 26 maj 2014

Tankar kring EU-valet

Ett stort grattis till Fi och miljöpartiet som har gjort ett kanonval! Tyvärr fick inte vi in två parlamentariker trots att vi ökade. Men det stora känslan är ändå magont och en undran över parlamentets legitimitet.

 Vad betyder det när inte ens en femtedel av befolkningen har röstat i vissa länder och knappt hälften i väldigt många? 
Vad betyder det när så många av de få som röstat har gett sin röst på främlingsfientliga partier och eu-kritiska partier? 
Vad betyder det för Sverige när enbart Franska Nationella Fronten får fler platser i EU-parlamentet än alla Sveriges partier tillsammans?

För mig betyder det magont men det betyder också ett tydligt budskap att vi måste organisera oss och kämpa ännu mer för att mota bort rasismen. Solidaritet är starkare än hat!

torsdag 22 maj 2014

Läkarutbildning

Det är fantastiskt att Kalmar äntligen får vara en studieort för läkarutbildningen på Linköpings universitet. Det kommer stärka arbetet med att rekrytera läkare till länet men det kommar även att främja den regionala utvecklingen. Dessutom innebär det en medicinsk forskning i Kalmar! 

Nu är det oerhört viktigt att få studenterna att känna sig trygga i att de kommer möta lika kompetenta handledare och lärare när de gör sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i Kalmar eller Jönköping. Alla måste vi gå hand i hand för detta är något som vi alla kommer tjäna på! 

måndag 19 maj 2014

Nya metoder

Förra veckan hade jag möjlighet att vara med i arbetet på avdelning fyra på vuxenpsykiatrin i söder. Det är fjärde gången under denna mandat period och det är fantastiskt att se hur våra medarbetare ständigt jobbar med förbättringar för patienterna. 

Dagen började som vanligt med en avrapportering från nattpersonalen och en genomgång av alla patienter. Efter frukosten var det dags för lite morgongympa där vi fick sträcka på oss till skön musik. Ett nytt grepp som alla verkar mycket nöjda med. Två andra positiva nyheter har tillkommit. En är måltidsvärden som ger en mycket god service till alla och ser till att var och en får just det hen tycker om. En annan är omvårdnadssamtal med varje patient som ansvariga medarbetare, max tre, har varje onsdag. Där är patienten i centrum och berättar vad som fungerar bra eller dåligt i vården, vad hen vill göra för att må bättre till exempel mer träning eller mer samtal. De samtal jag var med på kändes väldigt bra och positivt trots den svåra situation som patienten har. 

Efter denna givande förmiddag hade jag chansen att luncha med några läkare på länssjukhuset som hade mycket intressant att berätta hur de upplever vården och styret. Riktigt roligt var det att höra dem säga att de skulle rösta på Vänsterpartiet då vi är det enda partiet som är emot vinster i välfärden, vilket de ansåg vara ett oheligt sätt att handskas med våra skattemedel och ger helt fel fokus i vården.

måndag 5 maj 2014

Satsningar på jämställdhet

Nu tar vi ytterligare steg mot en jämställd vård. Vi har skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen och en handlingsplan ska upprättas. Den artonde juni ska landstingsstyrelsen med tjänstemännen och de tre vårddelegationerna ha en heldagsutbildning med inte mindre än Gertrud Åström. För att kunna gå hand i hand på denna kunskapsresa med alla som jobbar i landstinget vill vi att varenda medarbetare som jobbar med patienter ska gå en webutbildning i jämställd vård. När vi alla har kunskap om samma sak kan vi alla hjälpas åt att förändra. Varje dag lite bättre!

lördag 3 maj 2014

Valupptakt,första maj och kulturkonferens

Tiden flyger iväg och dagarna fylls av spännande aktiviteter och tid för attblogga försvinner. 

Valupptakten som vi i landstingsmajoriteten hade på Biostaden var riktigt peppande och våra nya namn på landstingslistorna fick en möjlighet att få se hur roligt och bra vi arbetar. En del av våra satsningarsom vi har med i våra riktlinjer berättade vi om och jaghade glädjen att få presentera landstingets satsning på kultur genom att vara med i Kalmar kommuns uppbyggnad av ett kulturcentrum där vår fantastiska länsteater ska få vara en del av. 

Första maj var helt fantastisk! Ett långt tåg, bra tal, svängig musik och politisk teater, vad mer kan man begära?? Underbart att följa alla demonstartioner på alla olika medier där detvartydligtatt Vänsterpartiet  hade mobiliserat flest. 

Nu är jag på en mycketgivande kulturkonferens i Malmö med bästa partiet och kulturens absolut första försvarare för det är visom ser kulturen som en samhällskraft. Vi driver enprocentmålet av statsbudgeten och att kultur ska vara lagstadgat liksom alla andra nödvändiga delar av samhällsservice. 

Roligt att kulturutövare från hela landet pratar sig varma för vårt konstmuseum http://www.kalmarkonstmuseum.se/ och för Byteatern http://byteatern.se/