måndag 30 april 2012

Bankernas vinster till arbetslösa ungdomar!

Vänsterpartiets vårbudgetmotion innehåller en satsning på 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen finansieras genom en tillfällig bolagsskatt på 5% på de fyra största bankerna. Deras sammanlagda vinst var 79 miljoner 2011. Mer än 92 000 ungdomar mellan 18 och 24 är utan arbete och har svårt att få förankring på arbetsmarknaden. Vänsterpartiets förslag ger unga möjlighet att skaffa sig kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed slipper de fastna i långvarig arbetslöshet. Utbildningspaketet består av tre delar: - 15 000 årsplatser inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, yrkeshögskolan eller yrkesvux. Det handlar om arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som efterfrågas av näringslivet. - 8 000 årsplatser till de unga arbetslösa som bäst behöver det för att läsa in gymnasiekompetens med ett särskilt studiestöd som motsvarar hela studiemedelsbeloppet - stimulansbidrag så att fler kommuner, landsting och ideella föreningar kan anordna sommarjobb för skolelever Vårt samhälle backar alltid upp bankerna, nu är det dags att de ger tillbaka lite särskilt när deras vinster hela tiden ökar!

Fräscha kyssar!

Så här lagom till romantikens årstid våren genomför Folktandvården en spännande kampanj för att få fler att ta del av frisktanvården. 26 000 i länet är redan anslutna, mig inklusive, vilket innebär att man betalar en månadsavgift beroende på tandstatus och blir kallad med jämna mellanrum för kontroll men man får även tid för att åtgärda akuta problem. Detta är en viktig folkhälsoinsats!

Nu kommer vi att se kyssrutor, kyss-skyltar och kyssplatser på busshållplatser, köpcentra och i naturen och råkar man befinna sig vid en sådan får man väl fråga första närmsta om den har ett frisktandvårdsavtal innan man vågar sig på att lyda uppmaningen ;-)!

torsdag 26 april 2012

Förbättringsarbetets framgångar

Idag har varit en stor dag för många av våra medarbetare. De har haft möjligheten att visa upp och ta del av alla de förbättringar som har gjort under Förbättringsprogram 8. Det är förbättringar som leder till ökad patientsäkerhet, kortare vårdtider och ökad trygghet för både patienter och medarbetare. Det är oerhört viktigt att alla ges möjlighet att få ta del av de goda exemplen och att de sedan sprids och följs upp.

Denna så stora viktiga händelse struntade de borgerliga landstingsråden i. Istället passade de på att ha en presskonferens om utvärderingen av Unga Vuxna, som är en liten del av det stora arbetet som psykiatrin gör för att på bästa sätt säkerställa vården till unga med psykisk ohälsa. Därmed missade de tillfället att höra om BUPs oerhört intressanta förbättringsarbete för den ökande gruppen barn och unga som får diagnosen ADHD. Då medicinering är en viktig del av behandlingen för många krävs också ett gediget informationsarbete och regelbundna uppföljningar.

Varje dag lite bättre, kraften hos många, det ständigt pågånde förbättringsarbetet är en nödvändig ingridiens för att Landstinget i Kalmar Län ska utvecklas. Det tycker i alla fall vi i majoriteten, frågan är vad borgarna tycker?

onsdag 25 april 2012

Verklig valfrihet

Verklig valfrihet för äldre är inte LOV men det är däremot Vapengränd i Västervik, som är en självstyrande enhet. Där jobbar de i små personalteam på tre personer som följer brukaren oavsett om brukaren har hemtjänst i egen bostad eller har en servicelägenhet. Brukarna får själva välja vad de behöver hjälp med och när. Eftersom det är i stort sett samma personal hela tiden ges en helt annan möjlighet att lägga upp arbetet med brukaren men också till spontana aktiviteter. Cirkelverksamheter efter efterfrågan från brukarna men även från idéer och kunskaper hos personalen erbjuds, liksom afternoon Tea, whiskyprovning eller som imorgon då det bjuds på trerätters middag och konstutställning, där även fyra brukare ställer ut. En aktiv och bra ledning som kan ta tillvara på sin personal på bästa sätt gör det möjligt för brukarna att få verklig valfrihet.

tisdag 24 april 2012

Kultur och pensioner

Har suttit och diskuterat överenskommelserna med våra kulturinstitutionerna idag. De kämpar hårt för att fortsätta hålla sin höga kvalitet som de är kända för nationellt liksom internationellt, samtidigt som de ska klara av att leverera det som beställarna begär. Beställarna är Kulturrådet, Regionförbundet, eventuellt den egna föreningen eller stiftelsen och kanske kommunen. Det är många mål som ska nås inom befintlig ram och ett ökat samarbete och nya lösningar krävs. Allt detta gör de utifrån sina olika förutsättningar. Det som däremot är omöjligt, framförallt för våra scenkonstnärer, är att kunna förutspå sina pensionskostnader. Detta gör att de inte kan planera sin verksamhet säkert, de kan inte heller anställa eller prova nya grepp, för pensionskostnader kan komma retroaktivt, hur oberäkneligt som helst! Detta har naturligtvis branschens företrädare och Vänsterpartiet med flera ifrågasatt och begärt en förändring av men helt förgäves. Hur kan borgarna säga sig värna om kulturen när de på intet sätt värnar kulturarbetarna eller deras förutsättningar?

måndag 23 april 2012

Politiska och konstnärliga mål

Det har varit en lång och informativ dag idag. Vi i landstingsmajoriteten träffade vår nya utvecklingsdirektör Krister Björkegren och fick ta del av hans erfarenheter, både som maratonlöpare och sjukhuschef, men även hans tankar inför sitt nya uppdrag. Det ska bli spännande. Vi fick en genomgång av regionens miljömål där vi ligger riktigt bra till nationellt som internationellt. Det borde locka hit fler invånare! Sist men inte minst gick vi igenom den nya trafiklagen och KLTs arbete. Efter allt politiskt och teoretiskt var det skönt att avsluta med att sitta ordförande på Byteaterns årsmöte och få ta del av konstnärliga mål och dessutom ett smakprov på trespråkig performance. Slutar aldrig att förvånas över vilka fantastiska kulturarbetare vi har i vårt län, lyckokast mig som imorgon får träffa både länsmusiken och konstmuseet!

torsdag 19 april 2012

Äldreriksdag

Gunnar Wetterberg inledde och var som vanligt väldigt rolig att lyssna på, både innehållsmässigt och dialekten. Han gjorde en historisk tillbakablick hur vi har tagit hand om våra äldre innan han lade fram sina åsikter om vad han tycker borde göras nu. Två saker som han nämnde som jag tycker är diskutabla är att ha ÄVC, liksom BVC, det vill säga äldrevårdscentraler och frivilligarbetare inom äldreomsorgen. Det senare känns ju lite konstigt med tanke på den arbetslöshet som råder. Därefter tog Staffan Werme (fp) vid och han lyfte fyra problem som måste lösas: 1. Minska livsstilssjukdomar 2. Minska onödig medicinering 3. Individuella boendelösningar 4. Få resurserna att räcka Inget nytt under solen alltså, men jag ser fram mot mina seminariepass, särskilt det om äldre och psykisk ohälsa!

onsdag 18 april 2012

Sankta Gertruds sjukhus

Idag har jag varit på Psykiatrimuseet i Gertrudsvik i Västervik. Föreningen som driver museet står inför stora utmaningar nu. En sexdubblad hyra kan göra att de måste flytta och då är frågan hur vi på bästa sätt ska kunna ta tillvara på det fantastiska kulturarv som Psykiatrimuseet utgör. Där finns bland tusen andra saker en stor landskapsmodell från 50-talet, ett autentiskt patientrum, skyddströjor och många vackra tavlor och hantverk som har tillverkats av patienterna Sankta Gertruds sjukhus byggdes 1912 och platsen ansågs mycket lämplig då den var isolerad och nåddes av solen hela dagen. Sjukhuset skulle omfatta 800 platser för "sinnessjuka". Sammanlagt var det 36 byggnader och området blev som ett samhälle i samhället. Sänglägesbehandling, arbete och sysselsättning ansågs vara viktiga behandlingsformer men även förströelse och nöjen en gång i månaden ordnades. På 50-talet kom lek- och rörelseterapi och på 60-talet började studiecirkelverksamhet. Det är verkligen spännande att få en guidning av styrelseledamöterna som själva arbetat där!

fredag 13 april 2012

Skolresultat och psykisk hälsa

Har drabbats ännu en gång av influensan som tvingar mig till horisontellt läge, men måste bara blogga om kultur och konferens. Jag rekommenderar alla att gå och se Byteaterns Lockfågel om Axel Munthe och hans relation med drottning Victoria, en gripande kärlekshistoria och ett historiskt drama om makt och kön. Gå även på utställningen om hans liv på Länsmuseet. Kultur på högsta nivå i vårt län! Igår var det en konferens om synkronisering av psykisk hälsa, Psynkkonferens, på Forum i Oskarshamn. Det var politiker, tjänstemän och medarbetare från hela länet som fick ta del av och diskutera SKLs tankar, verktyg, organisering och implementering av psynkprojekt i landet. Vi ska starta i Nybro och det ska bli väldigt spännande att få ta del av deras arbete när vi i psykiatridelegationen ska dit i maj. Den stora utmaningen är att få med alla verksamheter inom kommun, landsting och övriga samhällsaktörer för att få till helheten. Vi måste kunna räkna hem tidiga insatser för barnen som en investing för framtiden. Alla barn måste få känna hopp och sammanhang och det är inte barnen eller familjen som ska belastas utan systemet som inte har lyckats ge det nödvändiga stödet i tid. Vi måste ha en skola och en hälsovård som utjämnar skillnader och för att göra lika måste vi göra olika. I Kalmar län var 600 barn och unga placerade utanför hemmet 2010 och 5242 barn fick ekonomiskt bistånd. Enligt nationell statistik är det färre än hälften av alla barn som blir placerade utanför hemmet som klarar gymnasiet! Kriminaliteten är hög bland dem som inte klarar skolan. Skolresultat och psykisk hälsa hör ihop. Får barnen som lever under svåra familjeförhållanden, ekonomisk eller socialt, rätt stöd i tid för att uppnå goda skolresultat har de en mycket stor chans att klara sig bra. Bra skola och tidiga insatser är nödvändigt för att ge alla barn en rimlig chans!

onsdag 11 april 2012

Jämställd arbetsmarknad

I Kalmar län har vi en ojämställd arbetsmarknad, som jag har skrivit om tidigare. Det grundar sig inte på min egna analys pga att jag är feminist, som någon surt kommenterade, utan det grundar sig på OECD- rapporten som genomfördes förra året.Två tredjedelar av anställda i den privata sektorn är män och mer än tre fjärdedelar av de anställda i den offentliga sektorn är kvinnor. Dessa fakta har Regionförbundet tagit del av på många olika sätt och jobbar hårt för att ändra på. Genom det nationella programmet Främja kvinnors företagande försöker man med insatser till affärs- och innovationsprojekt att få fler kvinnor till att starta eget. Regionförbundet har även fått 500 000 kronor från SKL för att arbeta med jämställdhetsintegrering av alla verksamheter som kommer att leda till flera förbättringsarbeten. Jämställdhet inom arbetsmarknaden är nödvändig för att kunna ta tillvara på alla kompetenser och erfarenheter och för att heltid,löneutveckling och pensioner ska komma alla till del.

tisdag 3 april 2012

Patienten resa i vården bör förgyllas med kultur

Ikväll träffade jag Ångest Syndrom Sällskapet (ÅSS) i Valens fina lokaler. Det var väldigt bra och trevligt samtal där jag återigen påminns om hur ointressant det är för en vanlig medborgare om det är kommunen eller landstinget som står för den vård eller service man har rätt till. Det är patientens hela resa i sjukvården som vi måste ha med oss hela tiden, ett extra aktuellt ämne nu på våra inbokade kommunträffar. ÅSS medlemmar hade flera förslag som också visar på att det samarbetet mellan kultur, folkhögskolorna och psykiatrin som jag och majoriteten jobbar för är helt rätt. Det ska bli så spännande att se hur vi ska kunna utveckla detta, vi har ju faktiskt kultur och hälsa som ett viktigt utvecklingsområde i landstingsplanen, kulturplanen och folkhälsoplanen, och det är jag stolt över!

måndag 2 april 2012

Samarbete

Samverkan och samarbete är svårt men viktigt för att få samhället att fungera. Inom vården jobbar man hela tiden för att förbättra samarbetet mellan kommunerna och landstinget. Det är nödvändigt för oss medborgare att samhällets olika instanser samverkar för allas vårt bästa. I politiken är det också en nödvändig ingrediens. I landstingsmajoriteten fungerar det väldigt bra tack vare att vi alla måste ta ansvar och för att vi har stor respekt för varandra. Ett lyckat samarbete är som när man spelar spel, tex kubb, man måste göra upp vilka av alla olika spelregler man ska ha sen gäller det att alla följer dem.