torsdag 26 april 2012

Förbättringsarbetets framgångar

Idag har varit en stor dag för många av våra medarbetare. De har haft möjligheten att visa upp och ta del av alla de förbättringar som har gjort under Förbättringsprogram 8. Det är förbättringar som leder till ökad patientsäkerhet, kortare vårdtider och ökad trygghet för både patienter och medarbetare. Det är oerhört viktigt att alla ges möjlighet att få ta del av de goda exemplen och att de sedan sprids och följs upp.

Denna så stora viktiga händelse struntade de borgerliga landstingsråden i. Istället passade de på att ha en presskonferens om utvärderingen av Unga Vuxna, som är en liten del av det stora arbetet som psykiatrin gör för att på bästa sätt säkerställa vården till unga med psykisk ohälsa. Därmed missade de tillfället att höra om BUPs oerhört intressanta förbättringsarbete för den ökande gruppen barn och unga som får diagnosen ADHD. Då medicinering är en viktig del av behandlingen för många krävs också ett gediget informationsarbete och regelbundna uppföljningar.

Varje dag lite bättre, kraften hos många, det ständigt pågånde förbättringsarbetet är en nödvändig ingridiens för att Landstinget i Kalmar Län ska utvecklas. Det tycker i alla fall vi i majoriteten, frågan är vad borgarna tycker?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar