fredag 13 april 2012

Skolresultat och psykisk hälsa

Har drabbats ännu en gång av influensan som tvingar mig till horisontellt läge, men måste bara blogga om kultur och konferens. Jag rekommenderar alla att gå och se Byteaterns Lockfågel om Axel Munthe och hans relation med drottning Victoria, en gripande kärlekshistoria och ett historiskt drama om makt och kön. Gå även på utställningen om hans liv på Länsmuseet. Kultur på högsta nivå i vårt län! Igår var det en konferens om synkronisering av psykisk hälsa, Psynkkonferens, på Forum i Oskarshamn. Det var politiker, tjänstemän och medarbetare från hela länet som fick ta del av och diskutera SKLs tankar, verktyg, organisering och implementering av psynkprojekt i landet. Vi ska starta i Nybro och det ska bli väldigt spännande att få ta del av deras arbete när vi i psykiatridelegationen ska dit i maj. Den stora utmaningen är att få med alla verksamheter inom kommun, landsting och övriga samhällsaktörer för att få till helheten. Vi måste kunna räkna hem tidiga insatser för barnen som en investing för framtiden. Alla barn måste få känna hopp och sammanhang och det är inte barnen eller familjen som ska belastas utan systemet som inte har lyckats ge det nödvändiga stödet i tid. Vi måste ha en skola och en hälsovård som utjämnar skillnader och för att göra lika måste vi göra olika. I Kalmar län var 600 barn och unga placerade utanför hemmet 2010 och 5242 barn fick ekonomiskt bistånd. Enligt nationell statistik är det färre än hälften av alla barn som blir placerade utanför hemmet som klarar gymnasiet! Kriminaliteten är hög bland dem som inte klarar skolan. Skolresultat och psykisk hälsa hör ihop. Får barnen som lever under svåra familjeförhållanden, ekonomisk eller socialt, rätt stöd i tid för att uppnå goda skolresultat har de en mycket stor chans att klara sig bra. Bra skola och tidiga insatser är nödvändigt för att ge alla barn en rimlig chans!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar