onsdag 11 april 2012

Jämställd arbetsmarknad

I Kalmar län har vi en ojämställd arbetsmarknad, som jag har skrivit om tidigare. Det grundar sig inte på min egna analys pga att jag är feminist, som någon surt kommenterade, utan det grundar sig på OECD- rapporten som genomfördes förra året.Två tredjedelar av anställda i den privata sektorn är män och mer än tre fjärdedelar av de anställda i den offentliga sektorn är kvinnor. Dessa fakta har Regionförbundet tagit del av på många olika sätt och jobbar hårt för att ändra på. Genom det nationella programmet Främja kvinnors företagande försöker man med insatser till affärs- och innovationsprojekt att få fler kvinnor till att starta eget. Regionförbundet har även fått 500 000 kronor från SKL för att arbeta med jämställdhetsintegrering av alla verksamheter som kommer att leda till flera förbättringsarbeten. Jämställdhet inom arbetsmarknaden är nödvändig för att kunna ta tillvara på alla kompetenser och erfarenheter och för att heltid,löneutveckling och pensioner ska komma alla till del.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar