torsdag 19 april 2012

Äldreriksdag

Gunnar Wetterberg inledde och var som vanligt väldigt rolig att lyssna på, både innehållsmässigt och dialekten. Han gjorde en historisk tillbakablick hur vi har tagit hand om våra äldre innan han lade fram sina åsikter om vad han tycker borde göras nu. Två saker som han nämnde som jag tycker är diskutabla är att ha ÄVC, liksom BVC, det vill säga äldrevårdscentraler och frivilligarbetare inom äldreomsorgen. Det senare känns ju lite konstigt med tanke på den arbetslöshet som råder. Därefter tog Staffan Werme (fp) vid och han lyfte fyra problem som måste lösas: 1. Minska livsstilssjukdomar 2. Minska onödig medicinering 3. Individuella boendelösningar 4. Få resurserna att räcka Inget nytt under solen alltså, men jag ser fram mot mina seminariepass, särskilt det om äldre och psykisk ohälsa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar