måndag 17 december 2012

Juluppehåll

Nu ska jag lämna Sverige och eventuella regionbildningar, tågförseningar, elavbrott och benbrott för att åka till Nicaragua. Det är dags att förena praktisk nytta med stort nöje och för mina döttrar att få återse sin farmor de inte träffat på 8 år!

God jul och Gott nytt år så hörs vi i januari igen!

fredag 14 december 2012

Jämställdhet

Idag har vi två politiker som har ansvar för jämställdhet inom regionförbundet träffat ansvarig tjänsteman och gått igenom handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. Vi var alla överens om att det är viktigt att få med politiker och chefer i första utbildningsrundan.

 Det är även nödvändigt att vi fokuserar på både män och kvinnor, så det inte bara handlar om att kvinnor ska ta mera plats på den privata arbetsmarknaden. Vi måste också få fler pojkar att se fler valmöjligheter till gymnasieprogram än de traditionella och få fler män inom vård, omsorg och skola.

Vi får inte glömma att alla kommuner har utbildade genuspedgoger som borde ges chans att jobba med dessa frågor. Det ska bli spännande att knyta ihop jämställdhetsarbete som görs på alla nivåer och verkligen se till att det integreras som en naturlig del i vardagsarbetet!

torsdag 13 december 2012

Besökstips!

Om du som jag, fram till idag, aldrig har varit i RockCitys lokaler och etRockarkivet i Hultsfred så passa på att besöka det en ledig dag! Arkiv låter ju inte så spännande men där har de ett rum med affischer och skivor, avdelningar med foton och festivalfynd, funktionärströjor, bildspel och sju timmars film. Alla som har lyssnat på musik från 50-talet och framåt kan hitta något intressant. Dessutom finns det inspelningsstudios!

onsdag 12 december 2012

Nytta och nöje med folkhögskolorna

Våra fantastiska folkhögskolor är inte bara de allra bästa ambassadörerna för demokrati, kunskap jämlikhet och jämställdhet. De lyckas inte bara att folkbilda alla olika människor genom sitt unika arbetssätt och de är inte bara otroliga kulturutövare utan de är också en enormt stor nytta för bland annat landstinget.

Idag fick vi i folkhögskolestyrelsen höra om kursen Administration i Vården som ges på Vimmerby folkhögskola. De har tex utbildat alla våra psykiatrisekreterare i klassifikation och kodning. De lär ut om svenska språket, datakunskap och alla lagar som ska följas. Kursen har mycket god renommé och tio av arton studerande har redan fått sommarjobb. Jönköping har en likadan utbildning men Eksjöstudenterna väljer Vimmerby istället, just för att kursen är nationellt erkänd som mycket bra.

Vi kan verkligen vara stolta och nöjda över våra medarbetares jobb på folkhögskolorna!

tisdag 11 december 2012

Snöskor och högklackat

För åttonde året i rad samarbetar Högalids och Ölands folkhögskola med soppscenen och ger en fantastisk julföreställning. Den var minst lika sprakande som förra året med humor och allvar blandat med underbar sång och musik och underfundiga texter.

Det som berörde extra i årets föreställning var när de pratade om arbetslösheten bland ungdomar.
" Du kan bli vad du vill, sa de när man var liten. Nu säger de att vi måste skaffa ett riktigt jobb och inte drömma. 129 000 drömmar har krossats!"

129 000 ungdomar går arbetslösa i Sverige medan regeringen satsar skattepengar på RUT-avdrag för de redan välbeställda!

torsdag 6 december 2012

Jämställdhetsutbildning i landstingsstyrelsen

Idag utbildas landstingsstyrelsen i hur man kan arbeta för ökad jämställdhet i landstinget. Det finns all anledning att glädjas över framgångar på jämställdhetsområdet i Kalmar län. Landstinget har under den rödgröna majoriteten satt fokus på frågan och vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills. Men mycket återstår innan vi på allvar kan säga att vi har ett jämställt landsting.

För att lyfta upp jämställdhetsfrågan ska det exempelvis varje år i landstingets redovisning särskilt rapporteras vilka insatser som har genomförts för att uppnå en jämställd hälso- och sjukvård. Detta kompletteras med könsuppdelad statistik för att tydliggöra osakliga skillnader. Just nu pågår ett arbete med att ta fram nyckeltal för jämställd hälsa och vård för att underlätta jämförande analyser och ge en bra grund för fortsatt utveckling.

Vi vet utifrån forskning och erfarenhet att inte heller resurserna i vården är jämt fördelade mellan könen. En utredning ska därför genomföras kring vilka metoder som kan användas för att styra hälso- och sjukvårdens resurser så att det skapas en jämställd vård i länet. Kvinnor och män ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt i sjukvården när det gäller resurser och insatser.

Landstinget i Kalmar län arbetar även utifrån en likabehandlingsplan med syftet att främja landstingets medarbetares lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Likaså pågår ett arbete under samlingsbegreppet ”Lönekartläggning för jämställda löner”. Syftet med detta arbete är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och krav är att uppnå jämställda löner.

Exemplen på områden där vårt landsting ligger i framkant är många, men de ska bli ännu fler! Jämställdhetsarbetet är ett arbete som måste pågå hela tiden och vara en naturlig del av den övriga verksamheten. Att landstingets politiska och administrativa ledning utbildas är inte hela lösningen, men ett steg på vägen för att uppnå ökad jämställdhet och målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för jämställdhetsfrågor

tisdag 4 december 2012

Kulturen har ett egenvärde

För landstingsmajoriteten i Kalmar län har kulturen ett egenvärde. Vi ser den som en viktig del av vår välfärd och samhällsutveckling. Kulturen hävdar och värnar varje människas unika värde, rätten att vara olika, skilda gruppers, religioners och länders särpräglade traditioner och visioner. Kultur utgör i sig en motkraft till ett samhälle präglat av vinstmaximering, eftersom dess egentliga värde inte kan mätas kommersiellt.

Vi har höga ambitioner när det gäller att lyfta kulturlivet i Kalmar län. Alla, barn och vuxna, ska ha rätt till de värden kulturen ger. Dessvärre bakbinds vi av regeringens låga ambitioner för kulturlivet. Istället för att möta de enorma behoven har man framhållit skattesänkningar som det viktigaste bidraget till kulturen.

Det är nödvändigt för en framgångsrik nation att satsa på kulturen. Fler behöver få möjlighet att ta del av teater, opera, utställningar och film - oavsett var man bor. Fler musiker, konstnärer, dansare, författare, journalister och skådespelare måste få möjlighet att leva på sitt skapande. Men regeringen tycks inte se eller förstå kulturens betydelse i människors vardag.

Vi tror på kulturen som något som ger livskvalitet, oavsett ålder eller bakgrund, och som något som ger människor en unik möjlighet att gå utanför den egna vardagen och samla kraft och inspiration för morgondagen. Kulturen lockar oss till kritisk granskning samtidigt som den inspirerar till nya tankar och lösningar – kort sagt ger oss ett rikare liv!

Vi har höga ambitioner när det gäller att lyfta kulturlivet i Kalmar län och gör vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har. Men för att det verkligen ska hända något krävs en regering som har högre ambitioner med kulturen än sänkta skatter.

Linda Fleetwood (V)
Yvonne Hagberg (S)
Maria Lindmark (MP)
Regionförbundets kulturberedning