fredag 14 december 2012

Jämställdhet

Idag har vi två politiker som har ansvar för jämställdhet inom regionförbundet träffat ansvarig tjänsteman och gått igenom handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. Vi var alla överens om att det är viktigt att få med politiker och chefer i första utbildningsrundan.

 Det är även nödvändigt att vi fokuserar på både män och kvinnor, så det inte bara handlar om att kvinnor ska ta mera plats på den privata arbetsmarknaden. Vi måste också få fler pojkar att se fler valmöjligheter till gymnasieprogram än de traditionella och få fler män inom vård, omsorg och skola.

Vi får inte glömma att alla kommuner har utbildade genuspedgoger som borde ges chans att jobba med dessa frågor. Det ska bli spännande att knyta ihop jämställdhetsarbete som görs på alla nivåer och verkligen se till att det integreras som en naturlig del i vardagsarbetet!

1 kommentar: