tisdag 4 december 2012

Kulturen har ett egenvärde

För landstingsmajoriteten i Kalmar län har kulturen ett egenvärde. Vi ser den som en viktig del av vår välfärd och samhällsutveckling. Kulturen hävdar och värnar varje människas unika värde, rätten att vara olika, skilda gruppers, religioners och länders särpräglade traditioner och visioner. Kultur utgör i sig en motkraft till ett samhälle präglat av vinstmaximering, eftersom dess egentliga värde inte kan mätas kommersiellt.

Vi har höga ambitioner när det gäller att lyfta kulturlivet i Kalmar län. Alla, barn och vuxna, ska ha rätt till de värden kulturen ger. Dessvärre bakbinds vi av regeringens låga ambitioner för kulturlivet. Istället för att möta de enorma behoven har man framhållit skattesänkningar som det viktigaste bidraget till kulturen.

Det är nödvändigt för en framgångsrik nation att satsa på kulturen. Fler behöver få möjlighet att ta del av teater, opera, utställningar och film - oavsett var man bor. Fler musiker, konstnärer, dansare, författare, journalister och skådespelare måste få möjlighet att leva på sitt skapande. Men regeringen tycks inte se eller förstå kulturens betydelse i människors vardag.

Vi tror på kulturen som något som ger livskvalitet, oavsett ålder eller bakgrund, och som något som ger människor en unik möjlighet att gå utanför den egna vardagen och samla kraft och inspiration för morgondagen. Kulturen lockar oss till kritisk granskning samtidigt som den inspirerar till nya tankar och lösningar – kort sagt ger oss ett rikare liv!

Vi har höga ambitioner när det gäller att lyfta kulturlivet i Kalmar län och gör vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har. Men för att det verkligen ska hända något krävs en regering som har högre ambitioner med kulturen än sänkta skatter.

Linda Fleetwood (V)
Yvonne Hagberg (S)
Maria Lindmark (MP)
Regionförbundets kulturberedning

2 kommentarer:

  1. Nej. Låt de som vill nyttja kultur betala för sin konsumtion. Som när man går till ICA.

    SvaraRadera
  2. Då når den kanske inte dem som mest behöver kultur!

    SvaraRadera