onsdag 27 mars 2013

Samverkan kring kulturen!

Nu har jag haft uppföljningssamtal med flera av våra kulturinstitutioner och jag blir varje gång lika förundrad över hur mycket kultur som erbjuds och utövas i hela vårt län. Det är ett fantastiskt jobb som görs. Tyvärr finns det alltid smolk i bägaren.

Många kommuner har svårt att få pengarna att räcka till sina verksamheter och vi ser en tydlig tendens att det första de flesta drar in på är just kulturen. Ska vi ha en minsta chans att kunna nå målen i Kulturplanen som alla kommuner och partier har kommit överens om, så är det nödvändigt att värna arrangörsföreningar  och kulturskolor i varje kommun.

Den nya kultursamverkansmodellen har sin fördel i att vi har fått till en kulturplan med stor förankring. En annan fördel skulle vara att regionerna skulle få större möjlighet att besluta om de statliga pengarna, men det blir ju mer än pinsamt när staten räknar upp med 0,6%, dvs 176 000 kronor!

Ska kulturen få den plats som vi alla tycker så krävs det att stat, region och kommuner hjälps åt och drar åt


torsdag 21 mars 2013

Äntligen lite insikt

Äntligen!
Jag har på alla nivåer fört fram vikten av könsuppdelad statistik, analysen av densamme och ett arbete kring en förändring vid behov. Det är ju en patientsäkerhetsfråga att kvinnor och män får den vård de behöver och att man känner till att symtomen kan se olika ut beroende på kön. Hittills måste jag tyvärr säga att det har gått rätt trögt. Självklart är det ingen som medvetet gör skillnad. Alla behandlas lika. Men det är just det som kan vara problemet, ibland behöver kvinnor och män undersökas och behandlas olika för att nå samma resultat.

Flera har inte ansett att det är en patientsäkerhetsfråga, en del har till och med ansett det helt obefogat att ta upp och någon har sagt att det bara är rabiata feminister som tror att kvinnor inte får likvärdig vård med männen. Det är ju ett fruktansvärt trist uttalandade av välutbildade personer, helt emot undersökningar och forskning som visar på tydliga skillnader.

Idag mötte jag äntligen en klinikchef som antagligen var tillräckligt trygg så han kunde medge att självklart behandlar de män och kvinnor olika för hela samhället har en patriarkal struktur. Han lovade dock att han skulle se över statistiken så den är könsuppdelad och ta till sig kunskaperna som redan finns om skillnader som finns inom just hans område. Även om han inte har gjort mer än någon annan chef var det härligt befriande att slippa ifrån trista försvarmotiveringar till varför man skiter i jämställdheten.

onsdag 20 mars 2013

Psykiatrimuseet i Gertrudsvik

Äntligen har vi fått en lösning för Psykiatrimuseet iVästervik. Tillsammans med ägaren har vi nu ett långsiktigt avtal som gör det möjligt för museet att stanna kvar i nuvarande lokaler i Gertrudsvik.  Landstinget kommer successivt betala den höjda hyran. 100 000 nästa år och 175 000 fram till 2016.  Nu kan föreningen få lite lugn och möjlighet att tillsammans med Länsmuseet se hur man ska kunna utveckla verksamheten.

torsdag 14 mars 2013

Fräckt!!

Jag har inte själv hört på Radio Kalmar idag men har förstått att det långa samtal jag hade med journalisten igår har använts idag. Visst får man räkna med att allt spelas in och används på ett sätt som man själv kanske inte valt, men att använda gårdagens intervju som svar på helt nya dagsfärska fakta är inte schysst! Idag gick Oskarshamns kommun ut med ett nytt pressmeddelande som jag självklart inte kunde ta ställning till igår!


tisdag 12 mars 2013

Borgerlig regering = urholkad välfärd!

Borgarna har en insändare idag om att de är det enda regeringsalternativet. Jag undrar för vem?
Inte för dem som är sjuka, inte för alla de som är arbetslösa och inte heller för den stora majoriteten av dem som tycker att våra skattepengar ska komma de allra flesta till del genom en väl fungerande välfärd.

Ute i kommunerna och landstingen kämpar tjänstemän och politiker med det näst intill omöjliga med att kunna ge all den service med all den dokumentation som regeringen kräver, samtidigt som de hela tiden får minskade statsbidrag. Och som i vårt län även misnkade skatteintäkter och ökat antal äldre.

Det är tydligt att kommuner liksom landstinget blir mer och mer fokuserade på exakt vad deras uppdrag är för att kunna få ihop sin ekonomi. Då är det alltid den mest behövande människan om kommer i kläm. Så NEJ! Borgerlig regering med minskade statsbidrag till våra nödvändiga verksamheter inom vård, skola, omsorg och kultur är absolut inte det bästa regeringsalternativet!

fredag 8 mars 2013

Kvinnokampen fortsätter

Kvinnodagen behövs tyvärr fortfarande. Vi har nått en bra bit men vi har fortfarande alltför lång väg för att bli jämställda med männen. Tyvärr har vi under borgerligt styre stannat upp och gått bakåt istället för framåt.

Sorgerliga fakta:

Kvinnor tjänar 14,1% mindre än män om man räknar som om alla kvinnor har heltid, det gör två miljoner kronor i skillnad. Tar man hänsyn till det stora antalet kvinnor som jobbar deltid är skillnaden 25% !
Det är inte en diskriminering enligt lagen för löneskillnaderna beror mest på att kvinnor och män utför olika arbeten. Det är lika många män som kvinnor som har en ekonomutbildning, liksom oavslutad samhällsutbildning men 230 000 kvinnor jobbar inom offentlig verksamhet medan lika många män jobbar inom högavlönade tekniska områden.

En majoritet av manligt dominerade yrken har en lön över snittlönen på 23 000 kronor medan majoriteten av kvinnodominerade yrken ligger under snittlönen. Vi kan se en rörelse hos kvinnor. De söker sig till mansdominerade yrken och positioner men väldigt få män söker sig till skola, vård och omsorg.
Höga positioner innehas till 70-90%  av män! Detta går rakt igenom hela samhället inte bara bolagsstyrelser.
De 25% som tjänar minst vilket är flest kvinnor har fått lägst höjning medan de 25%  i toppen är män och har generellt fått högre lönepåslag i samtliga sektorer.
50% av alla kvinnor som går i pension nu får en garantipension dvs 5-8000 kronor i ett av världens mest jämställda länder! Kvinnor jobbar lika många timmar per dag men gör obetalt arbete. Räknar man hop alla dessa timmar jobbar kvinnor sju arbetsveckor per år mer än männen! Det påverkar hälsa, lön, pension.

Det krävs en förändring! Nu!

onsdag 6 mars 2013

Personliga ombud


Idag har jag träffat de personliga ombuden här i södra länet. De gör ett fantastiskt jobb genom att hjälpa många av psykiatrins patienter. Tyvärr upplever de en problematik mellan psykologerna på våra hälsocentraler och psykiatrin och det är sorgligt. Det krävs ett tydligare fokus på patienterna istället för på gränsdragningar och uppdrag.

För övrigt var vi rörande överens om att friskvård och kultur är viktiga inslag inom denpsykiatriska vården. Det kändes också bra att få säga att vi håller på att se över tvångsvårdsavgifterna i vårtlandsting och ännu bättre attVänsterpartiet driver avskaffandet av avgifterna nationellt!