onsdag 6 mars 2013

Personliga ombud


Idag har jag träffat de personliga ombuden här i södra länet. De gör ett fantastiskt jobb genom att hjälpa många av psykiatrins patienter. Tyvärr upplever de en problematik mellan psykologerna på våra hälsocentraler och psykiatrin och det är sorgligt. Det krävs ett tydligare fokus på patienterna istället för på gränsdragningar och uppdrag.

För övrigt var vi rörande överens om att friskvård och kultur är viktiga inslag inom denpsykiatriska vården. Det kändes också bra att få säga att vi håller på att se över tvångsvårdsavgifterna i vårtlandsting och ännu bättre attVänsterpartiet driver avskaffandet av avgifterna nationellt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar