torsdag 28 februari 2013

Borgarna backar bakåt!

Jag vet inte vilket som är värst men jag får väl ändå hoppas att det är politisk retorik som borgarna med Pierre Edstöm i spetsen utövar så att det inte är sant att de fortfarande faktiskt inte har förstått någonting!? Annars är det väldigt skrämmande.

Visst har Pierre varit borta från psykiatridelegationen ett par gånger men  han har varit med och förberett det informationspass som psykiatridelegationen hade idag på dagens fullmäktige. Där redovisades arbetsgruppernas kunskapsinhämtning av kommunernas och landstingets samarbete kring missbruk och psykisk ohälsa hos barn och unga. Efter det drog två ansvariga tjänstemän en mycket detaljerad beskrivning av hur PSYNK, synkronisering av psykisk ohälsa hos barn och unga,fungerar  som verktyg och hur långt vi har kommit i vårt län med det.

Trots all denna information och allt det jobb som görs från förvaltning och medarbetare för att hitta en stabil och bra organisation för våra barn och unga med psykisk ohälsas, anser borgarna att allt är buffel och båg och det enda säkra är att backa bakåt och försöka få igång Unga Vuxna som det var tänkt för många år sedan, utifrån den verkligheten som fanns då.

Att pågående arbete måste leda till vissa förändringar för att rigga organisationen färdig till nästa år när hälsocentralerna ska ta emot alla över 18 år med psykisk ohälsa, har borgarna naturligtvis ingen förståelse för. Eller förhoppningsvis så handlar det då bara om retorik som sagt.

Nu har vi ett helt annat tryck både på specialistpsykiatrin som på Elevhälsan  och ungdomsmottagningarna och det måste vi kunna möta med en stabil organisation som ingen kan dra sig ur, som tex Vimmerby kommun har gjort från Unga Vuxna!

Sluta titta bakåt! Sluta fokusera på namnet och lokalen på verksamheten! Försök att ha lite omvärldsspaning och ta till er det alla våra, även era, partikamrater redovisade idag!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar